A mezőgazdaság már ma is stratégiai ágazat, a jövőben pedig még inkább azzá fog válni, hiszen az előrejelzések szerint 2050-re hozzávetőleg 9 milliárd lakosa lesz a Földnek, ez pedig tovább növeli az igényt az élelmiszer iránt, miközben szembe kell nézni az éghajlatváltozás okozta kihívásokkal is. A precíziós gazdálkodás alkalmazása ökonómiai és ökológiai kérdés egyszerre, hatással van a környezetre, a gazdaságra és a társadalomra, sőt kölcsönhatásban is állnak egymással.

A technológia lehetővé teszi a környezet kímélését, a hatékonyabb termelést, az élelmiszer-biztonság növelését, de hozzájárulhat a felnövekvő generációk érdeklődésének felkeltéséhez is a mezőgazdaság iránt. Ez utóbbi – belátható – kulcskérdés, hiszen valakiknek meg kell termelniük az élelmiszerek alapanyagát.

A digitális forradalom az agráriumot is elérte, de a látványos, csúcstechnológiát képviselő mezőgazdasági gépek, eszközök megjelenése, a digitális megoldások alkalmazása még nem elég, elterjedéséhez számos tényezőnek, feltételnek kell még teljesülnie, az idő pedig sürget. A gazdák által felhalmozott tudás, tapasztalat olyan érték, amit nem szabad lebecsülni, a jövő mezőgazdaságában azonban mindez nem elég, új szemléletmódra, újfajta megközelítésre van szükség, aminek fontos része a sokrétű – agrotechnológiai, műszaki, informatikai és menedzsment – tudás megszerzése, de az élethosszig tartó tanulás evidenciává válása is, valamint az állandó nyitottság az újra.

A gazdálkodók részéről gyakran elhangzó érv a precíziós gazdálkodás bevezetése ellen, hogy nagy a költségigénye. Ez sok szempontból így is van, ugyanakkor „sok út vezet Rómába”. Többféle lehetőség kínálkozik, hogy a befektetés megtérüljön, ilyen például az összefogás a gazdálkodók részéről, de a fokozatos átállás is alternatíva lehet.

A konferencia egyik célja, hogy azoknak a figyelmét is felkeltse a technológia iránt, akik kevésbé rendelkeznek információkkal, vagy már foglalkoztak a témával, érdeklődnek iránta, de számos kérdésre még nem kaptak választ.

PREGA

A konferencián a gyakorlatban is hasznosítható információhoz juthatnak a résztvevők – fotó: Agroinform.hu

A precíziós gazdálkodás elterjedésének egyik záloga az együttműködés, amelynek mind makró, mind mikró szinten meg kell valósulnia. Elengedhetetlen, hogy a különböző szereplők – a döntéshozók, törvényalkotók, az agrár és az informatikai szakma képviselői és maguk a gazdálkodók is – összefogjanak. Szükség van arra, hogy a kormányzati döntéshozók nyilvánvalóvá tegyék a digitális mezőgazdaság fontosságát, mint ahogy arra is, hogy az oktatás és agrárkutatás is kiemelt témaként kezelje a precíziós gazdálkodás ügyét. Jelzés értékű, hogy az egyetemi képzések kínálatában megjelent a precíziós gazdálkodás, és fontos tanulmányok, stratégiák látnak napvilágot. A közelmúltból ilyen például az IVSZ 2016-ban elkészült Digitális Agrárstratégiája vagy az Agrárgazdasági Kutató Intézet hiánypótló kutatása és a nyomában megszületett tanulmány.

De ugyanilyen fontos, hogy maguk a gazdálkodók is össze tudjanak fogni, képesek legyenek együttműködni a cél elérése érdekében. Magyarországon sajnos ez még kevéssé elterjedt „jó gyakorlat”, pedig a külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy közösen a kisebb területen gazdálkodók is elérhetik a hatékonyság növelését.

Bár a precíziós gazdálkodás kutatása immár több, mint 20 évre tekint vissza Magyarországon, hazánkban még az elején járunk a digitális mezőgazdasághoz vezető útnak, ezért minden, a témával foglalkozó eseménynek fontos küldetése van. Idén a PREGA Konferencia és Kiállítás egyik központi témái az adat az információ és a haszon. A témaválasztás nem véletlen, hiszen ma már az is jól látszik, hogy a mezőgazdaságban jelenleg is nagy mennyiségű adat keletkezik, ezek feldolgozása, hasznosulása azonban még alacsony szinten áll.

Ebben az évben az Agroinform újabb nagyszabású vállalkozásba kezdett, és elindította a PREGA Science-t. A precíziós gazdálkodási és agrárinformatikai tudományos konferencia keretében a téma legkiválóbb hazai szakemberei, oktatók, kutatók tartanak előadásokat az elmélet és gyakorlat kapcsolatáról. A PREGA és a PREGA Science azt a célt tűzte ki, hogy áttekintést adjon a precíziós gazdálkodás jelenéről, a hazai és a külföldi trendekről, s azt reméljük, hogy a tanácskozások után minden érdeklődő úgy érzi majd, fontos és hasznos információkat kapott a témában.

PREGA