A módosítással törlésre került a kötelező képzésen történő részvételére vonatkozó konkrét véghatárnap megjelenítése a pályázatban. A továbbiakban a rendelkezés szerint a támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételét követően a kötelezettségvállalás időszakában agrár-környezetgazdálkodási képzésen egyszer részt venni.

A képzések időpontjáról a későbbiekben a képzésre jogosult szervezet nyújt majd tájékoztatást az érintettek felé. Amennyiben a támogatott személyében változás történik a támogatási időszak alatt, a kötelezettség átvevőjének – az átvételére vonatkozó évet követően kell képzésen részt vennie kivéve, ha már korábban kötelezettként részt vett képzésen.

A webGN – s ezzel együtt a tápanyag-gazdálkodási terv készítésére kötelezetteknek a tápanyag-gazdálkodási terv - benyújtására vonatkozó határidő egy hónapra rövidül a kifizetések meggyorsítása érdekében, azaz  az elektronikus benyújtás  az adott évet követő év január 1. és január 31. közötti időszak.

Fentieken túl a VPAKG2016 pályázati felhívás szerint támogatottaknak a jogszerű földhasználat hiánya miatt lehetőségük van vis maioros részleges visszavonással élni. Erre 2018. január 31 helyett, csak 2017. október 31-ig van lehetőség, mely ugyancsak a feldolgozás mielőbbi megvalósíthatósága érdekében hozott változtatás.

NAK / Sztahura Erzsébet