A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére a kormány a beruházási pályázatokat érintő intézkedéscsomagot dolgozott ki. A tájékoztatóban található rendelkezéseket az alábbiakban ismertette a NAK.

Átmeneti szabályokat hozott az Irányító Hatóság a határidőkre vonatkozóan. Három hónappal automatikusan meghosszabbításra került a mérföldkövek elérése, valamint a projektek megvalósítási ideje. A nyertes pályázóknak így már nem kell a zárásra vonatkozó változásbejelentést kezdeményezni. A hiánypótlások teljesítésére a leghosszabb határidőt állapítják meg, ami jelenleg tizenöt napot jelent. A vészhelyzet idejére eső helyszíni ellenőrzést elhalasztják, amelyet a járvány elmúlását követően bepótolnak.

A kifizetési igénylések során elegendő az engedélyezési eljárások benyújtását igazolni (ez alatt értve az építési engedélyeket, a használatbavételi engedélyeket stb.) A biztosítékcserére elmaradása esetén a támogatási okirattól való elállás szankciót csak a legvégső esetben szabnak ki. Rendkívül kedvező, hogy a vészhelyzet ideje alatt a fenntartási időszakra vonatkozó bázislétszámot és továbbfoglalkoztatási kötelezettséget nem kell fenntartani. A rendezvények elmaradását vis maior eseménynek kell tekinteni.

A kifizetési igénylések során az elszámolásokhoz elegendő a szerződés, a számla, a kifizetési bizonylat és a számlarészletező. A módosítás miatt gyorsabb és könnyebb lesz a támogatások pénzügyi teljesítése.

Az átmeneti időszakban – a vészhelyzet időtartamára – nem szükséges benyújtani, azonban a későbbi helyszíni ellenőrzések során kérik az alábbiakat (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet dokumentum mátrix).