A kérelmezési időszakban 4 millió euró - azaz közel 1,16 milliárd forint - áll rendelkezésre új borászai gépek beszerzéséhez. Figyelem! A támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat az MVH (a jelenleg módosítás alatt álló rendelet kihírdetését követően azonnal) még a kérelembenyújtási időszak előtt módosítani fogja.

A támogatási intézkedéssel öszefüggésben felhívják ügyfeleik figyelmét, hogy az MVH közzétette honlapján (www.mvh.gov.hu) a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet szerinti, 2013. október 1-jén lezárt, hatályos borászati gépkatalógust. A katalógus a rendelet alapján támogatható gépek műszaki-technológiai adatait tartalmazza.