Az "Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása" című, VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 kódszámú felhívás célja a környezet megóvása, a biológiai sokféleség fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédő szerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése és az élelmiszer-biztonság garantálása.

A támogatás célja egyrészt a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése, másrészt az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft.

Támogatható tevékenységek

A támogatás feltétele legalább a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása szántó-, gyep-, ültetvény földhasználati kategóriában, az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt.

A támogatási időszak 2022. január 1-től 2024. december 31-ig tart.

További részletek a felhívásban.

búza

Támogatható tevékenység: ökológiai gazdálkodás szántó-, gyep-, ültetvény földhasználati kategóriában – Fotó: pixabay

Jogosultsági kritériumok

  • Mezőgazdaságit termelők pályázhatnak.
  • A támogatással érintett tábla minimális mérete 0,25 ha nagyságú.
  • A támogatással érintett terület minden földhasználati kategória esetében minimum 1 ha.
  • A terület legalább a kötelezettségvállalás időtartama alatt a 834/2007/EK Tanácsi rendelet , illetve 2022. január 1-jétől az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete szerint ellenőrzés alatt van.
  • A támogatást igénylő a támogatásba vont területekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt vállalja, hogy az adott év minden napjára vonatkozóan hazai akkreditációval rendelkező ökológiai tanúsító szervezettel kötött érvényes szerződéssel rendelkezik.
  • Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett terület egyúttal nem vonható be az agrár-környezetgazdálkodási támogatásba is.
  • Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek szerepelnie kell valamely ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában a teljes támogatási időszakban.

A felhívás szerint a pályázat benyújtási határideje és módja: támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, 2021. október 25. – 2021. november 25. között lehet.

A támogatás mértéke és összege

A támogatási összegeket az alábbi költségtáblázatok hektáralapon tartalmazzák.