Erózió, a szervesanyag vesztés, tömörödés, szikesedés, földcsuszamlás, szennyezés beépítés... A talaj leromlása fokozódik, ami negatív hatással van a természetes ökoszisztémákra, a klímaváltozásra, úgyanúgy, mint a gazdaságra. Jelenleg csak 9 tagország rendelkezik külön jogszabályokkal a talaj védelmére (főként a talajszennyezésre). A különböző EU politikák (például a vízre, hulladékra, kémiai anyagokra, az ipari szennyezés megelőzésére, természet védelmére, peszticidekre, mezőgazdaságra) hozzájárulnak a talaj védelméhez. De mivel ezen politikák célja és hatálya valamint hatásának területe más, nem elégségesek ahhoz, hogy az összes európai talaj megfelelő védelmét biztosítsák. Ezen okok miatt a Bizottság 2006 szeptemberében egy átfogó stratégiát fogadott el, amely a talaj védelméről szól. A stratégia egyike a Bizottság által készített 7 tematikus stratégiának. A többi stratégia a levegőszennyezésről, a tengeri környezetről, a hulladék keletkezésének megelőzéséről és az újrahasznosításáról, a természeti erőforrásokról, a városi környezetről, valamint a peszticidekről szól. A Stratégia 3 része A Tematikus stratégia a talaj védelméről a Bizottság a más európai intézmények részére írt közleményéből, egy keretirányelv javaslatból, valamint a hatásvizsgálatból áll. A Közlemény (COM (2006) 231) jelenti a keretet. Megmagyarázza, hogy miért van szükség intézkedésekre a magas szintű talajvédelem biztosítására, meghatározza a stratégia célját, valamint leírja azokat az intézkedéseket, amiket meg kell tenni. A Bizottság számára egy tízéves munkafolyamatot ír elő. A keretirányelv javaslat az összes európai talaj védelmére szolgáló alapelveket határozza meg. Ebben a közös keretben az egyes tagállamok dönthetnek arról, hogy tudják a talaj védelmét és fenntartható használatát biztosítani a saját területükön. A hatásvizsgálat a stratégia előkészítés fázisában felmerült lehetőségek, valamint a Bizottság által kiválasztott intézkedések gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainak elemzését tartalmazza. A Bizottság közleménye, a keretirányelv tervezet, valamint a hatásvizsgálat összefoglalója magyar nyelven is elérhető a http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm honlapon. 2006.11.02. 09:27