Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adta át

Dr. Kurucz Mihálynak,  az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara egyetemi docensének,

a magyar föld védelmét szolgáló új földtörvény előkészítése, kidolgozása és társadalmi vitájának lebonyolítása során végzett kiemelkedő színvonalú munkája, több évtizedes szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként,

Kovács Béla Díjat kapott

Gyökeres Sándor, a karcagi Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója,

a korszerű mezőgazdasági termelés megalapozását biztosító agrárszakember képzés területén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája, gazdálkodókat, gazdálkodó szervezeteket segítő tevékenysége elismeréseként,

Hegedűs Imre, a Bicskei Mezőgazdasági Zrt. igazgatója,

prémium minőségű élelmiszerek előállításával, értékesítésével elért eredményeiért, a Magyarországra irányuló agro- és gasztro-turizmus fellendítése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért,

Kocsis László, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága igazgató-helyettese,

a falugazdász hálózat irányítása és koordinációja, uniós és nemzetközi támogatások felhasználása területén végzett eredményes munkájáért.

Magyar Vidékért Díjat vehetett át

Banka Ferenc,  Jászszentandrás polgármestere,

Jászszentandrás és térsége fejlesztése érdekében hosszú időn át végzett munkája, az élhetőbb vidék megteremtését, a fiatalok helyben maradását szolgáló tevékenysége elismeréseként,

Beszprémy Katalin, a  Hagyományok Háza tárvezetője,

a népi művészet megőrzéséért, a hagyományok, a kultúra ápolásáért, a fiatalok képzéséért és bevonásáért végzett áldozatos, elhivatott, emberközpontú és kimagasló szakmai munkájáért,

Szabó István, a devecseri Gallus Kft. ügyvezető igazgatójának, a Magyar Broilerszövetség elnöke,

a baromfiágazat fejlesztésével a  vidék felemelkedésében betöltött szerepéért, katasztrófahelyzetben mutatott helytállása, koordináló tevékenysége elismeréseként.

A miniszter az Életfa Emlékplakett arany fokozata kitüntetést adományozta

Dr. Vámos Endrénének, a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet nyugalmazott  tudományos igazgató-helyettesének,

az élelmiszer-enzimológia kutatása területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,

Dr. Sárdi Jenőnek, a Pannon Egyetem Georgikon Kara nyugalmazott adjunktusának,

a növénytermesztés gyakorlati oktatása terén hosszú időn végzett oktatói tevékenysége, a bemutatókert példaértékű  vezetése területén végzett munkájáért – az elismerést lánya, dr. Sárdi Katalin veszi át, aki édesapja korábbi tanszékvezetői munkakörét tölti be,

A miniszter az Életfa Emlékplakett ezüst fokozata kitüntetést adományozta

Dr. Pethő Menyhértnek, a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma professzor emerituszának,

a növénytermesztés szakemberképzése terén végzett közel hat évtizedes oktatói munkássága elismeréseként,

Tőkei Lajosnak, az Északerdő Zrt. nyugalmazott gazdasági igazgatójának,

hosszú időn át végzett szakmai munkája, megyei vadász szervezetekben kifejtett tevékenysége elismeréseként.

Az Életfa Emlékplakett bronz fokozata kitüntetést vehette át

Dr. Dömölki Ferencné élelmiszer szakértő, a Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület Édesipari Szakosztálya titkára,

az élelmiszeriparban végzett közel öt évtizedes kutatói, fejlesztői munkája elismeréseként,

Dr. Fekete Lajos, a Békés Megyei Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága nyugalmazott hatósági állatorvosa,

több évtizedes kiemelkedő hatósági állatorvosi, járványmegelőzési munkája, különösen a szarvasmarha és gabona export élelmiszerhigiéniai követelményeinek betartása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,

Dr. Forgács Barnabás,  Bábolna, a  Tetra Baromfitenyésztő és Forgalmazó Kft. nyugalmazott főgenetikusa,

a modern baromfi takarmányozás és baromfitenyésztés területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,

Hetényi Péter, a Persistent Tejfeldolgozó Kft. üzletkötő-tanácsadójának, tejgazdasági területén végzett négy és fél évtizedes elkötelezett szakmai tevékenysége, a Tejipari Hírlap külső munkatársaként végzett munkája elismeréseként,

Kató Sándor, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott erdőművelési főmunkatársa,

az erdészeti növényvédőszeres technológiák alkalmazása, az ágazat informatikai fejlesztése terén végzett munkája elismeréseként,

Dr. Lóth Tiborné, a Pannon Egyetem Georgikon Kara  nyugalmazott adjunktusa,

az agrárkémikus és agrármérnök képzés területén végzett négy évtizedes oktatói munkásságáért,

Pettenkoffer Zsuzsanna, a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa borvidéki titkára,

a szőlőtermesztés és borászat fejlesztése, hagyományainak ápolása érdekében hosszú időn át végzett munkájáért – a kitüntetést Borbély Tamás helyközségi elnök veszi át,

Dr. Pocsai Emil, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  nyugalmazott laboratóriumvezetője,

a hazai gyümölcs és szőlő vírusmentesítési programok kidolgozása, szervezése és megvalósítása, a gabonafélék vírusdiagnosztikája terén végzett kiemelkedő munkájáért,

Dr. Soós Tibor, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága nyugalmazott igazgatója,

az állati oltóanyagok ellenőrzése, állatgyógyászati készítmények engedélyezése terén végzett több mint négy évtizedes, nemzetközi szinten is kiemelkedő munkájáért,

Dr. Szőke Sándor, az Eszes Befektető Kft. ügyvezető igazgatója,

a Kunsági borvidék szőlő- és bortermelésének fejlesztése terén elért eredményeiért,

Urbán Imre, a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala nyugalmazott hivatalvezető-helyettese,

ingatlannyilvántartási  munkája, analóg térképek vektorizálása terén hosszú időn át kifejtett tevékenysége elismeréseként,

Dr. Váradi Mária, a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet nyugalmazott tudományos igazgató-helyettese,

az élelmiszeripar és a mezőgazdaság részére analitikai műszerek fejlesztése, kutatása terén elért eredményeiért,

Zalay Etele, a szombathelyi Kertész TSZ nyugalmazott főkertésze,

az üvegalatti dísznövénytermesztésben, a kertészeti szakoktatásban, és érdekvédelmi területen hosszú időn át végzett munkájáért.

A kitüntettek teljes névsorát itt tekintheti meg.