Kőrös Gyula

Az idei évre visszatekintve, azt gondolom, hogy a magyarországi piacon a növényvédelmi intenzitás növekedése az egyik olyan konzekvencia, amivel ezt az évet jellemezhetjük. A készítmények használatának alakulása pontosan követte az időjárás és a piac adta lehetőségeket. A fungicidek használata, az arra érdemes szántóföldi kultúrában jelentősen nőtt. Különösen érvényes ez a gabonára. Feltételezhetjük, hogy a döntések pillanatában a döntéshozók bíztak abban, hogy a befektetésük meg fog térülni.
Szakmai szempontból egy nagyon érdekes éven vagyunk túl. Az idei időjárás nagyon hektikus, sok esetben jelentős regionális eltéréseket mutató volt és ebből adódóan jelentős különbségeket tapasztalhattunk a különböző régiók szerhasználatában, mind a gyomirtó, mind a gombaölő szerek tekintetében.  Példának említhetem a gyomirtó szeres felülkezelések arányának változatosságát a különböző térségekben.  Különösen jelentkezett e hektikusság a szőlő- és gyümölcskultúrák védelmében, mivel a fertőzések alakulása nagymértékben követte az időjárás alakulását, ami például a szőlő lisztharmat esetében igen nagy eltéréseket mutatott az időjárás függvényében. Mindez csupán azt igazolta, hogy a megváltozott környezethez a védekezési technológiáknak is változniuk, igazodniuk kell. Ragaszkodhatunk az előző évek megszokásaihoz, a körülmények megváltozásával viszont akkor számolnunk kell a nagyobb sikertelenség kockázatával. A hatékony, rugalmas technológiák, haszonorientált termesztési rendszerek kialakításához pedig szakértelemre van szükség. Úgy gondoljuk, ezért is fontos a VIP Fórum, ahol helyet és lehetőséget adunk a tapasztalatok kicserélésére, a régi alapok átalakítására, finomítására. Intenzitás növekedésének vonatkozásában már említettem a fungicideket. Gyomirtásban tekintetében a szerválasztás eltolódott a magasabb értéket képviselő technológiák felé. E jelenség nem ebben az évben kezdődött, de jelentőset fejlődött. Így nagyot léptünk előre a ClearfieldŸ technológiával napraforgóban, és 10%-os arány értünk el már a második évben repce kultúrában amellett, hogy repcében a ButisanŸ Complete termékünket is bevezettük a hagyományos gyomirtási technológiákban. A termelőktől nagyon jó visszajelzéseink vannak a Clearfield technológiáról, ami idestova több mint öt éve van a magyarországi piacon. Mindez része az idei növényvédő szer piaci növekedésének, mely felméréseink és kalkulációink szerint elérheti a 9–11%-ot.
Fontos megemlíteni viszont mint jelenséget a terményárak változását, ami a korábban említett befektetések megtérülésében játszott sajnos most negatív hatást. A hazai terményár tendenciák jelen pillanatban nagy vonalakban követik a világpiaci tendenciák alakulását, ami sajnos egy erőteljes csökkenést követő stagnálást mutat. A közép- és hosszútávú előrejelzések szerencsére egy korrekciót mutatnak, melyekben az árak emelkedése prognosztizált. Tény és való, geográfiai elhelyezkedését tekintve Magyarország, mint mezőgazdasági piac kitett, ennek következtében eltérő, sokszor nagyobb mérvű árkülönbségek is kialakulhatnak, mint az a világpiaci tendenciák következtében indokolt lenne. Mindenesetre fontos, hogy ezzel mindenki tisztában legyen és az alkalmazott termesztéstechnológiáinak megtérülését, sikerességét és stratégiai helyét ne csak egy évből kiindulva értékelje.  Úgy alakítsa ki terményértékesítési stratégiáját – akár több lábra helyezve –, hogy kivédhető, vagy minimálisra csökkenthető lehessen az ilyen jelenségekből adódó kockázat.  A jó döntésekhez pedig széles és megbízható információkra van szükség. Érdekes példáját hallhattuk az imént von Witzke professzor (Humbold Egyetem) előadásában Európa mezőgazdasági piacának elszigeteltségéről, élelmiszerimportáló mivoltáról.
A szakmán és a terményárakon túl a harmadik tanulság a termékhiány jelensége akár a vetőmag, akár a növényvédő szer piacán. A magunk részéről a tavalyi tapasztalatokra alapozva igyekeztünk megtenni mindent, hogy termékeinkhez partnereink időben hozzájussanak. Nagyon sok félelem volt a piacon termékellátás kérdésében, ugyanakkor elmondhatom, hogy akinek szüksége volt termékeinkre, meg is tudta szerezni azt. Említésre méltó nagy hiányokat vagy termékellátási elégedetlenséget nem tapasztaltunk.

