A kezdeti fejlődés élettani összefüggéseit tekintve a foszfor a legfontosabb tápelem ebben a szakaszban.
A foszfornak pótolhatatlan szerepe a növény élettani folyamatainak energia rendszer működésében van. A legnagyobb energiát az osztódó szövetek, az újonnan képződő gyökércsúcsok és hajtáscsúcsok intenzíven fejlődő részei igénylik.

A növénytáplálás alapvető feltétele a talajban lévő foszfor megfelelő oldhatósága, az oldódás sebessége és a hidrogénfoszfát ionok talajon belüli mozgása, valamint az adszorbeált foszfát ionok mobilizációja és a szerves formák mineralizációja.
A hideg talajhőmérséklet a tápelemek közül a foszfor felvételét akadályozza legnagyobb mértékben, ami még inkább indokolja ezen tápelemre való odafigyelést.