Az USA mezőgazdasági minisztériumának (USDA) szokásos havi becslése megint a termelés növekedését és a felhasználás csökkenő mértékű növekedését jelzi előre, mindez pedig a piaci szereplők számára újra a nyomott hangulatot erősítette. A hét elején kialakult árszintek gyakorlatilag minden terméknél és piacon tartottak maradtak és csak egy szűk sávon belül mozogtak az árak.

Az USDA becslésében az egyik legfontosabb tényező a világ kukoricatermelésére vonatkozó adat volt, ugyanis az elmúlt hónapokban közölt előrejelzésektől eltérően megint nagyobb lett a termelés többlete a felhasználással szemben és 12,5 M tonnás többletet becsülnek. Ez az elmúlt hónapokban alig 1-2 M tonna volt csak és ez erőteljes nyomást gyakorolhat a vevőkre, hogy kivárjanak. Az előző havi adatokhoz képest a legnagyobb növekedést az USA termelésére vonatkozóan közölték és a 4 százalékos, az előző becslésben közölt adathoz viszonyított termelésbővüléssel szemben még jelentősebb az előző szezonhoz képest a 11,5 százalékos növekedés, ez önmagában 39,4 M tonnával nagyobb termést jelent 2016/17-ben, mint volt 2015/16-ban.

A felhasználás növekedését ebben az időszakban 14 M tonnára várják és ennek az lehet a következménye, hogy a szezon zárókészlete is közel 20 M tonnával lehet nagyobb 2017-ben, mint idén. Ez már a következő tavaszi munkákat is befolyásolhatja, de erre a szezonra egyértelműen az az üzenete, hogy ne várjunk jelentős áremelkedést, hiszen a kínálati többlet tartóssá válhat.

kukorica

A világ összes termelése így 2016/17-ben ismételten 1 milliárd tonna fölöttire várható és a felhasználás 6,5-7 M tonnás növekedése mellett is nőhet majd a szezonvégi készlet – fotó: Shutterstock

Az EU28-akra vonatkozó becslésekben más a kép: a termelés várhatóan az előző évi körül marad és mivel a felhasználás közel változatlan, így van esély, hogy a készletek is valamelyest mérséklődjenek. Ez az import- és az exportforgalomban is jelentkezhet majd, némi importbővülés elképzelhető, miközben a térség más régióiból a kivitel mérséklődhet. Az előrejelzések között van 2-3 M tonnás eltérés, de nagyjából az összeurópai termés mennyiségét most 60 M tonnára várják, miközben a felhasználás nagyságrendje 70 M tonna körül van. Az előrejelzések alapján az EU-n kívüli import legnagyobb beszállítója változatlanul Ukrajna lehet, a teljes kb. 9,6 M tonnás importból a Strategie Grains folyóirat adatai szerint 7,2 M tonnával részesedhet a 2016/17-es szezon folyamán. Ennek kb. 30 százaléka mehet Spanyolországba, de jelentős Hollandia (kb. 20 százalék) és Olaszország (kb. 17-18 százalék) aránya is.

A piaci árak alakulását így továbbra is jelentősen befolyásolni fogja a fekete-tengeri kínálat és ha ehhez azt is hozzátesszük, hogy Románia és Bulgária is nagyobb volument tud majd exportálni mint tavaly, így az EU-s származású és az EU-n kívüli – magyarul-ukrán – kínálat versenye fogja meghatározni a mi lehetőségeinket is.

Ebben a szezonban már történtek érdekes események: amint az már korábban elterjedt, a nagyon régen nem látott alacsony francia búzatermés következtében romániai származású búza került értékesítésre franciaországi rendeltetéssel és legutóbb hasonló hír jelent meg Bulgáriáról is. Vannak arra vonatkozóan is hírek, pletykák, hogy ezek a tételek végső rendeltetése nem Franciaország lesz, de ez még így is figyelemre méltó.

kukorica

Heteken belül indul a betakarítás – fotó: Shutterstock

Az már az EU28-on belüli forgalom előrejelzésében is kitűnik, hogy „soha” nem látott irányok kaptak nagyobb szerepet. A kukoricában ez (egyelőre?) nem jelentkezett, de a helyzet gyorsan változhat és megjelenhetnek olyan igények, amelyek korábban nem voltak jellemzőek vagy csak az utóbbi időben háttérbe kerültek.

