Aktuális pályázati felhívások

Állati genetikai erőforrások ex situ és in vitro megőrzésének támogatása

Megjelent az "Állati genetikai erőforrások ex situ és in vitro megőrzésének, és szakmai támogató tevékenység megvalósításának támogatása"  (KAP-RD24-RD26-1-24 kódszámú) pályázati felhívás. Támogatási kérelem benyújtására 2024. június 3. napjától 2024. július 3. napjáig van lehetőség. Itt vannak a részletek.

Szarvasmarha állatjóléti támogatás

A húsmarha állományok tartási, takarmányozási és higiéniai körülményeinek javítását célzó intézkedések teljesítésére vehető igénybe támogatás. A kérelmeket 2024. június 3. napjától 2024. július 3. napjáig kell benyújtani. Itt vannak a részletek.

Antimikrobiális rezisztencia (AMR) elleni küzdelem kompenzációs kifizetés pályázat

Az antimikrobiális szerek felelős, fenntartható használatát és az antimikrobiális rezisztencia kialakulásának megelőzését elősegítő tevékenységre, ezen belül a mintavétel és rezisztenciavizsgálat elvégzése állattartó típusú, nagy létszámú – árutermelő minősítésű – sertés, baromfi vagy szarvasmarha tartó tenyészetekben igényelhető támogatás. A vissza nem térítendő egységköltség alapú átalány támogatásra a támogatási kérelmeket a tervezet szerint 2024. június 3. és 2024. július 3. közötti időszakban lehet benyújtani. Itt vannak a részletek.

Társadalmi vállalkozások fejlesztésének támogatása

A Közös Agrárpolitika Irányító Hatósága megkezdte a „Társadalmi vállalkozások fejlesztésének támogatása" című (KAP-RD50-1-24 kódszámú) pályázati felhívás tervezetének társadalmi egyeztetését. Pályázatot benyújtani 2024. július 16. és 2025. március 3. között lehet. Itt vannak a részletek.

Támogatás fűszerpaprika-termelők számára

Megjelent a Magyar Államkincstár 28/2024. (IV.26.) számú közleménye a fűszerpaprika-termelők részére 2024. évben igénybe vehető csekély összegű támogatásról. Pályázni 2024. május 1. és 2024. augusztus 5. között lehet. Itt vannak a részletek.

Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

Társadalmi egyeztetésen a (KAP-RD01a-RD12-1-24 kódszámú) pályázati felhívás tervezete. Itt vannak a részletek.

Társadalmasításon az ÁTK pályázat! Nagyon sok gazdának lesz lehetősége támogatást igényelni!

Megjelent az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24) pályázat és az Állattartó telepek megújításának támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24) is. Az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása pályázat keretében a támogatási kérelmeket 2024. július 30-tól forráskimerülésig, de legkésőbb 2025. március 17-ig, Az Állattartó telepek megújításának támogatása pályázat keretében pedig 2024. június 25-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2025. február 3-ig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket benyújtani. Részletek a két kiírásról itt olvasahatók.

ÁTK pályázat

Elkezdősött a társadalmi egyeztetés a rég várt pályázatnál – fotó: Shutterstock

Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása

Támogatási kérelmet a jogosultsági kritériumoknak megfelelő, dísznövény-kereskedelemmel vagy zöldterületkezeléssel foglalkozó kisvállalkozások nyújthatnak majd be. A támogatás pedig dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez, zöldterület kezeléshez kapcsolódó tevékenységek megvalósításához vehető igénybe. A tervezet szerint a felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 25-től 2025. február 17-ig van lehetőség. Részletek ITT.

Társadalmi egyeztetésen a kertészetek fejlesztése pályázat!

A "Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és postharvest fejlesztések támogatása" (KAP-RD01a-RD01c-1-24) pályázatot két célterületre bontották, az 1. célterület a kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások, a 2. célterület pedig a fejlesztéseken belül a zöld beruházásokra fókuszál. A tervezet szerint támogatási kérelmeket 2024. július 24-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2025. március 10-ig lehet benyújtani. Részletek ITT.

A "Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása" és a "Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása" pályázatok társadalmi egyeztetésen!

