A pályázatot őstermelők és mezőgazdasági mikrovállalkozások és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek nyújthatják be. A következő beadási határidő: 2021. június 17. A pályázat zárása: 2022. október 1.

Mire adják a támogatást?

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére a támogatás szabadon használható fel.

homoktövis lé

15 ezer euró nyerhető a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére – Fotó: Agroinform

Kinek adják a támogatást?

A támogatást igénybe vehetik őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a projekt lezárásáig fent kell tartania, és
 • legfeljebb mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euró STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.

A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben valósítható meg! Vidéki térségnek minősül az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei; nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

 

A felhívás célja

Jelen felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő. A rendelkezésre álló forrás: 2,5 milliárd forint.

Elvárások

Az igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy legkésőbb a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

Támogatást igénylők köre

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a projekt lezárásáig fent kell tartania, és
 • legfeljebb mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.

Az életvitelszerű tartózkodási helyet, illetve a mezőgazdasági szociális szövetkezet esetében a székhely címét külterületi ingatlannak kell tekinteni, amennyiben az ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása zártkert.

Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél üzemméretének meghatározása szempontjából az alábbiak vehetők figyelembe a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:

 • támogatást igénylő TERA kérelme alapján számolt üzemméret,
 • TERA területen kívüli más földterület, ahol a támogatást igénylő mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol,
 • támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan az ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,
 • támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan nem ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az az éves átlaglétszám, amit az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa igazol.

Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex I. termék feldolgozásból származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatásban nem részesíthetők köre

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó

 • aki/amely vállalkozás a VP2-6.3.1-16 azonosítószámú „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” c. felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói okirattal;
 • aki már részesült a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatásban,
 • akinek azonos az életvitelszerű tartózkodási helye olyan kedvezményezettel, aki a VP2-6.3.1-16 azonosítószámú „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” c. felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói okirattal;
 • akinek azonos a székhelye olyan kedvezményezettel, amely a VP2- 6.3.1-16 azonosítószámú „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” c. felhívás keretében már rendelkezik hatályos támogatói Okirattal.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 6. és 2021. december 17. között van lehetőség.

1. szakasz: 2020. november 6. – 2020. november 20.
2. szakasz: 2021. március 1. – 2021. március 16.
3. szakasz: 2021. április 6. – 2021. április 20.
4. szakasz: 2021. április 6. – 2021. április 20.
5. szakasz: 2021. augusztus 3. – 2021. augusztus 17.
6. szakasz: 2021. október 4. – 2021. október 18.
7. szakasz: 2021. december 3. – 2021. december 17.