A 2023-tól induló támogatási rendszerben nagy hangsúlyt kap a fiatal gazdák támogatása, megemelkedik a hektáronkénti támogatás összege, és nagyobb területtel lehet részt venni a fiatal gazda programban. Fontos tudni, hogy aki jelenleg már a fiatal gazda programban van, de még nem ért a projekt végére, 2023-tól már az új, kedvezőbb feltételek fognak rá vonatkozni a hátralévő időszakra.

A jogosultsági feltételek az életkorra vonatkozóan nem változnak, de az aktív gazda státusz előírás lesz, illetve újdonság, hogy a képzettségre vonatkozó előírás 2 éves releváns munkatapasztalattal is kiváltható.

közös agrárpolitika webinárium

Jelentkezz a 2023. január 18-i KAP webináriumra, és tudj meg többet az új támogatási rendszerről!

Fiatal gazdák kiegészítő jövedelemtámogatása

Az I. pilléres fiatal gazda támogatás a fiatal mezőgazdasági termelők indulását hivatott megkönnyíteni, tekintettel arra, hogy a gazdálkodás megkezdése általában magas költségekkel jár, ráadásul az induló gazdaságok hitelképessége is csekély. A jogosultsági feltételek kiszélesítésével a beavatkozás erősebb ösztönzőerővel bír majd a potenciális jogosultak körében, így javítva a generációváltás elősegítésére irányuló uniós célkitűzés megvalósulását. Az I. pillérben a pénzügyi források, a fajlagos támogatási összeg és a területi felső határ is érdemben emelkedik.

Jogosultsági kritériumok

Fiatal gazda kiegészítő jövedelemtámogatásra az az aktív mezőgazdasági termelő jogosult, aki alaptámogatásra jogosult, tekintettel arra, hogy a kifizetés az alaptámogatás összegére tevődik rá. Ennek megfelelően a jogosultsági kritériumok egy része azonos az alaptámogatásra való jogosultság feltételeivel.

További kritériumok:

  • Az alaptámogatási kérelem benyújtásakor a kérelmező 18 és 40 év közötti.
  • A támogatás legfeljebb 5 évig igényelhető.
  • A támogatást a fiatal mezőgazdasági termelő, vagy egy vagy több, a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy évente az egységes kérelem keretében igényelheti.
  • Az alaptámogatási kérelmét első alkalommal benyújtó termelő nyilatkozik arról, hogy mezőgazdasági tevékenységet legkorábban rövid idővel a kérelem benyújtása előtt kezdte meg.
  • A támogatott terület nem lehet nagyobb, mint 300 hektár.
  • A vonatkozó nemzeti jogszabályban lefektetett, mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik. A képzettségi előírás minimum 2 év releváns mezőgazdasági szakmai gyakorlattal kiváltható.
  • A 2023 előtt belépő, de az 5 éves időtartamot még nem letöltő fiatal gazdák („átmeneti fiatal gazdák") a fennmaradó években továbbra is igényelhetik a támogatást, de már az új fajlagos összegekre lesznek jogosultak.

A támogatás formája

A termeléstől független, hektáronkénti átalányösszeg 157 euró.

Fiatal mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatása

A vidékfejlesztési támogatások között szerepel egy olyan fejezet is, amely a fiatal mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatását tartalmazza.

A beavatkozás (RD01b_E01_FRM_73) célja a fiatal mezőgazdasági termelők által vezetett üzemek versenyképességének, hozzáadottérték-termelésének fokozása új, innovatív és termesztési, tenyésztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása révén.

Ennek keretében klasszikus agrárberuházások megvalósítására lesz lehetősége a fiatal gazdáknak kiemelt támogatás intenzitás mellett. A további részletek kidolgozása a pályázati felhívások előkészítésekor kerül sor.

Fiatal gazdák támogatása más pályázati lehetőségekben

A korábbi pályázati rendszerhez képest előnyös változás, hogy több beruházási pályázatban is a eddig 10% helyett 15 százalékkal több lehet majd a támogatási intenzitása a fiatal gazdák számára, tehát kevesebb önerőt kell előteremteniük a fejlesztések megvalósításához.

A generációváltás ösztönző beavatkozásokban is támogatási lehetőségek lesznek a fiatal gazdák számára. Generációs megújulás fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásával (RD05_B01_YFS_75): a támogatás összege maximum 40 ezer euró.

Fontos! A fent felsorolt támogatási lehetőségeket a KAP Stratégiai Tervben lévő keretrendszer alapján mutattuk be, de ezek nem feleltethetőek meg egy az egyben a majd későbbiekben megjelenő pályázati felhívásoknak. Kövesd az Agroinform Pályázatok rovatát, hogy időben értesülj a legfontosabb információkról!