Mint január 28-i keltezésű levelükben a szarvasi kampusz oktatói írták, nem hivatalos formában három nappal az új félév kezdete előtt értesültek arról, hogy az oktatást az eddigi épület helyett a szeged-csanádi egyházmegye által fenntartott Gál Ferenc Főiskola pedagógiai karának két épületébe kívánja az egyetem áthelyezni.

fiatal kutatók

Az oktatók szerint az új épületnek nincsenek megfelelő adottságai – fotó: Agroinform

Ott „általános iskolai oktatás is folyik, nincs lehetőség laborok kialakítására, nincs elegendő tanterem és iroda sem az oktatók számára. A kiszemelt épületben oktatást, fogadóórákat, személyes konzultációkat nem lehet normális körülmények között folytatni” – írták.

A levelet – melyet a rektor mellett elküldtek a SZIE szenátusának, az oktatási jogok biztosának, a város polgármesterének és a térség országgyűlési képviselőjének is – 28-an írták alá, köztük Futó Zoltán dékán is.

A szarvasi önkormányzat által az MTI-nek eljuttatott dokumentumok között olvasható a SZIE stratégiai és fejlesztési vezetőjének a kar oktatói számára küldött dátum nélküli levele is, amelyben arról ír, hogy a költözést „a működőképesség fenntartása érdekében racionalizálási intézkedésként” hozta meg a kancellár, és hogy azt „sajnos csak a héten tudtuk megkezdeni”.

A SZIE szenátusa 2019. október 30-i ülésén határozott arról, hogy Öntözési és Vízgazdálkodási Intézetként működik tovább a szarvasi telephelyű Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, feladata a kutatás és a továbbképzések szervezése lesz, graduális képzést a 2020-2021-es tanévben nem indítanak.

Az intézet idén február 1-jétől közvetlenül a rektor irányítása alá tartozik. A Szarvason tanuló hallgatók tanulmányaikat a Szent István Egyetemen fejezik be, egyéni döntésüknek megfelelően kifutó rendszerben Szarvason vagy választásuk szerint Gödöllőn – írta az egyetem korábbi közleményében.