Összesen 915 vélemény érkezett be. Ezek közül a legtöbb a „Nyilvánosság és számonkérhetőség”,  a „Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata”, a „LEADER pályázatok benyújtása” és a „LEADER kérelem kezelés” témakörökre vonatkozott.

V. Német Zsolt a tárca vidékfejlesztésért felelős államtitkára sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a LEADER 1991- ben az akkori tizenötök közösségi kezdeményezésre jött létre a leszakadó, elszegényedő térségek gazdasági, társadalmi, természeti orvoslása céljából. Később az unióhoz csatlakozó országok is átvették ezt a programot. Ez az Európa szerte sikertörténetként ismert együttműködési rendszer azonban nálunk az eredeti célok paródiájává vált. Ezért a minisztérium első feladatai között szerepelt a LEADER megújítása, hiszen a program lényege, hogy a vidéki közszféra, a civilszféra és a vállalkozások saját maguk határozzák meg a térségük stratégiái céljait. Ennek érdekében az egész eljárási rend nehézkes s hosszadalmas bürokratikus mechanizmusát egyszerűsíteni, átláthatóbbá kell szervezni. A következőkben tehát a feladat, hogy csökkentjük a bürokráciát, a pályázati nyomtatványok egyszerűsítésével. lerövidítjük az ügyintézési időt az elektronikus ügyintézés bevezetésével. Erősítjük a helyi döntéshozatal szerepét, hogy a döntések megfeleljenek a helyi stratégiáknak. Meghosszabbítjuk a helyi akciócsoportok működésére kapott előlegek visszafizetésének határidejét, hogy a civil rendszer működőképes maradjon.

Újságírói kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy gyorsan felmérik a feltehetően már határidőre meg nem valósuló pályázati programokat, hogy az erre a célra biztosított összegek ne maradjanak kihasználatlanul, miközben más, megvalósítható pályázatok forrás nélkül maradva elutasításra kerülnének. A fórumon elhangzott felvetéseket figyelembe véve, valamint a rendszer működőképességének érdekében a Vidékfejlesztési Államtitkárság kezdeményezi a  Helyi Akciócsoportok részére juttatott működési előlegek visszafizetési határidejének 2011 december 31-re módosítását.

Alapvető fontosságú, hogy a LEADER akciócsoportok rugalmas működése a nyitottságra épüljön. Szükség van a helyi társadalmi kontrollra a helyi fejlesztési igények felmérésében, a tervezésében, a döntésekben és végső soron a vidékfejlesztési LEADER források elosztásában.  Cél tehát hogy a LEADER ne egy szűk körű helyi elit „üzlete” legyen, hanem a helyi szereplők valós ötleteinek megvalósításának eszköze.