A két pályázat között az a legfontosabb különbség, hogy a "Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása" pályázat főleg nagyobb élelmiszeripari vállalkozások számára igényelhető. A kisebb vállalkozásoknak pedig kiírtak egy nagyon hasonló támogatást, a "Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása" pályázatot, amelyben kevesebb kötelező vállalással, és könnyített feltételekkel juthatnak támogatáshoz a kisebb élelmiszeripari vállalkozások.

A Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása pályázatban a támogatási kérelmeket 2024. július 30-tól forráskimerülésig, de legkésőbb 2025. március 17-ig lehet benyújtani.

A kisebb cégeknek szóló Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása pályázatban pedig 2024. június 25-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2025. február 3-ig lehet pályázni. Minden eddigi tudnivalót itt találsz.


Támogatás igényelhető az erdőtüzek megelőzéséhez

Megkezdődött „Az erdőpotenciált veszélyeztető biotikus és abiotikus károk megelőzése" című (KAP-RD41-1-24 kódszámú) pályázati felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. Kattints ide.

Szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához igényelhető támogatás

Kifizetési kérelmet – az előírt mellékletek csatolásával együtt – a 2023/2024 borpiaci évben 2024. április 1. és 2024. július 1. között kell benyújtani. Adott borpiaci évben egy kedvezményezett több kifizetési kérelmet is benyújthat. Részletek ITT.

Méhészeti támogatások

1. a méhészeti tevékenység folytatásához szükséges új eszközök beszerzésének támogatása,

2. a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása,

3. méhbetegségek és kártevők elleni gyógyszeres, alternatív és preventív védekezés támogatása, ezen belül pedig a méhcsaládok engedélyezett szerrel történő, a varroa atka, a nozematózis és az egyéb kártevők és betegségek elleni, szakszerű állategészségügyi kezelés költségeihez igénybevehető támogatás

4. Méhanya támogatás: petéző vagy párzatlan méhanyák, valamint anyabölcső vásárlásának támogatása

Részletek ITT.

Sertés állatjóléti támogatás

A kifizetési kérelmet, valamint a kifizetési kérelemre indult eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – minden dokumentumot elektronikusan, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. Részletek ITT.

Válságtámogatás a sertéságazatban

2024. támogatási év. I. negyedévére – vissza nem térítendő, kizárólag az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás. Határidő: 2024. április 30. Részletek ITT.

Megjelent a LEADER Helyi Akciócsoportok támogatása pályázat!

A pályázati felhívás kódszáma: KAP-RD57-24. Támogatási kérelmet kizárólag az IH által elismert Helyi Akciócsoportnak minősülő szervezet (HACS) nyújthat be. A támogatási kérelem benyújtására 2024. 04.23. - 2024. 05.06. között van lehetőség. Részletek ITT.

Az erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása (KAP - RD41-2-24)

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak a helyreállítási alaptevékenységgel együtt vehető igénybe. A támogatás formája vissza nem térítendő, egységköltség alapú átalány támogatás. Részletek ITT.

Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések

A támogatási kérelmet 2024. évtől évente 2027. évig a tárgyévi egységes kérelem keretében, annak benyújtására nyitva álló időszakon belül lehet benyújtani. Részletek ITT.

Díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás (KAP-RD16-1-24) pályázat

Támogatási kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a mezőgazdasági biztosítási szerződés kedvezményezettje. Díjtámogatást az a támogatási azonosítóval rendelkező termelő igényelhet, aki az egységes kérelem felületen jelöli, hogy díjtámogatást kér. Részletek ITT.

Natura 2000 gyepterületek kompenzációs támogatása

Megjelent a „Natura 2000 Mezőgazdasági Területeknek Nyújtott Kompenzációs Kifizetések" című (KAP-RD23-1-24 kódszámú) pályázati felhívás. A támogatási – egyúttal kifizetési – kérelmek benyújtására a tárgyévi egységes kérelem keretében van lehetőség. Évente hektáronként 115 eurónak megfelelő forint összegű vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Részletek ITT.

Húsmarha állatjóléti támogatás

A hírek szerint az "Állatjóléti támogatás a húshasznú szarvasmarha ágazatban (KAP-RD31-1-24)" című pályázati felhívás májusban jelenik meg. A támogatás elősegíti a 7 hónapnál idősebb, nőivarú, húsmarha-állományok tartási, takarmányozási és higiéniai körülményeinek javítását. Részletek ITT.

Baromfi állatjóléti támogatás

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet szerinti tevékenységekre – a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítására; a kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítására; a megfelelő épület-mikroklíma biztosítására; a csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használatára – az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe. A támogatási kérelmet 2024. március 20. 09:00:00 és 2024. április 15. 23:59:59 között lehet benyújtani. Részletek: ITT.

2023. évi operatív programok végrehajtásának támogatása

Az érvényben lévő EU-s és Agrárminisztériumi rendeletek alapján a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek és a zöldség-gyümölcs termelői szervezet társulások az operatív programok keretében megvalósított piacról történő árukivonás, be nem takarítás műveletekhez kapcsolódóan uniós támogatást, az operatív programjuk megvalósításához uniós támogatást, továbbá a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek nemzeti támogatást vehetnek igénybe. A kérelmeket március 20-ig lehet benyújtani. Részletek: ITT.

Tenyészkoca állatjóléti támogatás

A tenyészkoca tartása során az igénylők az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére – az előírtnál nagyobb férőhely; előírtnál jobb mikroklíma paraméter értékek; kártevő- és légyirtás; megnövelt fényerő; továbbá takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására – vissza nem térítendő állami támogatást vehetnek igénybe, amennyiben vállalják a támogatott tevékenység öt éven át történő folytatását. A kérelem 2024. március 16. 09:00:00 és 2024. március 31. 23:59:59 között nyújtható be elektronikusan. Részletek: ITT.

Támogatás méhészeti járművekre

A méhészek 2024. február 15. és 2024. április 15. között nyújthatják be a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó kérelmüket. Részletek: ITT.

Támogatásokkal kapcsolatos további hírek

Fiatal erdők állománynevelésének támogatása

Megkezdődött a „Fiatal erdők állománynevelésének támogatása" című (KAP-RD40-1-24 kódszámú) pályázati felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. További részletek itt.

Mit ellenőriznek a TMR rendszerrel?

Megjelent a Magyar Államkincstár közleménye a 2024. évi Területi Monitoring Rendszer (TMR) alkalmazásában monitoring útján ellenőrizhetőnek minősülő támogathatósági feltételekről. Az Agrárminisztérium pedig elkészített egy szakmai tájékoztató az öntözött területek azonosításáról és az abból fakadó következményekről.

Krízisbiztosítási kompenzációs kérelem

A Magyar Államkincstár közlemény értelmében krízisbiztosítási kompenzációs kérelmet a tárgyévet követő év 2024. május 2. és 2024. május 31. között nyújthat be a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerben tagsági jogviszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelő, adott tárgyév vonatkozásában kieső jövedelmének kompenzálása érdekében. További információk itt olvashatók.

Ilyen szabályokra számíthatnak a termelők az egységes kérelemnél

Vis maior, fiatal mezőgazdasági termelői támogatás, AÖP, alapszintű jövedelemtámogatás, termeléshez kötött támogatás. Részletek: ITT.

Ezt kell tudnod a 2024. évi monitoring adatszolgáltatási kötelezettségről

A 2023-2027. évek közötti mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási időszakra vonatkozóan, amely a KAP Stratégiai Terv alapján valósul meg, az Európai Bizottság új jelentési és értékelési struktúrát határozott meg, amely keretében olyan adatokat kell megadnia a tagállamnak, amelyeket eddig a Kifizető Ügynökség nem gyűjtött. Részletek: ITT.

Így kell számolni az üzemméretet

Összefoglaló táblázat a standard termelési értékről. Részletek: ITT.

Változások a magyar KAP Stratégiai Tervben

Az Európai Bizottság 2024. február 8-án elfogadta a magyar KAP Stratégiai Terv első módosítását. Részletek: ITT.

