Visszaállítják a kötelező tagságot az Országos Magyar Vadászati Kamarában (OMVK), az erről szóló előterjesztést még augusztusban nyújtották be kormánypárti képviselők – olvasható a NAKlap-ban. A módosító javaslat célja kettős, egyrészt összhangot teremt a közelmúltban módosított, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény rendelkezéseivel, másrészt visszaállítja a kötelező kamarai tagságot minden vadászati tevékenységet folytató természetes személy számára.

A tervezet szigorításokat is tartalmaz, rögzíti ugyanis, hogy vadászati tevékenységet csak olyan személy végezhet, aki a jogszabályok által előírt és a kamara által lebonyolított,

magas szintű elméleti és gyakorlati képzést eredményesen elvégezte.

Vejkey Imre országgyűlési képviselő, a tervezet egyik előterjesztője a parlamenti vita során így fogalmazott: mind a szakma, mind a társadalom érdeke az, hogy a vadászati tevékenység gyakorlása során csak és kizárólag elméleti, szakmai és etikai szinten is megfelelően képzett, felkészült és morálisan is alkalmas emberek használjanak olyan eszközt – vadászfegyvert –, amelynek használata fokozott biztonsági kockázattal jár.

Hozzátette: mivel a vadászati tevékenység más fontos jogszabályokban is egységes foglalkozásként jelenik meg és a kamarai feladatok egyformán fennállnak a hivatásos vadászok és a sportvadászok esetében is, ezért a jogszabály-módosítás megszünteti a különbségtételt e két terület közt.

vadászat

Szigorítanak a jelenlegi szabályozáson – fotó: Shutterstock

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, országgyűlési képviselő elmondta, hogy kibővülnek a köztestület feladatai is, 2017. március elsejétől a külföldiek vadászengedélyét is a szervezet adhatja ki. Az ebből származó bevétel, valamint a vadászjegyek értékesítéséből befolyó összeg is a kamarához kerül. Jelenleg a vadászjegyek árának 50 százaléka az államot illeti.

A módosító törvény rendelkezései két időpontban lépnek hatályba. Ez részben a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény új rendelkezéseinek hatálybalépéséhez igazodik, részben pedig lehetővé teszi, hogy a kamara a 2017/2018-as vadászati évben elvégzendő feladatai ellátásához szükséges bevételek teljes összegéhez hozzájusson.