1. § A növényvédelmi bírság tételes mértékéről szóló 187/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Melléklet 3. pontjában foglaltak esetén a bírság alapja a károsítóval fertőzött terület mérete.
(2) A károsítóval való fertőzöttséget külön jogszabályban foglaltak szerint kell megállapítani. Nem állapítható meg a károsítóval való fertőzöttség, amennyiben a szántó vagy kert művelési ágban nyilvántartott és ténylegesen megművelt területen a károsító felületi borítottságának átlaga a technológiailag biztosítható mértéket, de legfeljebb 5%-ot nem haladja meg.
(3) Amennyiben a külterületi, károsítóval fertőzött terület károsító borítottságának átlaga

 

a) a 10%-ot nem haladja meg, az 1. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintet nélkül, a bírság mértéke megegyezik az adott fertőzött területre, a melléklet 3.2. pontja szerint irányadó tétel legalacsonyabb összegével;
b) az 50%-ot meghaladja, az 1. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintet nélkül, a bírság mértéke megegyezik az adott fertőzött területre, a melléklet 3.2. pontja szerint irányadó tétel legmagasabb összegével.