Fazekas Sándor az élelmiszer-veszteség és -pazarlás uniós szintű vitáját kezdeményezte az Agrárminiszterek Tanácsán. Magyarország azt kérte, hogy az Európai Bizottság az illetékes nemzetközi szervezetekkel és más érintettekkel közösen dolgozzon ki olyan terveket, amelyek eredményeként a jövőben együttműködve világos képet kaphatunk a globális helyzetről és megtehetjük a mindannyiunk érdekeit szolgáló, megfelelő intézkedéseket. A magyar felvetést számos tagország minisztere támogatta, így várható, hogy a bizottság a következő hónapokban intenzíven foglalkozik a kérdéssel - olvasható a VM közleményében.

Tájékoztatásuk szerint a kezdeményezésre azért volt szükség, mert az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) becslései szerint jelenleg az emberi fogyasztásra szánt élelmiszer egyharmada veszendőbe megy. Ha ehhez hozzávesszük a szegénység és éhezés, a természeti erőforrások szűkössége, valamint az elhúzódó pénzügyi és gazdasági válság problémáját, nyilvánvalóvá válik, hogy ezt a helyzetet haladéktalanul orvosolni kell globális, európai és nemzeti szinten egyaránt - áll a közleményben.

A VM felívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben figyelemre méltó kezdeményezések indultak ezen a téren, a FAO és az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) szervezésében. Ezek mellett számos egyéb sikeres nemzeti program létezik Európa szerte, de az egymástól elszigetelt jó gyakorlatok helyett uniós szinten is szükség van a tapasztalatok megosztására és a közös fellépésre.

Az élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében az egyik legfontosabb teendő az elemzési módszerek összehangolása, és az egyes országok jó gyakorlatainak megosztása. A közlemény továbbá a tudatos élelmiszer-fogyasztás, és a rövid élelmiszerlánc kialakulásának támogatását, valamint a társadalom figyelmének felhívását emeli ki az élelmiszerek megbecsülésére.

Amennyiben a bizottság új uniós jogszabályok megalkotását tartja szükségesnek, Magyarország készen áll további egyeztetésekre a témában - olvasható a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján.