A Bizottság által elfogadott reform fő célja a gyümölcs- és zöldségágazatnak a Közös Agrárpolitika keretében már megreformált ágazatokkal történő összehangolása.