A tavaszi időszak minden évben nagy várakozással tölti el a fogyasztókat és a mezőgazdasági termelőket egyaránt. A hosszú téli, friss zöldségekben és gyümölcsökben kevésbé bővelkedő időszak után a vásárlók ki vannak éhezve a primőr árukra, különösen akkor, ha az magyar termelőtől érkezik. A termelők pedig sok esetben versenyt futnak az idővel és az időjárással, hogy kinek a zöldsége vagy gyümölcse lesz az „első fecske” a magyar piacon, melyik terméket lehet majd elsőként eladni. Amennyiben a termelő megfelelő áron tudja termékét értékesíteni, ezzel javítja vállalkozásának likviditását és ez szolgáltathat alapot az év hátralévő részében elvégzendő mezőgazdasági munkák finanszírozásához – mondta el Vadasi Tamás, a WESSLING Hungary Kft. Élelmiszerbiztonsági Üzletágának vezetője.

Primőr zöldség és gyümölcs

A hosszú téli időszak után a vásárlók ki vannak éhezve a primőr zöldségre, gyümölcsre – fotó: WESSLING

A primőr zöldség és gyömülcs

Primőr áruk esetében a megfelelő termesztési technológia, fajta és az értékesítési csatornák megtalálása mellett a legnehezebb helyzetben akkor találja magát a termelő, ha a betakarítás közeledtével, növénybetegséggel vagy olyan kártevővel szembesül, amely ellen csak növényvédő szerekkel, peszticidekkel védekezhet. Ebben az esetben stratégiai döntést kell hozni a növényvédő szer használatával kapcsolatban, amely döntéshez legalább az alábbi szempontokat figyelembe kell venni:

  • A betakarításig a károsító okozhat-e olyan mértékű veszteséget a kultúrában, amely miatt kénytelen növényvédő szert használni?
  • Milyen típusú növényvédő szert kell használnia?
  • A használt növényvédő szer élelmezés-egészségügyi várakozási ideje meghaladja-e a betakarítás tervezett időpontját, vagyis lebomlik-e a szer a betakarításig?
  • Lesz-e lehetősége a betakarítást megelőzően vagy a betakarításkor megvizsgáltatni a termékét, hogy abban határérték feletti szermaradék kimutatható-e?

Gyümölcslekvár

Kihívás a termelőknek az élelmiszerbotrányokkal tarkított piacon saját termékeik kiváló minőségét bizonyítani – fotó: WESSLING

A Magyarországon megtermelt étkezési minőségű zöldségek és gyümölcsök

Ezek legnagyobb részét a kereskedelmi láncok értékesítik a fogyasztóknak. Ezek a kereskedelmi cégek – igazodva a fogyasztói elvárásokhoz – egyre inkább azokat a termékeket keresik, amelyek bizonyítottan határérték alatt tartalmaznak szermaradékokat. A legtöbb esetben nem elégednek meg egy permetezési naplóval vagy termelői nyilatkozattal, laboratóriumi jegyzőkönyv szükséges számukra, amely széleskörű akkreditált peszticid vizsgálat eredményeit tartalmazza és azok rendeletnek való megfelelőségét igazolja. A szermaradékok vizsgálatakor figyelembe kell venni az úgynevezett „koktélhatást” is, amelynek következtében, ha az egyes növényvédő szerek jelenléte külön-külön az előírt határérték alatt is marad, egymás hatását felerősítve az emberi egészségre káros hatást gyakorolhatnak.

Nem engedélyezett szert, illetve a határérték feletti szermaradékot tartalmazó, forgalomba hozott terméktétel presztízsveszteséget és óriási károkat tud okozni a termelő számára mind a magyar, mind pedig a nemzetközi piacon.

Nagy kihívást jelent tehát a termelők számára az élelmiszerbotrányokkal tarkított piacon saját termékeik kiváló minőségét bizonyítani.

élelmiszer-bevizsgáló laboratórium

Laboratórium a növényvédő szerek maradványainak kiszűrésére – fotó: WESSLING

Miben segít a WESSLING laboratórium

A WESSLING az alábbi szolgáltatásaival tud segíteni a termelőknek abban, hogy termékük növényvédő szer mentességét akkreditált laboratóriumi jegyzőkönyvvel is igazolni tudják a vevőjük felé:

  • Közel 600-féle növényvédő szer (peszticid)-hatóanyag akkreditált „screening” (áttekintő) vizsgálata rövid határidővel zöldség-, gyümölcs- és egyéb élelmiszermintákból;
  • Bizonyos élelmiszerek, illetve élelmiszer-nyersanyagok csoportspecifikus vizsgálata, valamint egyedi módszerekkel mérhető komponensek (például glifozát, etefon, klorát/perklorát, klórmekvát/mepikvát, Foszetil-Al stb.) meghatározása;
  • Friss zöldség- és gyümölcsminták screening vizsgálatának igény szerinti kiegészítése ditiokarbamátok vizsgálatával; takarmányminták vizsgálata (főként klórozott növényvédő szerekre, valamint dioxinokra és PCB-kre).
  • A szermaradékok vizsgálata a Fruitmonitoring rendszere szerint, illetve a mérési adatok feltöltése annak rendszerébe.
  • Kérésre a mérési eredményeket össze is vetjük a vonatkozó jogszabályban előírt határértékekkel.
  • ARfD (akut referencia dózis) számítás, amely az egy nap alatti bevitel egészségre gyakorolt káros hatásának megítélésére szolgál.

laboratóriumi üvegcsék

Kérésre a mérési eredményeket összevetjük a jogszabályban előírt határértékekkel – fotó: WESSLING

Kapcsolat

Wessling Hungary Kft.
1045 Budapest, Anonymus utca 6.
e-mail: food@wessling.hu
telefon: +36-1-872-3622

Mintaátvételi információk

Helyszín: 1045 Budapest, Anonymus utca 6. B épület élelmiszer-mintaátvétel
Időpont: munkanapokon 8:00-tól 17:00-ig
Peszticid/mikrobiológiai vizsgálat esetén: 14:00-ig