A vád lényege, hogy az NFA burkolt tanácsadási szerződésekkel fizetett az Alsótekeresi Faiskola Kft.-nek gyümölcsfa szállításáért, illetve az ültetést végző cég is ilyen szerződéssel jutott a szolgáltatás ellenértékéhez. Mindhárom vádlott tagadta bűnösségét.

Bátor Emese bíró kérdésére az első rendű vádlott, Benedek Fülöp elmondta, hogy bár nyugdíjas, de az OTP Bank egyik ügyvezetőjeként dolgozik.

A vádiratot ismertető ügyész az első bűncselekményt úgy írta le, hogy Benedek Fülöp titkára 2006 tavaszán felkereste a szóban forgó faiskolát, ahol Szilvásy György volt titokminiszter részére megrendelt 30 darab szelídgesztenye fát. Az ellenértéket a faiskola és az NFA közötti tanácsadási szerződéssel fizették ki, a 2 millió 680 ezer forintos számlán szerepel Benedek Fülöp jóváhagyó aláírása is.

A második tanácsadási és oktatási szerződést a tatabányai Extreme-Park Kft.-vel kötötte az NFA, 846 ezer forintos összegben. A valós tartalom azonban a 30 gesztenyefa elültetése volt Szilvásy György, Lesencefalui ingatlanán. Az elsőrendű vádlott ezt a számlát is aláírta.

A Tiszapüspöki Aranykorona Zrt. 16 gesztenye- és számos díszfát rendelt - szintén tanácsadási szerződéssel fedezve - az Alsótekeresi faiskolától. A 2,1 millió forintot azonban nem fizette ki az NFA, így kár sem érte az államot.

Benedek Fülöp tagadta, hogy az NFA-nál bárkit fiktív tanácsadási szerződés megkötésére utasított volna. A számlák kifizetése pedig úgy történt, hogy előbb az apparátus ellenőrizte azokat, majd az illetékes vezetők szignálták a számlákat, mielőtt hozzá kerültek volna. Miután napi 100-150 számlát kellett szignálnia, azokkal részleteiben - például a szerződéssel való összevetéssel - nem foglalkozhatott.

Az NFA-nak emellett volt egy 5 tagú ellenőrző bizottsága, ennek tagjait a parlament mezőgazdasági bizottsága nevezte ki. A másik ellenőrző szervezet pedig a saját belső ellenőrzése volt.

A védelem részéről Bánáti János ügyvéd két pontban foglalta össze a vádat: Benedek Fülöp jogellenes szerződés megkötésére adott utasítást, illetve valótlan szolgáltatás után engedélyezte a kifizetést. Védence mindkettőt tagadta.

A bíró kérdésére - az Extreme-Park Kft. szerződésével kapcsolatosan - pedig elmondta, hogy évi 2-5 milliárd forintja volt a szaktárcának arra, hogy közmunkásokat foglalkoztasson. Őket leginkább az erdőgazdaságokban alkalmazták, a számuk 2-3 ezer volt. Közülük azokat, akik arra alkalmasak voltak, kiképezték gépkezelőnk, vagy éppen faültetőnek. A képzést külső cégek végezték. Ilyen volt az Extreme-Park is.

A tiszapüspöki fákkal kapcsolatosan pedig elmondta, hogy azokat az ezer éves fennállására készülő falu - amely a szülőhelye - temetőjében ültették el.

Benedek Fülöp beszámolt még arról is, hogy Szilvásy György és ő maga is kapott fenyegető leveleket a gesztenyefák miatt. Utalt arra, hogy ebben az ügyben - idén januárban, és nem jogerősen - a hamis tanúzás vádja alól a bíróság Szilvásy Györgyöt felmentette. Így - a bírósági ítélet szerint - a fákat ő maga fizette ki.

A másodrendű vádlott, a faiskola alkalmazottja nem kívánt reagálni a vádiratban foglaltakra, amelyben őt három rendbeli hűtlen kezeléssel és három rendbeli, folytatólagosan elkövetett okirat hamisítással vádolja az ügyészség, és ártatlannak tartotta magát.

A bíró által felolvasott nyomozati vallomás szerint a 30 gesztenyefát Olaszországból rendelte a faiskola 2006-ban. Az árát viszont - tanácsadási szerződéssel - az NFA fizette ki. Szilvásy György személyesen 2009-ben kereste fel és vásárolt nála 30 darab, egyenként 12 ezer forintos gesztenyefát. Ezeket kifizette, de mind a mai napig nem szállította el.

A harmadrendű vádlott T. L. J., az NFA elnöke volt 2004 februárjától, a szervezet megszűnéséig. Ő sem tartotta magát bűnösnek az ellene felhozott két rendbeli hűtlen kezelésben, de nem reagált a vádiratra. Miután a nyomozás során sem tett vallomást, ezért azt a bíró nem ismertethette.

A tanúkat a következő tárgyaláson, május 28-án hallgatja meg a bíró.