EU KOORDINACIÓ ÉS FELKÉSZÜLÉS AZ ÜLÉSRE
Egy koordinációs ülésre Brüsszelben 2006. szeptember 14-én került sor. Egyeztetésre kerültek azok a közös témák, melyeket az EU egységesen képvisel, ezekre állásfoglalás és ajánlás is készült. A továbbiakban E-mailen került sor egyeztetésre, majd 6 megbeszélés volt Arlingtonban, az ülés ideje alatt.
SZERVEZÉSI KÉRDÉSEK
A 3d), 4a), 4b) és 6a) napirendek vonatkozásában adhoc munkacsoportok tevékenykedtek az ülés alatt. Emellett az adalékok vonatkozásában is még egy külön munkacsoportot hoztak létre, mely két alkalommal egyeztetett különböző témákban.
A Bizottság egyeztette a szabványok formai követelményeit a 2 b) ("Layout for Codex Standards") napirendnek megfelelően. Egysége álláspont hosszú vita után sem alakult ki.
EREDMÉNYEK
Napirend 2b - Javaslat a Feldolgozott Zöldség és Gyümölcs Kódex Szabványok formai követelményeire
A Bizottság nem volt képes a tervezet vitájának lezárására az időkorlátok miatt. Olyan megegyezés született, hogy az anyagot körözni fogják és ahhoz észrevételeket lehet tenni. Az összesítést a Titkárság vállalta a következő ülés időpontjára.
3. Napirend - Szabványtervezetek 7. szinten
3a - Zöldség- és gyümölcs savanyúságok CAC szabványtervezete
3b - Sűrített paradicsom CAC szabványtervezete
3c - Paradicsom konzervek CAC szabványtervezete
3d - Citrusféle gyümölcsökből készült konzervek CAC szabványtervezete
A vitát követően - melynek során a szövegben egy sor változás történt- a Bizottság javasolta a Főbizottságnak (CAC) mind a négy szabványnak 8. szintre emelését.
4. Napirend - Szabványtervezetek 4. szinten
4a - Bizonyos Zöldség Konzervek szabványtervezete (beleértve a felöntő levet is)
A francia munkacsoport által előkészített vitaanyagban a hozzászólások során tett változtatások után a Bizottság egyetértett a szabvány 5. szintre emelésében. Viszont a mellékletet (mely a felöntő levek iránti követelményekkel foglalkozik, visszaadta átdolgozásra a 3. szintre ) és kérte e munkacsoportot, hogy azt a következő ülésre (2008) készítse elő. A szabvány véglegesítése 2008- ban, a mellékleté 2009-ben várható.
4b - Dzsem, zselé, lekvárok szabványtervezete
Az angol munkacsoport által előkészített vitaanyagban a hozzászólások során tett változtatások után a Bizottság egyetértett a szabvány 5. szintre emelésében. Az idő rövidsége miatt azonban bizonyos szövegrészek nem kerülhettek véglegesen pontosításra, ezek szögletes zárójelben vannak és a következő ülésen kerülnek véglegesítésre.
A szabvány véglegesítése 2008-ra várható.
5. Napirend - Javaslat szabvány kidolgozási prioritási sorrendre
Az idő rövidsége miatt csak röviden került áttekintésre a lista. Elfogadásra került az oliva olaj szabványra az Oliva Szövetség által tett előterjesztés és a szabvány tervezet felkerült a listára. Ugyancsak felkerült a listára a konzervek minimum lecsöpögtetett súlyának meghatározására vonatkozó francia tervezet is.
6. Napirend Egyebek
6a - Feldolgozott Zöldség és Gyümölcs. Mintavételi és vizsgálati módszerek
A tervezetet az USA munkacsoportja készítette. Az ülésen röviden áttekintésre került az anyag, majd az a döntés született, hogy tovább küldik a Vizsgálati és Mintavételi Módszerek CCMAS munkacsoportnak.
A Bizottság egyetértett abban, hogy a szabványtervezet 5. fokozatba kerüljön.
6b - Élelmiszer adalékok a Feldolgozott Zöldség és Gyümölcs Kódex Szabványok során
Éles vita alakult ki a lista egyeztetése során. Javasolt a 8. fokozatra emelés, de a listát egyeztetésre az Adalék Kódex Bizottságnak átküldik.
A lista még a közeljövőben körözésre kerül további észrevételek megtételének lehetőségét várva. A lista 5.fokozatra emelése javasolt.
Nem született konszenzus abban, (és elvileg nem is témája a napirendnek) hogy melyek a technológiailag szükséges adalékanyagok.
A Bizottság tapasztalatcserét folytatott azon vonatkozásban is, hogy mi legyen a viszony az Általános Adalékanyag Szabvány (GSFA) anyagai és az egyedi szabványokban említett adalékok között. Néhány delegáció (USA, Ausztrália) azt javasolták, hogy legyenek kereszthivatkozások a GSFA anyagokra, meghagyva az előállítóknak a felhasználás vonatkozásában a döntés jogát. Ezzel ellentétben az EU azt javasolta, hogy végleges döntés csak a GSFA-val történt egyeztetés után szülessen. Az EU elsősorban élelmiszerbiztonsági okokra hivatkozott. Ezek után a Bizottság úgy határozott, hogy a kereszthivatkozásokra vonatkozó javaslatot nem veszi be a szabványba.

A KÖVETKEZŐ ÜLÉS HELYE ÉS IDŐPONTJA
Előzetes javaslat szerint: 2008, USA.
KÖVETKEZTETÉSEK
Az ülés hatékony volt, 4 szabványtervezet 8. szintre emelkedett, az EU álláspontokat elfogadták. A dzsem, zselé, lekvár szabvány feltehetően a következő ülésen 2008-ban véglegesítésre kerül. A következő ülésre az adalékanyagok vonatkozásában jól fel kell készülni minden delegációnak.
A beszámolót készítette:
Soósné Dr. Gazdag Mária
a szakbizottság elnöke