A vetésforgóban a gabonafélék után rendszerint kapás növények, repce kerülnek elvetésre, de kisebb területen gyomosodási szempontból különösen érzékeny zöldségnövények is előfordulhatnak. A tavaszi vetésekben a gyomok közül elsősorban az agresszív évelő gyomnövények jelentenek növényvédelmi problémát, de hasonló elmondható néhány nehezen irtható magról kelő gyomról is, mint például a tavasszal több hullámban kelő selyemmályva, parlagfű, szerbtövis, vadköles.

Az utóbbi időben elmaradó kemény téli fagyok miatt az évelő gyomokkal fertőzött területeken a megszokottnál erősebb évelő gyomnyomásra lehet számítani, ahogy ez az állítás beigazolódott idén tavasszal is a tarlókezeléseben nem részesített területeken (1. ábra). Az őszi talajmunkákkal különböző mélységbe került szaporítóképletek, több héten keresztül biztosítanak forrást a folyamatos gyomkeléshez, kihajtáshoz, különösen a mezei acat, fenyércirok és a folyondár szulák esetében, ami nagyon megnehezíti és jelentősen megdrágítja a védekezést ellenük. Ráadásul a magasabb költség mellett még 10-20 százalékos terméskiesés jelentkezhet a gyomversengés miatt. Egyes kultúrákban, mint például a kukorica, széles hatású eljárások állnak rendelkezésre állománykezelésekhez, de még ebben az esetben is hasznos a gyomnyomást csökkentő tarló kezelések alkalmazása (2. ábra).


1. ábra. Mezei acat fertőzés tarlókezelésben nem részesített területen, Békés megyében. 2014. április 11.


2. ábra. Mezei acat elleni hatás következő tavasszal ROUNDUP® MEGA-val végzett tarlókezelést követően.

A tarló kezelésnél nem kell tekintettel lenni a kultúrnövény érzékenységére, ezért az adott gyomflóra ellen leghatékonyabb készítmény, vagy gyomirtó szer kombináció alkalmazására van mód. Évelő gyomok esetében fokozza a felszívódó készítmények hatását a nyári tápanyagfelhalmozás a földalatti szaporítóképletekben, mert ennek köszönhetően a hatóanyag nagyobb arányban kerül a gyökérbe, tartósabb, alaposabb hatást kiváltva. Magról kelőknél nedvességmegőrző, sekély műveléssel, majd tömörítéssel elérhető a tömeges, egyöntetű kelés a talaj magkészletének csökkentéséhez. Mind az évelő, mind a egyéves gyomnövények tarlón történő irtására hatékonyan alkalmazható a ROUNDUP® MEGA.

A ROUNDUP® MEGA előnyei a tarlókezelésben

Rövid várakozási idő a talajmunkáig. Hagyományosan az első talajmunkára az évelő gyomok elpusztulása után kerülhetett sor. A ROUNDUP® MEGA gyors felszívódásának és a növényben való szétterjedésének köszönhetően a művelést fenyércirok esetében 2 nappal, a folyondár szulák, mezei acat esetében 3 nappal a kezelés után el lehet kezdeni (3-4. ábra), ha szükséges.


3-4. ábra. Kezeletlen, fenyércirok és folyondár szulákkal (bal oldalon), és ROUNDUP® MEGA 3,2 l/ha dózis hatása a tarlókezelés utáni tavasszal (jobb oldal) 2 napos, kezelés utáni műveléssel.

Megbízható hatás száraz, meleg időben. A magyarországi kontinentális klíma mellett általában száraz, meleg az időjárás augusztusban és kora ősszel, amikor a leginkább időszerű a tarlókezelés. Kontrollált kísérleti körülmények között a ROUNDUP® MEGA ilyen esetben is jobb hatásúnak bizonyult, mint a versenytársak (5. ábra).

5. ábra

Kiváló esőállóság. A jellemzően száraz nyári idő mellett is előfordulnak csapadékos időszakok, amelyek rendszerint gyors kialakulásúak. A kísérleti és gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a ROUNDUP® MEGA akkor is jól hat, ha a kezelés utáni 1-4 órában csapadék éri a területet. Ettől függetlenül ajánlatos csapadékmentes időszakot választani a kezeléshez.

Parlagfű elleni hatás. A hivatalos gyomfelvételezések szerint Magyarországon tarlón a parlagfű a legelterjedtebb gyomnövény. Irtása kötelező, még virágzás előtt a pollenszórás megakadályozása érdekében. A ROUNDUP készítmények tövestől elpusztítják a növényt (6. ábra) szemben a kaszálással, amely után a növény újrahajt.


6. ábra. ROUNDUP® MEGA (2,4 l/ha) hatása 2 héttel a kijuttatás után.

Javasolt dózisok és alkalmazási fenológia


Gyomnövény Dózis  l/ha
Időzítés
Fenéyrcirok 3,0-4,0 30-50 cm, az intenzív rizóma növekedés idején
Tarackbúza 3,0
20-30 cm
Mezei acat
4,0 kifejlett tőlevélrózsa
Folyondár szulák
5,0 virágzás
Parlagfű 2,0 10-20 cm

Dr. Czepó Mihály
Monsanto