A 2011-ben az egységes kérelmet három féle módon lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH): amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval saját ügyfélkapuján keresztül, amennyiben nem rendelkezik, technikai közreműködő vagy meghatalmazott útján.

Technikai közreműködők a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók lehetnek. Ők azoknak a gazdálkodóknak nyújtanak segítséget, akik nem rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval, illetve kérelmüket megbízható szakmai segítséggel szeretnék beadni. A technikai közreműködő nem jogosult az ügyfél képviseletére, feladata az egységes kérelem beadására, az adatváltozás-bejelentése, az ügyfél tájékoztatására, valamint technikai és szakmai segítségnyújtásra korlátozódik.

A falugazdászok, agrárkamarai tanácsadók a saját ügyfélkapus belépésük után az elektronikus kérelem kitöltő felületen, első lépésben a gazdálkodó egyedi jelszavának segítségével kitöltik a technikai közreműködés bejelentésére vonatkozó nyomtatványt és ügyfélkapun keresztül benyújtják azt. Ezt követően a technikai közreműködő azonnal be tud lépni az egységes kérelem-kitöltő felületre, és el tudja kezdeni az érdemi munkát.

Ha valaki nem falugazdászt vagy kamarai tanácsadót bíz meg kérelme kitöltésével, meghatalmazás útján bárkinek megbízást adhat képviseletére a kérelem kitöltésénél.
A meghatalmazottnak ügyfélkapus regisztrációval és MVH regisztrációs számmal is rendelkeznie kell, de csak akkor tud a kérelem-kitöltő felületre belépni, ha a meghatalmazás az ügyfélkapus beadást követően papír alapon is beérkezik a Hivatalba és ott feldolgozzák azt. 
Ezért azoknak, akik meghatalmazottat bíznának meg a kitöltéssel, minimum 20 nappal az egységes kérelem tervezett beadása előtt el kell készíteniük a meghatalmazást, és el kell küldeniük az ügyfél lakhely/székhely szerint illetékes megyei MVH kirendeltségére.

A meghatalmazás, illetve a technikai közreműködés kitöltéséhez szükséges a Hivatal által kiadott jelszó. 2011. évben a 2010. évben használt jelszó érvényes; amennyiben valaki elveszítette vagy elfelejtette, új jelszót a lakóhely/székhely szerint illetékes megyei MVH kirendeltségen a G946 nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet. A nyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról.