A Vidékpolitikai Kutatások Osztályának fő feladata a Közös Agrárpolitikán belül a vidékfejlesztéshez kapcsolódó szakterületetek kutatása, a szabályozás folyamatos nyomon követése, valamint a vidékfejlesztés interdiszciplináris jellegével összhangban komplex értékelések elvégzése. Az osztály az agrár-vidékfejlesztés célkitűzéseinek megvalósulását vizsgálja, jellemzően agrárközgazdasági megközelítésben folytat tudományos tevékenységet.

Az új munkatárs feladatai:

A vidékfejlesztés különböző területein a gazdasági, társadalmi folyamatok elemzése, nemzetközi összehasonlítása, különösen a vidéki humán erőforrás-fejlesztés részterületeivel (demográfia, foglalkoztatás, szakképzés, szaktanácsadás), a mezőgazdasági egyéni és társas gazdaságok munkaerő-felhasználásával, valamint a tevékenységdiverzifikációval összefüggésben.

Követelmények a pályázókkal szemben:

-   szakirányú egyetemi végzettség (gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök vagy közgazdász);

-  legalább jó minősítésű diploma;

-  az angol, német vagy francia nyelv társalgási szintű ismerete (középfokú nyelvvizsga);

-  kellő jártasság alapvető számítógépes alkalmazások (legalább Word és Excell) terén;

- statisztikai adatbázis kezelő programok felhasználói szintű ismerete.

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

-  jártasság az agrárközgazdaság és vidékfejlesztés területén;

-  ökonometriai módszerek alkalmazása területén szerzett jártasság;

-  hosszabb idejű külföldi tanulmányok;

-  hazai vagy külföldi folyóiratban megjelent jelentősebb publikáció;

-  két (vagy több) egymást szakmailag kiegészítő jellegű diploma;

-  agrárközgazdasági szakterületen szerzett többéves gyakorlat (oktatás, kutatás).

Bérezés, juttatások: a közalkalmazotti bértábla és az Intézet bérezési szintjének megfelelően, egyedi megállapodás szerint. Egyéb juttatások az Intézetnél hatályban lévő Kollektív Szerződés alapján.

A pályázatot egy példányban Dr. Kapronczai István főigazgatónak címezve (zárt borítékban), az intézeti titkárhoz (Mihók Zsolt) kell benyújtani postai küldeményként (1463 Budapest Pf. 944.), vagy személyesen (az intézet címe: Budapest, IX. kerület Zsil utca 3-5). A borítékon kérjük feltüntetni: PÁLYÁZATI ANYAG - Vidékpolitika

A pályázatnak tartalmaznia kell:


-  az egyetemi leckekönyv egyszerű fénymásolatát;

-  a diploma (diplomák, oklevelek, nyelvvizsga bizonyítvány, doktori oklevél) egyszerű fénymásolatát;

-  a pályázó publikációinak jegyzékét;

- a pályázó szakmai életrajzát;
-  a pályázó eddigi tevékenységének ismertetését és a kutatói állásra vonatkozó elképzeléseit, terveit (motivációs levél);
-  bérigényt.

A pályázat beérkezésének határideje: 2013. augusztus 2.

2013. augusztus 5–9. között a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. Ezért azt is tudassák, hogy ebben az időszakban hogyan értesíthetők a meghallgatás időpontjáról.

Ha olyan pályázó nyeri el az állást, aki az Intézet követelményei szerint a „tudományos segédmunkatárs”, vagy „tudományos munkatárs” kutatói besorolásnak megfelel, a megfelelő szintű kutatói besorolással kerül alkalmazásra.

Az Intézet a pályázatokat 2013. augusztus 12-ig elbírálja. A nyertes pályázót a további teendőkről telefonon értesítjük. A pályázat eredményéről az Intézet honlapján www.aki.gov.hu adunk tájékoztatást. A nyilvánosságra hozatal során csak a nyertes pályázó neve jelenik meg.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a személyes adatokra való tekintettel telefonon nem áll módunkban tájékoztatást adni.

A munkakört az alkalmas pályázó 2013. augusztus 15-től betöltheti. A kinevezés feltétele hatósági igazolás bemutatása a büntetlen előéletről (erkölcsi bizonyítvány)

A beküldött pályázati anyagokat a pályázók az eredményhirdetést követően az Intézetben vehetik át személyesen 2013. augusztus 30-ig. Ezt követően az át nem vett pályázati anyagokat a jogszabályoknak megfelelően jegyzőkönyv mellett megsemmisítjük.Budapest, 2013. július 9.Dr. Kapronczai István

főigazgató