Az Európai Bizottság a közelmúltban széleskörű cukorreformra tett javaslatot. A reform során bekövetkező változások növelni fogják az EU cukor szektorának versenyképességét és piac-orientációját, valamint hosszú távon életképes jövőt és az EU tárgyalási pozíciójának megerősödését biztosítják a világpiacon.