Az árutőzsdei opciós kontraktus eladója feljogosítja a vevőt arra, hogy egy határidős kontraktust előre meghatározott áron és időpontig megvásároljon vagy eladjon. Lényeges, hogy az opció jogot, nem pedig kötelezettséget jelent. Az opció vásárlója az eladónak egy bizonyos összeget, ún. opciós prémiumot (premium) fizet e jog megszerzésért.

A vételi (call) opció a tulajdonost a határidős kontraktus előzetesen megszabott áron való megvételének, míg az eladási (put) opció a határidős kontraktus eladásának jogával ruházza fel. A call és a put opciók tehát egymástól merőben különböző jogosítványok, nem pedig egyazon ügylet két ellentétes oldalát jelölik. Minden call és minden put opciónak van vevője és eladója.

Az opciós ügylet tárgyát képező határidős kontraktus rögzített ára a küszöbár (strike price). Az árutőzsdei opciós ügyletek mindig szabványosított küszöbárakra, illetve ezek lépcsőire, továbbá egységes lejárati időpontokra köttetnek.

A határidős kontraktus feletti vételi, illetve eladási jog gyakorlása az opció lehívása (exercise). A vevő értelemszerűen csakis akkor gyakorolja a lehívás jogát, amikor ezzel nyereségre tehet szert.

Ha egy vételi/eladási opcióval a határidős árnál olcsóbban/drágábban lehet megvenni/eladni a határidős kontraktust, a tulajdonos él a vétel/eladás lehetőségével. Nyeresége az összeg, amellyel a határidős kontraktus jegyzése a vételi opció küszöbára fölé emelkedett vagy az eladási opció küszöbára alá süllyedt. A vevő (a szakzsargonban: kedvezményezett) vesztes pozícióban persze sohasem köteles a ráruházott jog gyakorlására, és így a határidős piacon a vételi opció küszöbáránál olcsóbban eladni, illetve az eladási opció küszöbáránál drágábban vásárolni. Vesztesége tehát legfeljebb a kifizetett prémium.

 

Az opciós kontraktus vevőjének és eladójának maximális nyeresége, illetve vesztesége

 

 

Maximális nyereség

Maximális veszteség

Kedvezményezett

Korlátlan

Prémium

Kiíró

Prémium

Korlátlan

 

Az eladó (a szakzsargonban: kiíró) ugyanakkor köteles az opció lejáratáig bármikor eleget tenni a vevő követelésének, még ha korlátlan veszteségnek is van kitéve. Nincsenek jogai: amennyiben eladott egy vételi opciót, amelyet a vevő lehív, úgy a küszöbárnak megfelelő határidős eladási pozícióba kerül; ha egy eladási opciót értékesített, úgy annak lehívása esetén a küszöbárnak megfelelő határidős vételi pozíciója lesz. Az eladó e kötelezettséget a prémiumért cserében vállalja magára. A prémium a lehető legnagyobb nyeresége az ügyleten.

Az opcióknak két alaptípusát különböztetjük meg: amerikai és európai típusú opció. Az amerikai típusú opció a lejárat előtt bármikor lehívható, az európai ezzel szemben csak meghatározott időpontban. A mezőgazdasági termékek határidős kontraktusaira köthető árutőzsdei opciós ügyletek amerikai típusúak.

Különbséget teszünk fedezett és fedezetlen vagy csupasz (naked) opciós pozíció között. Fedezetlen opciós pozícióról olyankor beszélünk, amikor a kiírónak nincs a birtokában elegendő a mögöttes termékből (határidős kontraktus), így védtelen a határidős jegyzés szélsőséges ingadozásával szemben. A fedezetlen opciós kereskedés rendkívül kockázatos.

EUR 337.16 Ft
USD 305.9 Ft

Agrárpiaci hírek

AGROmashEXPO

[bezárás x]