Öntözéses beruházás:

A „volt haszonbérlővel” egyenrangú előhaszonbérleti jog illeti meg immáron azt a földművest vagy mezőgazdasági termelőszervezetet, aki öntözésfejlesztési beruházást valósít meg az adott területen. Az előhaszonbérleti jog kizárólag szántó, szőlő, gyümölcsös, kert művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén biztosított. Feltétele, hogy a beruházás legalább a föld 50%-ának öntözhetőségét biztosítsa, és a haszonbérleti szerződés időtartamának legalább fele részében még értékkel bírjon. [Földforgalmi tv. 46. § (3) bekezdés e) pont]

Tulajdonostársak:

Az elővásárlási jognál bevezetett, 3 éves időtartam a haszonbérletnél továbbra sincs előírva, így a tulajdonostársat akkor is megilleti az előhaszonbérleti jog, ha kevesebb mint 3 éve rendelkezik a tulajdoni illetőséggel – írja a MAGOSZ.

Állattartók:

Szántó művelési ágban már nem csak a tejhasznú szarvasmarhatartót illeti meg az előhaszonbérleti jog, hanem valamennyi szarvasmarhatartót. [Földforgalmi tv. 46. § (3) bekezdés ab) alpont]

Családi gazdaságok:

Az előhaszonbérleti sorrendnél is irányadó, hogy amennyiben a vevő és az elővásárlásra jogosult(ak) azonos ranghelyen állnak, úgy első helyen a családi gazdaság tagja illetve a családi mezőgazdaság tagja szerzi meg a földet. [Földforgalmi tv. 46. § (4) bekezdés a) pont]