Közölte: 2005 októberében az alapítvány átlagosan 20 százalékkal
mérsékelte a garanciadíjakat, ami kedvezően hatott a készfizető
kezességet igénybe vevő, zömében kis- és középvállalkozásokra. E
vállalkozói kör helyzetét tovább javítja, hogy 2006. január 1-jétől
a kisebb összegű hitelgaranciákra újabb kedvezményt kaphatnak az
alapítványhoz fordulók. A korábbi 20 százalékos bónusz mellett az
alapítvány ugyanis bevezetett egy 10 százalékos úgynevezett
jutalombónuszt - díjvisszatérítést is a szerződéseket határidőre
teljesítő vállalkozók számára.
    Jelenleg az alapítványnál a hitelgarancia legalacsonyabb összege
ezer forint. A díjtételek pedig a hitelösszeg 0,3-1,8 százaléka
között mozognak.
    Az ügyvezető igazgató elmondta: az uniós előírásoknak
megfelelően az alapítvány háromféle kezességgel áll a hitelt
felvevő, ám teljes fedezettel nem rendelkező vállalkozók mellé.
    Az egyik az agrárcélú készfizető kezesség, amit a köznyelv 
agrárkezességnek hív. Ide tartozik az agrártermelés finanszírozását
célzó hitelek és bankgaranciák garantálása, függetlenül attól, hogy
az adott kölcsönhöz tartozik-e támogatás, illetve a vállalkozás
telephelye vidéken vagy a fővárosban van.
    A másik kategória az úgynevezett de minimis készfizető kezesség.
Ez a nem agrárcélú kölcsönökhöz nyújtott kezesség. Az olyan hitelek
garantálása tartozik ebbe a körbe, amelyek célja a vidékfejlesztés,
az alternatív jövedelemszerzés növelése, továbbá a vidék
népességmegtartó képességének fenntartása, illetve fokozása.
    A harmadik típus az úgynevezett piaci készfizető kezesség. Ide
tartozik az előző kategóriákba nem sorolható - például a maximális
támogatási értéket meghaladó - kölcsönök garantálása. Ez utóbbi
formában csak azon vállalkozások hitelét garantálja az alapítvány,
amelyeknek nincsenek anyagi nehézségei.
    Bármely kategóriában a maximálisan garantálható hitelösszeg
nagysága 400 millió forint, az integrátorok esetében pedig 1,2
milliárd forint lehet - tájékoztatott az ügyvezető igazgató.
    Ulrich Anikó emlékeztetett arra, hogy a kezességvállalás mértéke
függ a felvett hitel nagyságától. Így 40 millió forintig a garantált
hitelösszeg 80 százalékáig vállal kezességet az alapítvány. A 40-150
millió forintig terjedő hitelek esetében a kezességvállalás mértéke
legfeljebb 60 százalékos mértékű lehet.
    Ha a vállalkozó 150 millió forintnál nagyobb hitelre kér
kezességet, a hitelösszeg legfeljebb 50 százalékáig terjedhet a
garanciavállalás mértéke. Az előzőekből következik, hogy a
vállalható garancia felső határa általában legfeljebb 200 millió
forint lehet, illetve az integrátoroknál elérheti a 600 millió
forintot.
    Ulrich Anikó közölte: a múlt évben az alapítvány 16 milliárd
forintnyi hitelt garantált, szemben az előző évi több mint 93
milliárd forintos összeggel. A jelentős csökkenést az ügyvezető
igazgató azzal indokolta, hogy a vállalkozók általában
"túlhitelezetté" váltak, és a piacon kivárás volt tapasztalható.

Forrás: MTI