Folytatódik a NAK és az AGRYA 2018-ban elindított, fiatal gazdálkodókat célzó együttműködése. A fiatal gazdák közvetlen információs támogatását, együttműködésüket és a hálózatosodásukat segítő Egyetemi Fiatal Gazda Klubok Program és Fiatal Gazda Klubok Program mellett a harmadik közös kezdeményezés az Így neveled az álmaid! címet kapta, amely a fiatal, kezdő gazdálkodókat segíti a vállalkozói készségeik fejlesztésében.

Ezt a programot az AGRYA már pilot jelleggel 2016-ban elindította, amely során jól láthatóvá volt, hogy a fiatal gazdálkodók esetében hiányoznak az alapvető vállalkozói ismeretek. Ezen tapasztalatokra építve egy egyedülálló programot és tematikát dolgoztak ki, mely során az információátadás egy szimulált vállalkozói környezethez, az otthon végzett kertészkedéshez kapcsolódott.

sajtótájékoztató

A korábbi sikerekre való tekintettel NAK és az AGRYA újabb programot szervez a fiatal, kezdő gazdálkodók segítésére – fotó: Pixabay

Ennek a kezdeményezésnek az agrárvállalkozásokra specializált adaptációjára vállalkozik most a NAK az AGRYA-val közösen. A módszertan középpontjában továbbra is élményszerűség marad. A résztvevők a saját gazdaságuk elemzését, értékelését végzik majd el az új tudásra, tapasztalatokra építkezve. Fontos eleme a programnak, hogy erősítse az együttműködési készséget is a résztvevők között.

Mivel a szakszerű és eredményes működéshez nélkülözhetetlenek a vállalkozói ismeretek, így a program részeként közgazdasági, jogi, számviteli, adózási, kommunikációs és marketing alapismereteket kapnak a résztvevők. A gyakorlati feladatokon keresztül az alapkészségek is fejlődnek a tételes információátadáson túl.

üzlet

A résztvevők alapvető vállalkozói ismeretekre tehetnek szert az elméleti képzésen és a gyakorlati feladatokon keresztül – fotó: Pixabay

A programnak kiemelten fontos része a személyiségfejlesztés és az önismeret erősítése. Így a most letisztuló, gyakorlati tapasztalatokkal megerősített módszertan közvetlenül alkalmazható lehet a pályájuk legelején levő és így a gazdasági kockázatoknak jobban kitett 30 év alatti fiatal gazdák fejlesztésére, hiszen ők adják ennek a programnak a speciális célcsoportját.

Az ingyenes program 16 résztvevőjét pályázaton keresztül választják ki a szervezők azon 18-30 év közötti magyarországi fiatalok közül, akik már valamilyen mezőgazdasági tevékenységet jelenleg is végeznek. A legnagyobb segítséget a program azoknak tudja nyújtani, akik a gazdaságuk építésének még az elején járnak és így kevesebb tapasztalattal és tudással rendelkeznek. A program 6 hónapja alatt a résztvevőknek öt alkalommal összesen 15 napon kell kötelezően személyesen megjelenniük a képzéseken.

Jelentkezni a https://agrya.hu/rendezvenyek oldalon elérhető elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehet 2019. október 21-ig. Ugyanitt elérhető a részletes pályázati felhívás is. A jelentkezési lap mellett az ina@agrya.hu e-mail címre el kell küldeni egy portréképet a jelentkezőről.