A muskátli az egyik legfontosabb termesztett dísznövény Európa és a világ számos országában. Nálunk szintén hozzátartozik a faluképhez. A Pelargonium-ot jellemzően vegetatív úton, dugványozással szaporítják, ennek következtében a vírusos betegségek fokozott veszélyt jelentenek. Bár a vírusok nem pusztítják el a megfertőzött növényeket, de a növény minőségének, díszítő értékének csökkentésével jelentős gazdasági veszteséget okoznak. A muskátlit számos vírus fertőzi, megtalálhatók közöttük az általános és kifejezetten az erre a növényre specializálódottak.

A speciális, csak muskátlit fertőző vírusok a következők: Pelargonium flower break virus (PFBV), Pelargonium leaf curl virus (PLCV), Pelargonium line pattern virus (PLPV), Pelargonium ringspot virus (PelRSV), Pelargonium vein clearing virus (PelVCV), Pelargonium zonate spot virus (PZSV). A felsoroltakon kívűl még gyakran fertőzhetik a muskátlit sok tápnövényű, úgynevezett polifág vírusok, melyek a következők: Alfalfa mosaic virus (AMV), Artichoce italian latent virus (AILV), Cherry leaf roll virus (CLRV), Cucumber mosaic virus (CMV), Lilac chlorothic leafspot virus (LCLV), Tobacco mild green mosaic virus (TMGMV), Tobacco necrosis virus (TNV), Tomato spotted wilt virus (TSWV), Tomato ringspot virus (ToRSV).

A vírusfertőzés hatására a muskátli levelein jellegzetes klorotikus, a levelek alapszínétől eltérő világosabb vagy sötétebb zöld, néha sárgászöld elmosódott foltok, gyűrűk, érmenti vonalas rajzolatok fejlődnek, esetenként a levéllemez hullámossága, deformációja figyelhető meg. A tünetek gyakran nem feltűnőek, áteső fényben erősebben észlelhetők. Bizonyos vírusok fertőzése esetén a virágok sziromlevelein csíkoltság alakul ki – ez az úgynevezett színtörés tünete. A beteg tő valamennyi levelén fellépnek a tünetek, a növény növekedése gyenge. A tünetek kialakulását döntően befolyásolják a termesztési körülmények: a jó kondícióban, a növény igényének megfelelő helyen nevelt töveken a tünetek enyhék. A téli fényszegény, alacsonyabb hőmérsékletű, valamint a nyári meleg hónapokban a muskátlin a vírustünetek nem fejlődnek ki. A jellegzetes levéltünetek üvegalatti kultúráknál márciustól májusig és szeptembertől novemberig gyakoriak. A tünetmentes növények is lehetnek vírusfertőzöttek, ez a jelenség a látens fertőzés. Tünetek alapján a vírusfertőzöttség ebből fakadóan tünetek alapján nem állapítható meg teljes bizonyossággal - ehhez szükség van laboratóriumi diagnosztikai módszerek alkalmazására.

Bár a felsorolt muskátlit fertőző vírusokra sok terjedési mód jellemző, a dugványról szaporított muskátlinál elsősorban a fertőzött dugvánnyal kerül be a termesztési helyre, s ott mechanikai úton terjed tovább. Vírusok sebzéseken keresztül jutnak a növénybe, ott sejtről sejtre haladnak, majd a tápanyag szállítórendszer segítségével az egész növényben szétterjednek, szisztemizálódnak. Ezért van nagy jelentősége vágóeszközök folyamatos fertőtlenítésének a dugványszedéskor. A vágóeszköz metszlapján a fertőzött növénytől megtapadt vírusokkal a következő vágáskor akaratlanul, de mégis „mesterségesen fertőzzük meg” a következő növényt. A megfertőződött növény élete végéig beteg marad, mentesíteni, meggyógyítani gyakorlatilag nem tudjuk. A vírusok elleni védekezés alapja a vírusfertőzés megelőzése.

Muskátlivírusok hazai előfordulása

A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Növénykórtani Tanszék 2003-2005. között hazai muskátli állományokban előforduló vírusbetegségekre vonatkozó felmérést végzett. A vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a megfigyelésbe vont állomány közel negyede fertőzött volt. Gyakoriak voltak a komplex vírusfertőzések, azaz kettő vagy három vírus együttes fertőzése.
A leggyakrabban kimutatott vírusok: a Pelargonium zonate spot virus, a Pelargonium flower break virus, a Pelargonium leaf curl virus és a Pelargonium line pettern virus.

Védekezés

A vírusok elleni védelem alapja a megelőzés. Szaporításra csak vírusmentes dugványt használjunk. Saját dugványelőállítás esetén az anyanövények vírusmentességét szaklaboratóriummal vizsgáltassuk meg. Ellenőrizzük, hogy dugvány-vásárláskor a növényt kísérő dokumentáció tartalmazza a vírusmentességet. Az állomány folyamatos ellenőrzésével a vírustüneteket mutató egyedeket észlelés után azonnal távolítsuk el, semmisítsük meg, megelőzve ezzel a vírusátvitel lehetőségét. A vírusátvitelt az eszközök, termesztő berendezések Hypos oldattal történő fertőtlenítésével előzzük meg. A vágásra használt fém eszközök fertőtlenítése alkoholba mártással és leégetéssel is lehetséges. Az üvegházban élő polifág szívókártevők (levéltetvek, tripszek) ellen rendszeresen védekezzünk, hogy a vírusátvitelt megakadályozzuk.

Dr. Némethy Zsuzsanna egyetemi adjunktus Somogyi Anna okleveles kertészmérnök Budapesti Corvinus Egyetem Növénykórtani Tanszék