A PREGA 2017 konferencián, február 22.-én a magyar agrárágazat irányítói, jeles képviselői, gazdálkodói tartottak előadást. A konferencián felszólalt Dr. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke. Az elnök nyilatkozott az Agroinform.hu-nak.

Elnök úr, a megnyitó beszédében Ön is hangsúlyozta, hogy az élelmiszer, az édesvíz stratégiai kérdéssé váltak a világ minden pontján. Megoldást ad-e a precíziós gazdálkodás arra, hogy ezekre a kérdésekre hosszú távon jó válaszokat adjunk?

A precíziós gazdálkodás nem a megoldás, de a megoldás felé vezető út egyik fontos építőköve. Ha azt nézzük, hogy a világ népessége folyamatosan nő – tegyük hozzá, eléggé dinamikus ez a növekedés – , a rendelkezésre álló szántóterület szinte alig növelhető, akkor nincs más lehetőségünk, mint hogy fokozzuk a teljesítményt, a hatékonyságot, mégpedig oly módon, hogy közben ne tegyük tönkre a környezetünket, amiben élünk, és ez közép, és hosszú távon is megoldást kínáljon.

Ezért jó megoldásokat kell keresni, s ebben a precíziós gazdálkodás egy valódi mérföldkő, amely képes a kritériumoknak megfelelni. Fontos, hogy okszerűen, pontosan gazdálkodjunk, és a precíziós gazdálkodás erre kiváló lehetőséget nyújt.

Győrffy Balázs

Dr. Győrffy Balázs: Fontos, hogy okszerűen, pontosan gazdálkodjunk – fotó: Agroinform.hu

A precíziós gazdálkodás megismertetése nagy-nagy feladat, bár nem olyan dologról beszélünk, ami teljesen ismeretlen a magyar gazdálkodók számára. Sokan alkalmazzák már a precíziós rendszereket, de még többen vannak, akik nem is ismerik ezt a kérdéskört. Őket fel kell zárkóztatni, mert úgy gondolom, hogy előbb-utóbb eljön az igazság pillanata, és egyszer a technológiai lemaradás, az innováció hiánya őket a tevékenység abbahagyására fogja kényszeríteni.

Mindenki azért dolgozik, mert szeretne eredményt elérni a gazdasági szempontok szerint is. Ha a gazda nem képes nyitottan hozzáállni ezekhez a fejlődési lehetőségekhez, akkor sajnos, előbb-utóbb a tevékenység befejezése kerül napirendre. Az a feladatunk, hogy minél kevesebb ilyen gazdálkodó legyen Magyarországon, s minél több gazdálkodóval ismertessük meg ezt a rendszert, és felkészítsük őket arra, hogy használják is ezeket a technológiai elemeket.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a legnagyobb gazdaszervezet Magyarországon, hiszen nem csak köztestületként végzi a munkáját, hanem az egész magyar gazdatársadalmat vertikálisan és horizontálisan is összefogja. Ön szerint hogyan tud eljutni a gazdálkodókhoz ez az új gazdálkodási szemlélet?

Minden fórumon, minden lehetőséget meg kell ragadni a tájékoztatáshoz. Nyilván, vannak olyan hálózati lehetőségeink, amelyeket ki kell használnunk. A falugazdászokon keresztül kapcsolatba kerülünk a tagjaink nagyon nagy százalékával, s ezeket a találkozási pontokat fel kell használni az információk átadására, miként az információáramlás egyéb digitális lehetőségeivel is élni kell.

NAK

A NAK elnöke szerint nagyon fontos a gazdálkodók tájékoztatása a technológiai újdonságokról és ezek hasznáról – fotó: Agroinform.hu

Segíteni kell a gazdálkodókat abban, hogy képesek legyenek felmérni, hogy hol tartanak, s merre halad a világ, s ők ebben hol foglalnak helyet. Mert csak így tudják realizálni azt, hogy milyen feladataik vannak ahhoz, hogy ők eredményesen tudjanak gazdálkodni. Akár az írott sajtó, akár a személyes találkozás, legyen az konferencia, avagy szűk körű megbeszélés, mind-mind alkalom arra, hogy ezeket az információkat megosszuk. Nekünk pedig, éppen az az egyik legfontosabb feladatunk, hogy az információkat tovább adjuk, s a megfelelő tudásbázist biztosítsuk.

Nagyon komoly, és nehéz kérdés a generációváltás…

Így van. Hajlamosak vagyunk a generációváltásról úgy gondolkodni, hogy ez egy borzalmas dolog. Nyilván, ennek is van alapja, de arról keveset beszélünk, hogy ez egyben egy lehetőség is. Lehetőség arra, hogy az X, Y, de már a Z generáció is, amely lassan produktív korba ér, sokkal könnyebben alkalmazza a precíziós gazdálkodás eszközeit, hiszen a digitalizált világban nőttek fel. A bennük rejlő lehetőségeket a generációváltás során ki kell használnunk, tehát nem csak kockázatosnak kell tekinteni ezt, hanem lovagoljuk meg a lehetőségeket.

Fontosnak tartja-e a PREGA Konferenciát?

Azt gondolom, hogy ha harmadik alkalommal rendezik meg, ilyen nagy érdeklődés mellett a konferenciát, nos, ez önmagában válasz a kérdésére, vagyis, igen, nagyon fontos az ilyen rendezvény. Nem véletlenül csatlakoztunk társrendezőként a főszervezőkhöz, az Agroinform portálhoz.

Ha megnézzük, hogy azok a gazdálkodók, akik Magyarországon valamilyen precíziós eszközt használnak, mire készülnek, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagy százalékuk, a többségük három éven belül újabb beruházást tervez ezen a fronton. Ők is keresik az új fejlődési lehetőségeket, mert megértették, hogy olyan dinamikus változás jellemzi a magyar, de a világ mezőgazdaság környezetét, amit ha nem követünk le, akkor bizony lemaradunk. Tehát az információ, annak begyűjtése, szintetizálása, befogadása, és az okszerű használata a gazdaság egyik legfontosabb feladata, mert csak így lehet hasznot is termelni.

Hajtun György interjúja