A levél tartalmát Andréka Tamás, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) főosztályvezető-helyettese foglalta össze a honatyák számára. Polt Péter egyik kifogása arra vonatkozik, hogy az ügyész indítványozhatja: a bíróság az állam javára ítélje meg a termőföld tulajdonjogát abban az esetben, ha az eladó a jogellenes jogügylet keretében a tulajdonjogáról véglegesen le kívánt mondani, és azt át akarta ruházni a szerződésre nem jogosult fél számára.

A legfőbb ügyész álláspontja szerint a tulajdonjog védelmét szabályozó alaptörvényi rendelkezések, illetve az Alkotmánybíróság korábbi határozatai alapján kétséges annak az alkotmányosságága, hogy egy ilyen, tulajdonjogot elvonó szankció összhangban van-e az alaptörvény rendelkezéseivel.

Az aggályok második köre pedig a törvényjavaslat által bevezetni szándékozott jogkövetkezmények visszamenőleges hatályú alkalmazásával foglalkozik. Mégpedig azzal, hogy amikor a felek a jogellenes jogügyletet megkötötték, akkor nem lehettek tisztában azzal, hogy az Országgyűlés egy olyan törvényt fogad majd el, ami további szankciókat helyez kilátásba a szerződés semmisségén túlmenő mértékben. Így ez adott esetben úgy is értelmezhető, hogy visszamenőlegesen állapít meg az Országgyűlés jogkövetkezményeket a semmis szerződésre, illetve a tulajdonjog tárgyára nézve.

Font Sándor mindehhez hozzáfűzte: ha jól érzékeli, a tárca és a kormány ennek tudatában továbbra is támogatja Nagy István (Fidesz) törvényjavaslatát. Ezt a VM főosztályvezető-helyettese megerősítette.

Ezt megelőzően a bizottság szavazott a törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokról, az ellenzéki javaslatokat elutasította a kormánytöbbség, míg a kormányoldali javaslatokat támogatta. A kormánytöbbség szintén nemet mondott Gőgös Zoltánnak (MSZP), a bizottság alelnökének a hegyközségekről szóló törvény módosításáról szóló indítványára is. Ez a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) főtitkárának kinevezéséhez nem tartotta volna szükségesnek a miniszteri ellenjegyzést.

A bizottsági ülés elején Font Sándor közölte, hogy a testület létszáma három taggal - Nagy István (Fidesz), Mágori Józsefné (Fidesz) és Lengyel Szilvia (LMP) - 25-re bővült.