Az OECD-FAO hosszú távú előrejelzése alapján a világ marhahústermelése 14,4 százalékos emelkedést érhet el 2022-re a 2010-2012 közötti időszak átlagához viszonyítva.
Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve 5,3 százalékkal volt magasabb 2013 júniusában az előző évihez képest. Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 6,7 százalékkal emelkedett 2013. júniusban az előző évihez viszonyítva, és a májusinál 1,2 százalékkal volt magasabb.
Argentína marhahústermelése 2013. január-május között több mint 5 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest. Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,77 euró/kg hasított hideg súly volt 2013 júniusában, ami csaknem 1 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Magyarországon a fiatal bika termelői ára nem változott jelentősen 2013 júniusában az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A vágótehén ára 6 százalékkal csökkent, ugyanakkor a vágóüszőé több mint 1 százalékkal emelkedett a vizsgált hónapban.Az OECD-FAO hosszú távú előrejelzése alapján a világ marhahústermelése 14,4 százalékos emelkedést érhet el 2022-re a 2010-2012 közötti időszak átlagához viszonyítva.
Az amerikai kontinens jelentős szarvasmarhatartó országai közül Argentína termelése változhat a
legnagyobb mértékben (+25 százalék), majd Brazíliáé (+13,2 százalék) és az Egyesült Államoké (+1,3 százalék). A globális export 18 százalékos növekedését prognosztizálják a következő évtized elejére a bázisidőszakhoz képest. A nemzetközi piacon értékesített marhahús mennyisége jelentősen emelkedhet az előbb említett három országban, valamint Indiában és Ausztráliában.
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) előrejelzése szerint az USA-ban a bika ára 3-6 százalékkal emelkedik 2013 harmadik negyedévében az előző év hasonló időszakához képest. Az USA marhahústermelése és marhahúsexportja várhatóan 1,6, illetve 7 százalékkal esik vissza, míg a marhahús importjában 17 százalékos növekedésre számítanak a vizsgált
időszakban. Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve 5,3 százalékkal volt magasabb 2013 júniusában az előző évihez képest.

Az OECD-FAO prognózisa szerint az Egyesült Államok marhahústermelése csak 1 százalékkal emelkedik 2022-re a 2010-2012 közötti időszak átlagához képest. A marhahúsexport 37 százalékkal, az import 50 százalékkal növekedhet.
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 6,7 százalékkal emelkedett 2013. júniusban az előző évihez viszonyítva, és a májusinál 1,2 százalékkal volt magasabb. A brazil reál erősödött a magyar forinttal szemben, ezért a forintban kifejezett ár csökkent az idei év hatodik hónapjában a 2012. júniusihoz és az előző havihoz képest is. Az OECD-FAO szakértői szerint Brazília marhahústermelése 13 százalékkal nő a vizsgált időszak végére és túllépheti a 11 millió tonnát. Az állomány visszaállításoknak és az élénk közel-keleti keresletnek köszönhetően az export 20 százalékkal emelkedhet 2022-re.

Az Európai Bizottság közlése szerint az Unió 9 százalékkal kevesebb élő szarvasmarhát és marhahúst értékesített a nemzetközi piacon 2013 első négy hónapjában, mint egy évvel korábban. A legnagyobb piacok Oroszország (15 százalék), Algéria (6 százalék), Svájc (6 százalék) és Libanon (6 százalék) voltak. Az EU élőmarha-és marhahúsimportja 15 százalékkal emelkedett 2013. január-április között 2012 azonos időszakához képest.

A behozatal több mint háromnegyede Brazíliából, Argentínából és Uruguayból származott. Az Unió nettó exportőr volt élő szarvasmarhából és marhahúsból a vizsgált időszakban.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,77 euró/kg hasított hideg súly volt 2013 júniusában, ami csaknem 1 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára 3 százalékkal, míg az üsző „R3” ára 10 százalékkal volt magasabb a megfigyelt időszakban.

Az EU szarvasmarha-állománya elérte a 86,6 millió egyedet 2012 decemberében, ami kismértékű javulás (+0,5 százalék) az egy évvel korábbihoz képest. A 2013. július 1-jén az Európai Unióba belépett Horvátország szarvasmarha-állománya 452 ezer egyed, ez 0,5 százalékát teszi ki az EU állományának. Az Unió tehénállománya három évig tartó csökkenés után stagnált, ami mérsékelte
a marhahús kínálatát 2012-ben, és 2013-ban sem várható a tehénlétszám növekedése. Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint 2014-ben növekedhet a termelés a szarvasmarha állomány-visszaállítások miatt, ami főként a tejelő állományokban indult meg 2012 végén. A várhatóan javuló gazdasági helyzet és az alacsonyabb gabonaárak a marhahústermelés enyhe növekedését okozhatják 2014-ben. A szűk belső kínálat miatt a marhahúsimport az idén megközelítheti a 2010. évi szintet. A dél-amerikai országok az állomány-visszaállításbefejeződésével, 2013 elején több marhahúst exportáltak az EU-ba, mint egy esztendővel korábban. Brazília 42,4 ezer tonna (+40 százalék), Uruguay 19,6 ezer tonna (+14 százalék) marhahúst szállított. ArgentínaEU-ba irányuló exportja 14,5 ezer tonnára csökkent. AzUnió élő szarvasmarha és marhahúsexportját negatívan érinti a korlátozott kínálat és a törökországi importtilalom.

A marhahústermelés 2014-re prognosztizált emelkedése az importot csökkent, azonban a stabilizálódó belső fogyasztás visszafoghatja az export bővülését.

Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon a szarvasmarha vágása élősúlyban kifejezve több mint 1 százalékkal nőtt 2013. január-áprilisban az előző év azonos időszakához viszonyítva. A fiatal bikák vágása 34 százalékkal nőtt, míg a tehenek vágása 6 százalékkal, az üszőké 21 százalékkal esett vissza.

A KSH adatai szerint Magyarország élőmarha-exportja 19 százalékkal csökkent, míg élőmarha-importja nem változott jelentősen az idei esztendő első négy hónapjában az előző év azonos időszakához képest. A nemzetközi piacon értékesített élő szarvasmarha fele Törökországba, Ausztriába és Görögországba került. A törökországi export 63 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, míg a két évvel korábbinál 82 százalékkal ért el alacsonyabb szintet. Magyarországra főként Romániából és Hollandiából érkeztek szállítmányok. A marhahúsexport csaknem 3 százalékkal, az import több mint 25 százalékkal csökkent. Magyarország nettó exportőr volt élő szarvasmarhából és marhahúsból 2013 első négy hónapjában.

Magyarországon a fiatal bika termelői ára nem változott jelentősen 2013 júniusában az előző év hasonló időszakáhozviszonyítva. A vágótehén ára 6 százalékkal csökkent, ugyanakkor a vágóüszőé több mint 1 százalékkal emelkedett a vizsgált hónapban. A termékpálya további fázisaiban ugyanakkor csökkentek az árak. A csontos marhahús frissen félben termék feldolgozói értékesítési
ára 3 százalékkal, a csontos marhahús frissen negyedben (eleje) termék ára 7 százalékkal, a csontos marhahús frissen negyedben (hátulja) termék ára 2 százalékkal volt alacsonyabb a megfigyelt időszakban. A KSH adatai szerint a marha rostélyos fogyasztói ára 2,3 százalékkal haladta meg 2013 júniusában az egy évvel korábbi szintet.

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet legfrissebb jelentése a cím melletti dokumentumban a lap tetején is megtekinthető.