És olyan tapasztalat, aminek tanulságát a következő évre is figyelembe veszik?

A BASF számára agyon fontos, hogy a termékeink elérhetőek legyenek partnereink számára mind időben, mind a kívánt mennyiségben. Ezen dolgozunk és az idei tapasztalatainkra támaszkodva jövőre még jelentősebb javulást várunk.
A másik fontos útravaló annak ismertetése, hogy a már meglévő és a bevezetés alatt álló termékeink használatához, a bennük rejlő lehetőségek legjobb kiaknázásához minden segítséget megadjunk. Ezt szolgálják szaktanácsadóink illetve szakanyagaink, melyek mindenki számára elérhetőek a BASF weboldalán (www.agro.basf.hu). Szükséges ez, mert amellett, hogy 19 új termék kerül bevezetésre a következő 4 évben, nagyban átalakulnak a fizetőképes kereslettel bíró piacok fogyasztói szokásai és elvárásai. Erre pedig, aki nem tud reagálni szükség esetén növényvédelmi technológiája megújításával, megváltoztatásával, annak majd eladási nehézségekkel kell szembesülnie.

Akkor ezt lehet úgy érteni, hogy még több termelői információt dolgoznak fel a termelők pontosabb kiszolgálása érdekében?

A termelői információk a pontosabb tervezés érdekében nagyon fontosak a számunkra. Emellett azt is szerettem volna érzékeltetni, hogy az egyszerű adok-veszek helyett, igyekszünk megtalálni a közös érdekeket. Hiszünk abban, hogy akkor lesz jó áron egy termék a piacon, ha kicseréljük az információinkat, ami megalapozza a termék hitelét s a bizalmat iránta. Nem elköteleződésre gondolok, hanem a kölcsönös indukciókra. Hiszek abban, hogy az együttműködés egy fontos és hatékony formája lesz a jövőn alakításának.

Melyik volt a 2013-as év sikerterméke?

A termékeket mérlegre téve egyértelmű a számunkra, hogy 2013-ban a Clearfield technológia napraforgóban. Ami még ehhez a technológiához kapcsolódik az a repcében történő bevezetése volt. Mint korábban is említettem, 10%-os részesedést értünk el, ami a második év után és egy olyan vetőmag háttérrel, ami ebben az évben is megvolt, szerintem kedvező eredmény. Meg kell, hogy említsem a Butisan Complete bevezetését is repcében, mely több lehetőséget tud biztosítani majd a repce gyomirtásában, mint a Butisan Star, ugyanakkor kedvezőbb áron lehet alkalmazni a hagyományos technológiákban, Egy egyedülálló terméket vezettünk be almában a tárolási betegségek leküzdésére, a BellisŸ-t, amely igen jó fogadtatásnak örvendett.
Programjaink közül pedig a TangoŸ Star valamint a Jumbo TurboŸ akcióink hozták a megszokott formájukat.
Szolgáltatásunk terén a szőlőbetegség-előrejelzőrendszer használata és elterjedése is igen szép eredményeket ért el.