Megkezdődik a Natura 2000 gyepekhez kapcsolódó támogatás kifizetése

Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint első körben 7,5 milliárd forintot meghaladó értékű támogatáshoz jut közel 7000 gazdálkodó a „VP4-12.1.1-16 „Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések" elnevezésű pályázati felhívás keretében. Részletek: ITT.

Az árbevétel mekkora hányadát adja a mezőgazdasági tevékenység?

A KAP Nemzeti Irányító Hatóság közzétette, hogy a KAP Stratégiai Terv pályázati felhívásai esetében milyen módszertannal kell meghatározni a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételt. Részletek ITT.

Közzétették, mely mezőgazdasági biztosításokhoz járhat támogatás

Megjelent a KAP Nemzeti Irányító Hatóság 5/2024. számú közleménye a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések előzetes jóváhagyásáról. Részletek: ITT.

Agrár Széchenyi Kártya

2024 közepéig igényelhető az Agrár Széchenyi Kártya. A jövő év közepéig biztonsággal, de minimis keretük felhasználása nélkül köthetik meg a gazdálkodók az Agrár Széchenyi Kártya Max+ hitel felvételére irányuló szerződéseiket. Mindezt mindösszesen évi 5 százalék ténylegesen fizetendő kamattal. Részletek: ITT.

Elektromos autó vagy kisbusz

Elektromos járművek beszerzésére pályázhatnak 2024. február 1-től a magyarországi vállalkozások összesen 30 milliárd forintos keret értékben. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 800 000 forint, maximum 64 000 000 forint (akár több jármű is vásárolható a vállalkozás méretétől függően). A pályázatot 2025. március 31-ig lehet benyújtani. Részletek: ITT.

Mi a pályázati menetrend?

A novemberben közzétett pályázati menetrend a képre kattintva érhető el.

pályázatok

Összefoglalóink az új pályázatokkal kapcsolatban:

Állattenyésztés

A beruházási pályázatok néhány feltétele változott a Vidékfejlesztési Program felhívásaihoz képest, ezekről és az állattenyésztőket érintő legfontosabb felhívásokról ITT írtunk.

Kertészeti és ültetvénytelepítési pályázatok

Az alábbi kertészeti pályázati felhívások várhatóak 2024 márciusában:

  • Ültetvénytelepítés támogatása (gyümölcs, gyógynövény, borszőlő)
  • Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása
  • Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, valamint post-harvest fejlesztések támogatása

Tovább olvasom.

Hirdetés –

A mezőgazdasági pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatban érdemes naprakész tudásra szert tenni, segítünk! Legyen szó pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlen támogatásokról vagy beruházási pályázatokról, kifizetődik a tájékozottság, csekkoljon be hozzánk, és ne maradjon le semmiről!

Élelmiszeripar

Az új támogatási rendszerben minden, ami az élelmiszeripari fejlesztéshez tartozik, támogatható a KAP Stratégiai Terven belül, ráadásul ezúttal a post harvest termékfeldolgozás sem szorul ki a pályázatokból (post harvest: a betakarítást követő tevékenységek, például hűtés, válogatás, tisztítás, csomagolás). Az élelmiszeripar fejlesztésére több mint 400 milliárd forintos támogatási összeg áll rendelkezésre.

Az élelmiszeripari beruházási programok az KAP-ban már "Mezőgazdasági termékek értéknövelése" címén található meg. Tovább olvasom.

Gazdaságátadás

A gazdaságátadási szerződés megkötésével és egy sikeres pályázattal akár 40-100 ezer eurós támogatás is elnyerhető, ami a gazdaság működtetésére fordítható. Tovább olvasom.


Erdészet

A közzétett pályázati menetrend szerint az alábbi felhívások várhatóak februárban, márciusban és áprilisban:

  • Erdőkárok megelőzése
  • Erdőkárok helyreállítása
  • Fiatal erdők állománynevelésének támogatása
  • Erdőterületeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések
  • Erdészeti génmegőrzés támogatása
  • Agrár-erdészeti rendszerek telepítése és fenntartása
  • Erdőtelepítés és fásítás támogatása

A megújult támogatási rendszerről korábban ITT írtunk részletesen.