Nem gyérítette számottevő mértékben a mezeipocok-állományt az idei enyhe tél és a téli hónapokban lehullott csapadék, ennek következtében a fertőzöttség mértéke tavasszal az országban változó volt. Az utóbbi hetekben viszont egyes vidékeken – főleg Békés, Csongrád, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megyében –, gócosan ruderális területeken, zöldségkultúrákban és évelő pillangósokban megnőtt a kártevők száma.

A kártevők jelenlétének mértéke fokozott figyelmet és intézkedést igényel, e munkában kiemelten fontos, hogy a növényvédelmi szakemberek és a termelők egyaránt részt vegyenek. A kármegelőzés érdekében mielőbb szükséges megkezdeni a fertőzöttség felmérését. A kedvező körülmények, száraz őszi időjárás esetén

tovább növekedhet a kártevő egyedszáma,

ezért elengedhetetlen a folyamatos odafigyelés és a hatékony intézkedés.

Fontos, hogy a felmérést ne csak a veszélyeztetett területeken, hanem azokon a táblákon is elvégezzék, ahol tavaly nem volt mezeipocok-kártétel. A rezervoár területekre (az évelő pillangósokra és a ruderális területekre) fordítsanak kiemelt figyelmet.

növény

A magas egyedszám fokozott veszélyt jelent az őszi vetésekre és az állókultúrákra – fotó: Rózsahegyi Péter

A mezei pocok veszélyes kártevőnek minősül, a védekezési kötelezettséget jogszabály írja elő. A védekezési mód megválasztásakor és a kezelések végrehajtásakor kövessék az integrált növényvédelem elvét: ne csak a növényvédő szeres, csalétkes védekezésre gondoljanak, a megfelelő mélységű talajművelés, a ragadozó madarak számára kihelyezett ülőfák is nagy segítséget jelentenek a túlnépesedés megelőzésében, mérséklésében.

A védekezés lehetséges eszközeiről a NÉBIH honlapján további információkat olvashatnak.