A 2017. évi egységes kérelmek kitöltése és benyújtása idén április 7-től lehetséges, kizárólag elektronikus úton, Magyar Államkincstár (MÁK) beadó felületén. A MÁK felületén már megtalálhatók az egységes kérelem kitöltését segítő felhasználói tájékoztatók. Ezen kívül a benyújtandó kérelmekből is elérhető a segítség, a tájékoztatás fül alatt.

A mennyiben az egységes kérelem benyújtásával kapcsolatban falugazdász segítségét kívánja igénybe venni, az alábbi információkat kell figyelembe venni. Őstermelők esetében fontos, hogy új őstermelői plasztikkártyáját feltétlenül vigye magával, mert ezzel gyorsítható kérelem benyújtásával járó adminisztráció. Ha falugazdászhoz fordul segítségért, előtte célszerű időpontot egyeztetni a ugyancsak a gyorsabb ügyintézés érdekében.

A kérelem benyújtása előtt ellenőriznie kell a személyes adatait. Ha a személyes adatokban változás történt (e-mail cím, telefonszám, lakcím, bankszámlaszám, kkv kód), ezeknek az adatoknak a pontosítása szükséges. Különösen fontos a telefonos elérhetőség és az email-cím, a későbbi kapcsolattartás miatt. Mindezek mellett kérjük, vigyen magával az ügyfél (annak képviselője) minden olyan dokumentumot (állatorvosi igazolás stb.) amelyek szükségesek az adott támogatási jogcímek igényléséhez. Nagyon fontos, hogy ezek a dokumentumok a kérelem beadásakor részben kötelezően csatolandóak, másrészt ezek segítségével tölthető ki pontosan az ügyfél kérelme. Ha a kérelem beadása során nem tud személyesen megjelenni a NAK ügyfélszolgálati irodájában, akkor az Ön által megbízott személy részére az alábbi, NAK-NY-73 számú, „Meghatalmazás ügyfél képviselője részére (MH1)” elnevezésű nyomtatványt kell kiállítania. A képviselet igazolására a NAK portálról letölthető az MH1 nyilatkozat, amelyet a kitöltve és aláírva szükséges magával vinnie.

Teendő a NAK-E-73 számú meghatalmazással:
• kinyomtatni,
• megfelelően és olvashatóan ki kell tölteni az Ön (mint meghatalmazó) és az Ön helyett és nevében eljáró személy (mint meghatalmazott) adataival,
• a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak alá kell írnia minden oldal alját és az utolsó oldalt is,
• két tanú adataival és aláírásával  el kell látni.

A kérelem benyújtásához a Google Chrome: 56.0 vagy magasabb verzió, Mozilla Firefox 43.0.1 vagy magasabb verzió használható – Fotó: Shutterstock

A megfelelően kitöltött és aláírt meghatalmazást az Ön helyett eljáró személynek (meghatalmazottnak) az első kapcsolatfelvétel alkalmával át kell adnia a NAK ügyintéző munkatársának. Tájékoztatjuk, hogy a NAK ügyintéző munkatársa kizárólag a NAK-E-73 számú „Meghatalmazás ügyfél képviselője részére (MH1)” elnevezésű nyomtatványt fogadja el és kizárólag az alapján jár el abban az esetben, ha Ön helyett meghatalmazottja jelenik meg.

Tekintettel az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások összetettségére, javasoljuk, hogy lehetőség szerint minden esetben Ön jelenjen meg a NAK ügyintéző munkatársa előtt és csak abban az esetben bízzon meg más személyt, amennyiben az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés más módon nem lehetséges.

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön (mint meghatalmazó) minden esetben haladéktalanul ellenőrizze a meghatalmazottja által tett jognyilatkozatokat, a meghatalmazottja által az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatban, a NAK ügyintéző munkatársával együtt megtett intézkedéseket, tekintettel arra, hogy azokat korrigálni csak korlátozottan (szűk határidővel) vagy egyáltalán nem lehet!