Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kapcsolódóan kiemelt támogatást vehetnek igénybe a tejhasznú tehén, illetve sertéstartással foglalkozó kis-és középvállalkozások.

Az FM által biztosított támogatás mértéke

100 százalékos kamat- és kezességi díjtámogatás,

valamint a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj, továbbá a kezelési költség együttes összegének 100 százalékára vonatkozó költségtámogatás.

A támogatás a 2016.12.31-ig benyújtott hitelkérelmek alapján megkötött, legfeljebb 1 éves futamidejű, állategységenként legfeljebb 500 000 forint, összesen legfeljebb 50 millió forint összegű új hitelszerződésekhez vehető igénybe.

Az állatlétszám igazolása, a tejhasznú tehéntartás 2016. évi támogatás igénylésére vonatkozó, támogatási kérelem „Összesítő kimutatás a 2016. évi egységes kérelem főbb adatairól” című dokumentum másolati példánya, továbbá a NÉBIH által üzemeltetett webENAR felületről letölthető – a mezőgazdasági vállalkozás saját tenyészetére vonatkozó igazolás nyomtatott és a mezőgazdasági vállalkozás által aláírt példánya alapján történik.

sertés

A támogatás mértéke 100 százalékos kamat- és díjtámogatás – fotó: Shutterstock

A vállalkozások az igénylőlapot (hitelkérelmet) az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzatban nevesített szervezetek területileg illetékes irodáiban (www.kavosz.hu) nyújthatják be. A támogatások közül a kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és a kezelési költségtámogatást a hitelnyújtó pénzügyi intézmények teljes mértékben megelőlegezik a vállalkozás részére, így esedékességkor a vállalkozásoknak nem kell kamat-, kezességi díj és kezelési költséget fizetniük, valamint támogatási kérelmet, kifizetési kérelmet benyújtaniuk.

A kezelési költségen kívüli költségtámogatások igényléshez a vállalkozásnak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) meghatározott nyomtatványon a hitelszerződés hatályba lépését követő harminc napon belül, de legkésőbb 2016. december 31-ig költségtámogatás iránti kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz. A kérelemhez csatolni kell az igényelt költségtámogatás összegét alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok, valamint a költségek és díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát.

Az igénybevett támogatások

nem terhelik a vállalkozások csekély összegű támogatási keretét,

azok más támogatási jogcím (a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás (30) pontjának) hatálya alá tartozó támogatásnak minősülnek.