A Pannon búza K+F rendszer egy komplex, regionális jellegű speciális minőségkutatási-, fejlesztési-, szaktanácsadási program, melynek célja, hogy a világ gabonaiparában alkalmazott legfontosabb minőségi rendszerekre, valamint a magyar búza minőségi tulajdonságaira alapozva fejlődjön a magyar gabonavertikum nemzetközi versenyképessége.

A kiváló minőségű búzát termelő országok búzaminősítő rendszereinek összehasonlításával megállapítottuk, hogy a magyar búza minőség nemzetközi elfogadhatóságának javítása érdekében – a hazai viszonyok között reális értékek figyelembe vételével – minősítő rendszerünket leginkább a kanadai minősítési rendszer paramétereinek felhasználásával célszerű átalakítani.

A külföldi búza minőség szabványok, a minőségi export követelmények, a magyar búzafajták technológiai minősége, valamint a termesztési feltételek alapján kidolgoztunk egy prémium és egy jó standard minőséget reprezentáló Pannon búza minőségi kritériumrendszert. Ez alapja lehet a búza minősítési rendszernek és a gabonaipari partnerek által kialakítandó Pannon búza védjegynek.

Az új technológiai, gabonakémiai, molekuláris és hagyományos nemesítési módszerek alkalmazásával behatóan jellemezhető a hazai ökológiai feltételek között termeszthető kemény endospermium szerkezetű, nagy fehérjetartalmú és kiváló reológiai minőségű búza. Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy megfelelő termesztéstechnológiai, környezeti és évjárati feltételek mellett – legnagyobb valószínűséggel – jelenleg az Mv Suba, Mv Mazurka, GK Ati, GK Békés, Mv Ködmön és az új minősítésű Mv Kolo fajták alkalmasak a Pannon minőségi kritériumrendszer teljesítésére.

A minőségi paraméterek stabilitását jelentősen befolyásolja az évjárat, amire viszont nincs közvetlen ráhatásunk. Ugyanakkor a stabil minőségre jelentôs hatása van a fajtakiválasztás mellett a minőség-stabilizáló termesztés-technológiának, valamint a fémzárolt vetőmag alkalmazásának. E három feltétel teljesülése elengedhetetlen a nagy tömegű egységes árualap kialakításához, a nyomonkövethetőség biztosításához. Javaslat készült a vetési-, tápanyagellátási- és növényvédelmi technológiára, valamint meghatároztuk a minőségre negatívan ható tényezőket, melyek kizárásával jobb minőség-stabilitás érhető el.

A Pannon búza átvételi rendszerének egységesítése és korszerűsítése érdekében javasolt a gyors minőség meghatározás egy széleskörűen elterjedt technikája a közeli infravörös spektroszkópiai (reflexiós = NIR és transzmissziós = NIT) módszerek alkalmazása. A hazai és nemzetközi adatbázis felhasználásával készített kalibrációs módszerekkel szemes és liszt formában levő mintákból a tulajdonságok egy része megfelelő biztonsággal, más paraméterek tájékoztató jelleggel határozhatók meg. Ezen kalibrációs összefüggések megfelelően robusztusak és a készülékek közötti átvitelre is alkalmasak.
(Részlet a szerkesztő előszavából)
Információ: Molnár Dénes
Tel.: 06-22/569-563

Érdeklődni lehet a Kiadóban is.