Erről dr. Juhász Anikó, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára beszélt az AGROmashEXPO keretében szervezett szántóföldi szakmai napon. Mint mondta, az egységes kérelem beadásához tartalmilag már nagyrészt összeálltak a szükséges rendeletek, amelyek márciusban fognak megjelenni. A szakmai tartalom azonban már előbb, február elején megismerhető lesz.

Egy rendeletben jelennek majd meg az alaptámogatás (BISS), a visszaosztó támogatás (CRISS) részletei és az átmeneti nemzeti támogatások alapelvei.

Külön rendeletben jelenik meg az egyes pilléres fiatal gazda támogatás feltételrendszere. A legfontosabb változások ebben a konstrukcióban, hogy nagyobb területtel lehet bekerülni és hektáronként is nagyobb lesz a támogatás összege, viszont Juhász Anikót idézve "nehezebb lesz fiatal gazdának lenni, mint eddig", csak a teljesen új, induló gazdákat lehet majd támogatni. Az ŐCSG-k egészen fiatal tagjaival kapcsolatban még dolgoznak azon, hogy ők se legyenek kizárva a lehetőségből, és őket is induló gazdáknak lehessen tekinteni.

Juhász Anikó

Kerekasztal-beszélgetés a Szántóföldi Szakmai Nap keretében – fotó: Agroinform.hu

A két leghosszabb rendelet a feltételesség és az agroökológiai program szabályrendszerét fogják tartalmazni. A feltételességi előírásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy az eddigi, zöldítéshez kapcsolódó előírások beépülnek minden területalapú támogatás feltételei közé. A szabályok nagyrészt megfelelnek az eddigi kölcsönös megfeleltetés előírásainak, de lesznek az eddiginél szigorúbb előírások, amelyek a talajvédelemre és a vetésváltás szabályaira vonatkoznak.

A másik hosszabb rendelet az agroökológiai program részleteit fogja tartalmazni. Az agroökológiai programmal kapcsolatban több kérdés felmerült, például:

Aki az idén már vállalja az AÖP feltételeket, mihez kell alkalmazkodnia, hiszen még nincsen meg a rendelet? Válasz: amely feltételek a rendelet megjelenése után is teljesíthetőek, azokat teljesíteni kell, amelyek nem, azokkal kapcsolatban derogációs lehetőség lesz.

Mennyire kell szigorúan venni az elektronikus gazdálkodási napló vezetését? Válasz: az AÖP-nek feltétele lesz az elektronikus gazdálkodási napló vezetése is, de mivel még vannak fennakadások az eGN-nel, ezért 2023-ban lehet papíralapon is tölteni, viszont 2024. január 31-ig fel kell tölteni az adatokat az eGN-be (tehát nem a szokásos beadó felületen kell majd beadni a GN nyomtatványokat).

Vajda Péter, a Phylazonit Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy az AÖP-re nem csak mint támogatásra tekintsünk, mivel ez valójában egy jó lehetőség arra, hogy talajok minőségén jelentős mértékben javítsunk. A panelbeszélgetés során felhívta a figyelmet arra, hogy a mikrobiológiai készítmények megfelelőségéről az agroökolögiai program szempontjából elsősorban az engedélyokiratokat kell áttekinteni, mert az alapján lehet majd megmondani, hogy valóban megfelel-e egy készítmény az AÖP feltételeinek, körültekintésre lesz szükség.

Az agroökológiai program pontrendszere EBBEN a cikkben található meg részletesen.

Juhász Anikó azt is kiemelte, hogy a távérzékelés beépül a támogatások feltételrendszerébe. Ennek egyik hozadéka az lesz, hogy az egységes kérelmeket előre láthatólag szeptember 30-ig lehet módosítani. Összegzésként arra hívta fel a figyelmet, hogy az idei évben nem lehet a megszokások alapján beadni az egységes kérelmet és a gazdálkodási rutinokat is érdemes felülvizsgálni annak érdekében, hogy mindenki igénybe tudja venni a támogatásokat.