Csorba Csabától, a Bayer CropScience marketing menedzserétől pedig az év repcés tapasztalatairól érdeklődtem

Csorba Csaba

A késői kitavaszodás és a hűvös április és május megváltoztatta a repce fejlődését így a növényvédelmi helyzetet is. Sok növényvédelmi beavatkozást, amit a vegetáció elejére terveztek a gazdák, későbbre kellett csúsztatni, vagy el sem lettek végezve. Ez azt eredményezte, hogy a permetlé tartályban néha a szokásosnál is több készítmény került. Idei évben debütált a Bayer új gombaölő szere – a TILMOR –, amely a kora tavasszal jelentkező gombás betegségek ellen hatékony és markáns regulátor hatásának köszönhetően az elágazások számának növekedésére is hatással van. A hűvösebb kezdés ellenére a repce szinte napok alatt szárba szökött, a virágzás is hamarosan elkezdődött.
vA rovarkártevők is egyszerre jelentkeztek: a szárormányossal együtt megjelentek a fénybogarak,  a második hullámban pedig a repce-becő ormányos és a repce becő szúnyog is. Helyenként a bundásbogár óriási egyedszáma még nehezebbé tette a termelők és a növényvédelem helyzetét. A termelők jó hasznát vették a Biscaya rovarölő szerünknek, mert a készítmény virágzásban is kijuttatható, hatása tovább tart mint a hagyományos piretroidok.
A másik nagy feladat a betakarítás időzítése volt. A viszonylag kedvező csapadék viszonyok hatására főleg az ország nyugati részein megindult egy újragyomosodás, amely a betakarítást nehezítette meg. Mind a hagyományos desszikállás, mind pedig a „ragasztós” technológia nagy sikernek örvend a termelők körében, ezért az idei évtől mindkét területen tudtunk a partnereinknek megoldással szolgálni: a Zopp mellett a Lamfix névre hallgató pergési veszteség csökkentő készítményünket is ki lehetett próbálni.

Hallgattassék meg egy termelést irányító szakember is arról, hogyan ítélte meg az eltelt évet. Hajdú Csilla növényvédő szakmérnök a karcagi térség szaktanácsadója válaszát olvashatjuk az alábbiakban.

Hajdú Csilla

2013 évre visszatekintve növényvédős szemmel, a márciusi tél komoly kihívások elé állította a gazdákat. Minden munkával el voltak késve és bizony pesszimista hangokat is lehetett hallani. Szerencsére azért a természet ’’behozta’’ a lemaradását és az aszály és a hőség napok ellenére is jó közepes mennyiségű és minőségű búzát, kukoricát és napraforgót takarítottak be.
Nagy probléma, hogy sok gazda még mindig nem tulajdonít kellő figyelmet a tarlóhántására és ápolására. Ezzel az egyszerű munkával rengeteg növényvédelmi probléma megelőzhető, illetve kiküszöbölhető (pl: tarlók parlagfű fertőzése, gabonafutrinka kártétele).
A szeptemberi korai fagyok komoly károkat okoztak a fűszerpaprikában, csemegekukoricában és a késői vetésű hibrid-előállító táblákon..
Felvásárlási és egyéb okok miatt a kukorica és a napraforgó betakarítása elég késői időpontra tolódott, így a szár lezúzása, az őszi talajmunkák végzése sok helyen akadályozott volt. Szerintem a következő évben számítani kell a nagyobb mérvű napraforgó árvakelésre és a kukorica elővetemény utáni búzák erős gombafertőzésére.
Az őszi vetések jól sikerültek. Sajnos a késő őszi meleg nem mindenhol tett jót. Egyes helyeken az őszi árpa már egy nóduszos állapotban van, ami megkérdőjelezi ezeknek a tábláknak az áttelelését. Sűrűbb állományokban fellépett a lisztharmat is. Kalászos vetésekben a vírusos fertőzésre utaló jelek mutatkoznak. Az idejében vetett repcék szépek, jelentős rovarkártétel a térségünkben nem volt. Félő volt, hogy a repce is túlfejlődik, de szerencsére megjött a hideg. Az aszályos időjárás miatt sok helyen lehetett látni búzába és repcébe betelepedő pockokat. A megfelelő létszámú ragadozó madarak és az utóbbi időben lehullott jelentős mennyiségű csapadék ezt a problémát a növényvédős beavatkozása nélkül is megoldja.

drip.