Milyen gyomnövények várhatók a területen?

A kalászos előveteményben megfigyelt őszi csírázású (T1 és T2) gyomfajok a repcében is gyomosítanak. A fertőzési küszöbértékükről nincsenek új adatok, pedig a kivetett magdózis csökkentésével párhuzamosan nő a gyomversengés szerepe.  A négyzetméterenként vetett 30-50 db repcében általában többszörös, akár többszáz gyom is kicsírázik. Ilyen helyzetben a búzában ismert 1-50-es küszöbértékű gyomok -, mint a galaj, székfű és pipitér-félék, orvosi zsombor, pipacs, pásztortáska, veronika-félék, tyúkhúr, stb – ellen nagy valószínűséggel megéri védekezni. A korán virágzó árvacsalán, viola és veronika-félék ráadásul a szárormányos elleni védekezést is megnehezítik, mert kora tavasszal méheket csalnak a repcetáblákba.

Az elmúlt években országosan terjednek a keresztes virágú pásztortáska (1. kép) és az orvosi zsombor (2. Kép). Gyakran nem tökéletes a gyomirtás a repcén is felverő pipacs ellen (3. kép). Ahol ilyen gyomnövények jellemzők, ott kevesebb gyomirtási módból választhatunk. A hagyományos fajták és hibridek esetén a klomazon (CommandŸ) és a metazaklór (ButisanŸ) kombinációk csírázásgátló hatása, azaz a preemergens gyomirtási mód jó hatást biztosít, míg a korai posztemergens megoldás már sokkal gyengébbet. A célzott gyomirtási mód nem alkalmas e gyomfajok ellen, kivéve az IMI-hibridekben alkalmazható kombinációt.  Az IMI-repce, mint árvakelés viszont a lehetséges kalászos utóvetemény gyomirtásában okoz nehézséget, mert számos gyomirtó csak részleges hatékonysággal irtja.


1. kép Keresztes virágú pásztortáska


Milyen a gyomirtó szerek szelektivitása?

A kedvezőtlenebb adottságú talajtípusokon gazdálkodók gyakran tapasztalják, hogy a kisebb szervesanyag-tartalmú táblarészeken a gyomritók visszafoghatják a repce kezdeti növekedését. Ez akkor jellemző, ha a kelési időszakban az ideális 10-20 mm-nél jóval több bemosó csapadékot kapunk és a fiatal repce is túl sok hatóanyagot vesz fel. Teljes kipusztulás nem jellemző, általában 1-2 hetes növekedési depresszió után a repce kiheveri a tüneteket. A legszelektívebb csírázásgátló hatóanyag a napropamid (DevrinolŸ), ez akár be is dolgozható a repce csírázási zónájába. A legelterjedtebb metazaklór csak nagyobb dózisban veszélyes. Homoktalajon a pre -és a korai poszt-emergens gyomirtási módban meg is osztható a kijuttatandó dózis. A klomazon hatóanyagnak nincs csírázás gátló hatása a repcére, de a nagyobb bemosó csapadék után a már kikelt növényeken kezdeti levélszél-kifehéredést okozhat. Homoktalajon kisebb dózisban célszerű alkalmazni, a humuszosabb mezőségi talajokon ritkábban tapasztalhatjuk.

2. kép Orvosi zsombor


Javítható a preemergens gyomirtások szelektivitása?

A gyomirtó szerek fitotoxicitása főleg abból adódik, hogy a kijuttatás során a permetlében és utána a talajon nem egyenletes a herbicid-koncentráció. A szórásképből adódó hibákat még megfejeli az a tény, hogy a talaj herbicid megkötő képessége méterről méterre változhat.
A permetlé egyenletes kijuttathatósága nem csak a csírázásgátlók hatékonyságát növeli, hanem a talajrészecskékhez való egyenletesebb megkötődésen át a szelektivitást is javítja. A GroundedŸ adjuvánst erre a célra fejlesztették. Egyenletes cseppmérettel és speciális – a talajrészecskéhez kötődést segítő – töltéssel javítja a permetlé homogenitását, azaz egyenletes koncentrációt biztosít mindenütt . A hazai engedélyeztetési vizsgálatban a CommandŸ + ButisanŸ kombináció szelektivitását a 0,4 l/ha Gounded mindhárom mérési időpontban jól érzékelhetően javította (1. diagramm). További előnye, hogy a vízdózis a gyomirtó hatékonyság rovása nélkül csökkenthető, így az alapgyomirtás gyorsabban elvégezhető. Javasolt vízdózis 200 l/ha.


Milyen alapgyomirtást válasszunk?
1.    A CommandŸ 48 EC – klomazon – 0,15-0,2 l/ha dózisban csak premergens módon a galaj, pásztortáska, tarsóka, tyúkhúr, veronika és árvacsalán-félék ellen jó hatású. A kamilla-félék, széltippan, orvosi zsombor és a búza árvakelés ellen részleges, 40-60%-os hatékonyságot ad. A pipacs ellen hatástalan. Alacsony humusz-tartalmú talajokon 0,15 l/ha dózisban ajánlott. A repce csírázására biztonságos, permetezés után hengerezni lehet. Elsősorban kombinációs partnernek ajánljuk.

2.    A CommandŸ 48 EC + DevrinolŸ 45 F kombináció (Repce „ECO” termékpár) 0,15 +2,5 l/ha dózisban csaknem teljes hatékonyságú. Az orvosi zsombor ellen nem kielégítő, mert a Devrinol 45 F –napropamid – a keresztesvirágúak csírázását egyáltalán nem befolyásolja. A preemergens mód mellett önállóan be is dolgozható. Nagy bemosó csapadék és homokos talaj esetén sem áll fenn a fitotoxikusság veszélye.

3.    A CommandŸ 48 EC + ButisanŸ 400 SC kombináció (Repce „FLEX” termékpár) pre-emergensen 0,15 + 2,0 l/ha dózisban az orvosi zsombor ellen is 95% fölötti hatékonyságot ad (2. diagramm), teljes hatásspektrummal bír.  A ButisanŸ 400 a kisorolt repcében is alkalmazható, számos gyomfaj – pl.: kamilla és piptér-félék – ellen azok szik-kétleveles állapotában is hatékony. Késői bemosó csapadék esetén a már kicsírázott gyomok is felveszik gyökéren keresztül a hatóanyagokat, ezért célszerűbb a vetés után a kombinációban elvégezni a permetezést.

3. kép A repcén felverő pipacs


A kifagyás és egy esetleges őszi szárazság miatti tőszámhiány kockázatán osztozunk a termelővel!

A kwizdás gyomirtási költséget tavasszal a repceterület kiművelése esetén visszaadjuk a repcetermesztőnek. Az erről kötött írásos megállapodás során minden segítséget megadunk egy biztonságos technológia összeállításához, a közös kockázatunkat a RouteŸ gyökereztető lombtrágyával mérsékeljük.

Reméljük sikerült egy új repcetermesztési célra és néhány hasznos technológiai elemre is felhívni a figyelmét! További részletekről a területi képviselőinktől és a www.kwizda.hu honlapunkról is tájékozódhat!

Fehér Tamás
Kwizda Agro