A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet értelmében az egyéni terveket 2013. november 2-ától lehet benyújtani az MVH-hoz. Az egyéni tervek feldolgozása, adminisztratív ellenőrzése a beérkezés sorrendjében történik, figyelemmel arra, hogy először azon kérelmek kerülnek jóváhagyásra, amelyekben a megjelölt valamennyi terület az I. termőhelyi kataszteri osztályba tartozik. Kizárólag ezen egyéni tervek lezárását követően hagyhatók jóvá a II. termőhelyi kataszteri osztályba sorolt területeken megvalósítandó szerkezetátalakításokra vonatkozó egyéni tervek.

Figyelem! Az egyéni terv benyújtási időszak utolsó napja 2013. november 30.

Az egyéni terv benyújtásához szükséges nyomtatvány - amely a 169/2013. (X. 15.) MVH közlemény melléklete - letölthető az MVH honlapjáról.