Az agrárminiszter a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről 54/2023. (IX. 13.) AM rendelete szabályozza az állatalapú támogatások kiszámításának alapját.

A támogatási vagy kifizetési kérelemben feltüntetettnél több állategyedre, méhcsaládra és állategységre vonatkozóan nem nyújtható támogatás.

A mezőgazdasági üzem területén lévő állategyedeket, méhcsaládokat és állategységet csak akkor lehet meghatározottnak tekinteni, ha azokat a támogatási vagy kifizetési kérelemben azonosították, és megfelelnek a vonatkozó támogatási jogszabályban vagy pályázati felhívásban foglalt feltételeknek.

Ha a támogatási vagy kifizetési kérelemben bejelentett állatlétszám meghaladja (a KAP törvény 34. § (1) bekezdése szerinti) ellenőrzések eredményeként meghatározott létszámot, akkor a támogatást a meghatározott állatok alapján kell kiszámítani.

A támogatási vagy kifizetési kérelemben feltüntetettnél több állategyedre nem nyújtható támogatás

A támogatási vagy kifizetési kérelemben feltüntetettnél több állategyedre nem nyújtható támogatás – Fotó: Pixabay

A szarvasmarha-, juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerével kapcsolatos meg nem felelés esetén az Európai Bizottság (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről [a továbbiakban: EU 2019/2035 rendelet] az irányadó.

A mezőgazdasági üzem területén lévő azon szarvasmarhát, amely a két azonosító eszköze egyikét elveszítette, meghatározottnak kell tekinteni, feltéve, hogy a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartásirendszerének az EU 2019/2035 rendelet alapján egyértelműen és egyedileg azonosítani lehet.

A mezőgazdasági üzem területén lévő azon juhot vagy kecskét, amely egyik azonosító eszközét elveszítette, meghatározottnak kell tekinteni, ha az állat az EU 2019/2035 rendelettel összhangban valamely első azonosító eszközzel továbbra is azonosítható, és ha a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének valamennyi egyéb előírása teljesül.

Ha egy, a mezőgazdasági üzem területén lévő szarvasmarha, juh vagy kecske mindkét azonosító eszközét elveszítette, meghatározottnak kell tekinteni, feltéve, hogy az EU 2019/2035 rendeletben meghatározott nyilvántartás, marhalevél, adatbázis vagy egyéb eszközök segítségével továbbra is egyedilegazonosítható, és ha az állattartó bizonyítani tudja, hogy már a helyszíni ellenőrzés bejelentése előtt intézkedéseket tett az azonosító eszközök pótlására.


Ha a feltárt meg nem felelés a nyilvántartásban, a marhalevélben vagy az állatokra vonatkozó számítógépesadatbázisban szereplő hibás bejegyzésekkel kapcsolatos, de az adott támogatási intézkedés az állatokazonosítására és nyilvántartására vonatkozóan az EU 2019/2035 rendeletben előírt követelményeken kívüli jogosultsági feltételei teljesítésének ellenőrzése szempontjából nem releváns, az érintett állatot csak akkor kell nem meghatározottnak tekinteni, ha bármely huszonnégy hónaposidőszakban legalább két ellenőrzés alkalmával találnak ilyen jellegű hibás bejegyzést; az érintett állatokat minden más esetben az első ténymegállapítás után nem meghatározott állatoknak kell tekinteni.

Ha a feltárt meg nem felelés az állatokkal kapcsolatos események számítógépes adatbázisba történő késedelmes bejelentéséhez kapcsolódik, az érintett állatot meghatározottnak kell tekinteni, ha a bejelentésre a kérelem beadásig, a hízott bikatartás támogatása esetén pedig a birtokon tartás időszakának kezdete előtt került sor.

Hirdetés –

A mezőgazdasági pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatban érdemes naprakész tudásra szert tenni, segítünk! Legyen szó pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlen támogatásokról vagy beruházási pályázatokról, kifizetődik a tájékozottság, csekkoljon be hozzánk, és ne maradjon le semmiről!