A barchart.com közlése alapján az egyértelmű, hogy a korábbiakhoz képest az európai jegyzésben bekövetkezett egy erőteljes emelkedés, majd ezen a magasabb szinten stabilizálódott a jegyzés és onnan kezdtek megint együtt mozogni a tengerentúli jegyzések, illetve az európaiak. A chicagói tőzsde, a CBOT jegyzésében az említett USDA-becslés hatása is jól követhető, míg a MATIF, a párizsi tőzsde árszintje inkább folyamatosan emelkedő volt. Az elmúlt napokban azonban az USA-beli várható hozamokat illetően kételyek merültek fel a kereskedők és helyi termelők részéről, ami a korábbi, szinte folyamatos árcsökkenést megállította és enyhe korrekció következett be.

A kommentárok megjegyzik azt is, hogy az augusztus utolsó napjaiban várható termésbecslések már pontosabbak szoktak lenni és ez akár igazolhatja is az USDA várakozását, ami véget vethet a tartott-enyhén emelkedő tendenciának. (Zöld vonal jelzi a chicagói, a fekete a párizsi jegyzés alakulását, cent/bu-ben illetve euro/to-ban.)

grafikon

Az itthoni híradásokban, de főként a beszélgetésekben a termés várható nagyságán túl már az is egyre komolyabban szóba kerül, hogy hova is tegyük majd az őszi betakarítású terményeket. A kukoricára vonatkozó termésbecslések közül a 8 M tonnás „hivatalos” szám már-már a pesszimista véleményt tükrözi és bár van már, aki a 9 millió tonnás szintet sem tartja elérhetetlennek, én óvatosabb vagyok a vetésterület nagysága miatt és inkább a 8,2-8,3 M tonnás szintet várom. Ez is rekordközeli átlagtermés esetén valósulhat meg, megismételve a 2014-es eredményeket. A 9 M tonnához már soha nem látott rekordhozamok kellenének, a 8,5 to/ha-s országos átlagtermést nem tartom valószínűnek.

Az árakat kedvezően befolyásolta a MATIF árainak erősödése – annak ellenére, hogy egyre magasabb a várható kínálat mennyisége, egyelőre nem történt lényeges árcsökkenés, az itthoni jegyzés stabilan tartja magát. Ez a két tényező most még kiegyenlítette egymást. A kérdés most az, hogy a párizsi jegyzés erősödése meddig hathat úgy, hogy a vevők nem csökkenthetik ajánlati áraikat annak ellenére sem, hogy tudják, hallják, hogy várhatóan nagyobb lesz a kínálat. Szerintem ez a kettősség egészen addig fog tartani, amíg fennáll a EU-n belüli termésmennyiség miatt bizonytalanság és amíg az ukrán, román, bolgár eladások a búzára koncentrálnak. Ez a fordulat rövidesen bekövetkezhet és ha a mostani FOB fekete-tengeri árakban akár csak néhány dolláros csökkenést tapasztalunk, az gyorsan érvényesülni fog a mi piacunkon is.

A nyári szabadságok leteltével és az időjárási előrejelzések egyre pontosabbá válásával akár már szeptember első napjaiban is tanúi lehetünk a fordulatnak. Hogy ez hova vezethet, mit eredményezhet, azt is csak becsülni lehet, a mostani vételi ajánlatok alapján a piac legalább 5-10 EUR/to-val lejjebb kerülhet és ezt nekünk is majd követni kell. Ez a novemberi tőzsdei jegyzésekben 40.000,-Ft/to alatti szinteket hozhat, ami termelői telephelyre visszaszámolva már csak 37.000,- - 38.000,-Ft/to körüli értéket eredményez.

Összegezve a helyzetet inkább az az érzésem, hogy ez előreeladásokkal nem célszerű várni, több szól amellett, hogy mind az árbevétel, mind a szállítások biztonsága miatt jobb a jelenlegi adottságokat kihasználni.

Agroinform.hu – Bidló Gábor