Az Európai Tudományos Alapok Vezetőinek Szervezete (EuroHORCs), az Európai Tudományos Alapítvánnyal (European Science Foundation – ESF) közösen európai fiatal kutatói (European Young Investigator (EURYI) Awards) pályázatot hirdet, amellyel szándékuk hozzájárulni az Európai Kutatási Térség (European Research Area – ERA) kialakításához. A pályázati támogatás magyar hozzájárulását az OTKA és az MTA együttesen vállalta. Az EURYI pályázat célja, lehetővé tenni a kiváló fiatal kutatóknak, hogy saját kutatócsoportjukat kialakítva, öt éven át dolgozhassanak egy európai kutatóintézetben. Az ESF által koordinált programban 20 európai tudománytámogató szervezet vesz részt, 15 országból. A pályázatra a világ bármely részéről, bármelyik tudományterületre jelentkezhetnek a kutatók. A pályázóknak 2–8 éves posztdoktori gyakorlattal, kiemelkedő tudományos teljesítménnyel kell rendelkezniük, valamint olyan adottságokkal és felkészültséggel, hogy szakterületük nemzetközileg kiemelkedő vezetőivé válhassanak. Azoknak a pályázóknak, akik Magyarországi kutatóhelyen szeretnék kutatásukat végezni, pályázatukat az OTKA-hoz kell benyújtaniuk, 2006. november 30-ig. Amennyiben külföldi kutatóhelyen szeretnék kutatásukat végezni, akkor az adott országnak – a pályázati felhívásban felsorolt tudománytámogató intézményéhez kell, hogy benyújtsák pályázatukat, ugyanazon határidőig. Az öt évre megítélt támogatási összeg minimum 750kEURO, maximum 1250kEURO. A rendelkezésre álló keret kb. 25 pályázat támogatását teszi lehetővé, amelyből a hozzájárulással arányosan magyarországi kutatóhelyre tervezett kutatási pályázat maximum 3 lehet. A EURYI pályázaton jó helyezést elért, de támogatásban nem részesült pályázók előnyt élveznek az OTKA NF jelű pályázatában, ha hasonló, vagy azonos kutatási célú pályázatot nyújtanak be. Az EURYI pályázat pályázati felhívása, a pályázás feltételei 2006. szeptember 1-től az OTKA honlapján (www.otka.hu) megtalálható és a pályázati űrlap letölthető. Ugyanott tájékoztató jelleggel megtalálható a EuroHORCs tagok megállapodása a támogatás finanszírozásáról, valamint a pályázatok elbírálásának eljárási rendje. A teljes pályázati anyagot angol nyelven, nyomtatott formában és elektronikus formában is meg kell küldeni az adott határidőig az OTKA Irodába (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48–52., e-mail: otka@otka.hu). A határidő után pályázatot nem tudunk elfogadni. A pályázatra kérjük ráírni „EURYI Awards”. (További felvilágosítás: OTKA Iroda: Gilyén Elemérné, e-mail: gilyen.zsuzsa@otka.hu; MTA: Zilahy Péter, e-mail: zilahy@office.mta.hu). További információ a www.esf.org/euryi címen található.