A fent leírtak -figyelembe véve az evolúciós és anatómiai sajátosságokat- minden élő szervezetre igazak, következésképpen így működik ez a gazdasági növényeinknél is. Növényeink életciklusát figyelve megállapíthatjuk, hogy az nem más, mint az energiájukkal való folyamatos gazdálkodás. Különösen érdekes ez olyan szervezeteknél, amelyek képesek a napfény energiáját megkötni és azt kémiai energiává alakítani. Leszűkítve a kört ez az energiagazdálkodás két nagy élettani folyamat köré csoportosul. Ez a fotoszintézis és a légzés.

A növényvédelem, mint a növénytermesztés speciális eszköze ezekbe a folyamatokba avatkozik be nap, mint nap. Amennyiben elfogadjuk azt a tényt, hogy növényeinktől is csak akkor várhatjuk el a maximumot, ha azok egészségesek, akkor a sokat hallott, elcsépelt és már közhelyként emlegetett prevenció új értelmet kaphat.

Az alternatív növényvédelem

Mit is értünk ezen? Konkrétan azt, hogy a prevenciót, a betegségek megelőzését nem feltétlenül, és nem csak növényvédő szerek alkalmazásával valósítjuk meg. A helyesen táplált növény jobban átvészeli a stresszhatásokat, egy bekövetkező fertőzésnek jobban ellenáll, tovább marad egészséges, energiáit hosszabb ideig fordítja olyan folyamatok fenntartására, aminek számunkra is fontos gazdasági haszna van.

Nézzünk egy példát! A kalászosok szemtelítődési időszaka nagyon energia és foszfor igényes folyamat, sőt e két dolog feltételezi is egymást. Az ebben az időszakban bekövetkező másodlagos lisztharmatfertőzés a légzés intenzitásának emelkedését vonja maga után, ami csak fokozott ATP szintézis mellett valósulhat meg.

Az ATP szintézishez viszont szervetlen foszforra van szükség. A kör bezárult. Amennyiben a növény számára nincs elegendő, és azonnal hozzáférhető foszfor, kettős károsodás lép fel. 1. a légzés intenzitása és az ATP szintézis lelassul, így a növény gyorsabban fertőződik. 2. a meglévő foszfor készletek nem a szembe vándorolnak, hanem a betegség kivédéséhez szükséges energia előállítására fordítódnak. Tovább rontja a növény túlélési helyzetét, hogy a fertőzött növényi részek légzése a Pentóz - Foszfát Ciklus irányába tolódik el.

A légzés eme alternatív útján ATP szintézis nem valósul meg, mert a NADPH2 a mitokondriumok hártyáján nem képes áthatolni. A fentiekből következik, hogy az azonnali gombaölő szeres beavatkozás pusztán a tünetek kezelésére szolgál, de a termésnövekedés elmarad. Felvetődik egy kérdés, lehet-e ezt a helyzetet tovább súlyosbítani? Igen lehet. Egy fertőzés bekövetkezésekor növényeinkben ugrásszerűen megnő az öregedési hormon, az etilén szintézise, hiszen a növény bajban van és azonnal utódokat (magot) kíván produkálni. Az ilyen körülmények között - és ezt hangsúlyozzuk - leállított etilénszintézis (stressz-etilén) végzetes lehet a növény számára, ugyanis nincs amit beépítsen, nincs amit hasznosítson, tehát az eredmény éppen ellenkező lesz. Hasonló példákat bőven találunk még a növény életciklusa során. Ilyen pl. a réz központi szerepe a C3 -as típusú növények (pl. kalászosok, cukorrépa, burgonya stb.) fotoszintetikus egységének fenntartásában, a bór funkciója a korai szöveti differenciálódás idején, a kálium katalizáló szerepe, a kén fehérjeszintézisben betöltött feladata stb.

Változó klíma - változó technológia

A szükséges tápanyagok biztosításának legelterjedtebb módja az alap- és fejtrágyázás. Száraz, többször aszályos időjárásunk azonban világossá tette, hogy korántsem a leghatékonyabb. Csapadék hiányában az alap és fejtrágyák hasznosulása akár 0 % is lehet. A probléma tehát nagyobb lehet, mint gondolnánk. A legkézenfekvőbb és egyben az egyik leghaté-konyabb megoldás a lombtrágyázás. Ennek technológiája is nagy odafigyelést igényel, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy a napszak melyik fázisában juttatjuk ki. A másik nagyon fontos tényező a lombtrágya minőségének megválasztása. Amíg az alap és fejtrágyák esetében nagyot tévedni nem tudunk, addig a lombtrágyák minőségi paraméterei döntően befolyásolhatják a kezelés hatékonyságát. Érdemes tehát odafigyelni a vásárláskor, és nem pusztán az árat vizsgálni. További szempont lehet, hogy mono, vagy komplex összetételű terméket használjunk. Amennyiben a kijuttatást levélanalízis előzte meg, és tisztában vagyunk a mezo- és mikroelemek interakcióival is, abban az esetben az egy hatóanyagot tartalmazó lombtrágyákkal is siker érhető el. Ezzel szemben a komplex összetételű termékek kijuttatásával jelentősen csökkenthetjük a hibalehetőségeket, ugyanakkor megfelelünk a Liebig-féle alaptörvénynek is. Végezetül kénytelenek vagyunk a növény élettanát is figyelembe venni, mert az ad választ számos dologra.

A Magyar Kwizda több szempontból is magáénak érzi, és tudatosan követni kívánja azt az elvet, amelyet a "Táplálunk és védünk" programmal kívántunk kifejezésre juttatni. Termékpalettánkon megtalálhatók a mai kor követelményeinek messzemenőkig megfelelő lombtrágyák, melyeknek minőségi paraméterei a világszínvonalat képviselik. A szántóföldi lombtrágyázáshoz a Wuxal® szuszpenziókat és az Agriplant® termékcsaládot ajánljuk.

Hisszük és valljuk, hogy az egészséges, jól táplált növény védelme hatékonyabb, gazdaságosabb, jövedelmezőbb. Úgy ítéljük meg, hogy a prevenció sok esetben nem más, mint a növények folyamatos és kiegyensúlyozott táplálása. Erre épülhet a növényvédelem, a gyógyítás. Cégünk nemcsak megkülönböztetett figyelemmel kívánja támogatni a vázoltakat, hanem kedvezményekben részesíti azokat, akik egyet értenek velünk, és a gyakorlatban is alkalmazzák a fentieket. Ezért nem csak hirdetéseinkben, cikkeinkben és rendezvényeinken találkozhat bizonyos közösen ajánlott termékekkel, de a kereskedelemben is!

Természetesen sem misztifikálni, sem túlbonyolítani, sem áltudományossá tenni nem akarjuk a fentieket. Pusztán arra kívánunk rávilágítani, hogy a növényvédelem mennyire elszakíthatatlan a növény élettani sajátosságaira épülő tápanyagpótlástól. A kettő együtt lesz egy egész, mégpedig úgy, hogy táplálunk és védünk!

Tamás István
Magyar Kwizda