A kéknyelvűség komoly zavarokat okozott a tagországok marhahús termelésében, éspedig nemcsak az állatelhullások és az anyagi veszteségek révén, hanem az állatok mozgásának megakadályozásával is. Többek között mintegy 100.000 francia hízómarha olaszországi exportja hiúsult meg, mivel az olaszok oltási bizonyítványt követelnek. A 2008. évi termeléscsökkenés a takarmányárak növekedésére és a vágómarha árának 4 százalékos csökkenésére vezethető vissza, összességében azonban nem haladja meg az egy százalékot.

Ennek alapján az EU-15 várhatóan minimum 350.000 tonna marhahús importra szorul, azaz a csökkenő export és a növekvő import tendenciája folytatódik. Az USDA számítása szerint az EU-27 2008. évi marhahús import igénye a fent említettnél jóval magasabbra tehető, és mintegy 33.000 tonnával meghaladja az előző évi értéket. A Közösség 2008. évi marhahús exportját az USDA az előző évi 216.000 tonnával szemben 175.000 tonnára becsüli. Az export-import arányok alakulásában az eurónak a dollárral szembeni magas árfolyama is erősen közrejátszik.