A bejelentést a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság kivizsgálja és a bejelentés megalapozottsága esetén értesíti a rendőrséget, illetve az egészségügyi államigazgatási szervet, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, az alábbi szempontok figyelembevételével:

A rendőrséget a veszélyességi - humán-, ökotoxikológiai és tűzveszélyességi - besorolása szerint jelölésköteles növényvédő szer elvesztéséről, tévesen történő felhasználásáról, eltulajdonításáról, elsősorban bűncselekményre utaló adat, tény, körülmény megállapítása esetén kell értesíteni.

Az egészségügyi államigazgatási szervet, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget értesíti a növény- és talajvédelmi igazgatóság, ha a növényvédő szer élelmiszerbe, takarmányba keveredik, ivóvízbe, állóvízbe, vízfolyásba vagy kezelésre nem szánt területre jut. Az eljárás lefolytatására jogosult szervek megteszik a szükséges biztonsági intézkedéseket, és a jogsértővel szemben a megfelelő szankciót alkalmazzák.