1.3.4. Promóció
1.3.6. Innovatív technológiák bevezetése a haltenyésztésben
Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése (Kódszám: 3.1)
3.1.1. Agrártevékenységek diverzifikációja
3.1.4. Kézműipari tevékenység fejlesztése
című intézkedések keretében a rendelkezésre álló források kimerülésére való tekintettel 2007. május 05-i hatállyal, a pályázatok benyújtási lehetősége felfüggesztésre kerül.
A 2007. május 05-én 24 óráig postára adott pályázatok még érkeztetésre kerülnek.