Az országos természetvédelmi oltalom alatt álló park őshonos és telepített növényfajoknak egyaránt otthont ad, az Északerdő a csaknem 90 hektáros park nagyobb részének, a mintegy 65,8 hektáros úgynevezett külső parknak a vagyonkezelője.

Az erdőgazdasági társaság tervei szerint a parkban újra kiépítik a teljesen eliszaposodott nagy- és kis-halastavat, felújítják a lepusztult zsiliprendszert és a támfalakat, rendbe teszik a forrásokat, az elvadult, cserjésedő réteket és zöldterületeket. A tájidegen, agresszív, nem védett gyomnövények ritkításával és irtásával pedig újra biztosítják a védett és őshonos fajok életterét.

A tájékoztatás szerint az idős, esetenként több száz éves faegyedeket kezelni és metszeni fogják, emellett a kastélypark bevezető útja, a Fenyves allé is megújul. Korszerűsítik az utakat, új kerítésszakaszokat építenek, a látogatóknak tájékoztató táblákat helyeznek ki, továbbá új kapuk és sétányok is épülnek.

A munkával a kivitelezőnek 2015. május 31-ig kell végeznie.