Gázolaj árak 599 Ft Benzin árak 617 Ft EUR 380.95 Ft USD 350.51 Ft CHF 383.14 Ft GBP 432.71 Ft

Fórum

AKG támogatás

Létrehozta: Saf , 2009-05-06 23:20:38

Kedvencekhez Segítség

5514 hozzászólás
#5414 VW passat
2022-08-30 23:25:47

Zöldtrágya vetésnél olajretek mustár vetömagbol van előírás mennyit kell vetni? Én 5kg/ha -ra gondoltam

#5413 Zoli 63
2022-08-30 00:40:43

1. Módosult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-21 kódszámú) felhívás

A módosítás az alábbi pontokat érinti:

A horizontális ültetvénycsoport esetében a támogatási feltételek között szerepelt az ültetvény vonatkozásában a 26 évnél nem idősebb kor megléte (kivéve szőlő, dió, gesztenye és a hagyományos gyümölcsös). Több esetben a lemért KET és a kormányhivatal által visszaigazolt területi méret eltéréseket jelzett, hiszen az AKG-ban a mérési pontosság a 3 m-es toleranciát várta el. Az eseti eltérések feloldása érdekében bevezetésre került a „kerületi tolerancia” fogalma, mely az alábbi a fogalomtár szerint:

„Kerületi tolerancia: a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (a továbbiakban: KET) kerülete és 3 méter (KET koordináták mérési pontossága) szorzatának megfelelő területnagyság. Ide nem értve, a 809/2014 EU rendelet 38. cikke alapján alkalmazott kerületi toleranciát.”

Példa: 1000 m KET kerület x 3 m= 3000 m2, tehát ennyivel kisebb területre kiállított terület alapján a KET egészére megfelelő a megyei Kormányhivatal igazolása.

Az IH korábbi tájékoztatása szerint a Szántó és Ültetvény tematikus előíráscsoportok esetében a folyamatos talajvizsgálat megléte a következők szerint igazolható az első évben:

„Amennyiben a támogatást igénylő nem rendelkezik 5 éven belüli talajvizsgálattal, úgy legkésőbb a 2022. évi Egységes Kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig – június 9. - kell a talajvizsgálati kötelezettséget teljesíteni, vagy akkreditált talajlaboratórium által a talajminta leadásáról kiállított, a felhívás 6. számú melléklete szerinti átvételi igazolás példányával rendelkezni.”,

Pontosításra került, hogy a szántó Tematikus Előíráscsoportban a „Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keveréke/illetve zöldugar vagy méhlegelő betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, táblánként, kaszálásonként
változó helyen, a tábla szélével érintkezően legalább 6 méter szélességben.” előírás abban az esetben teljesíthető, amennyiben a gazdálkodó vállalta a vetésszerkezeti előírást is, azaz az előíráscsomag összterületének legalább 20%-án az adott évben pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keverékének termesztése, illetve zöldugar vagy méhlegelő fenntartása történik, továbbá amennyiben a terület szélessége eléri a 6 métert. (A támogatási kérelem benyújtásakor is csak ezen feltétellel volt választható az előírás.)

Ennek megfelelően módosulnak az 1. számú mellékletben a 11., 187., 208., 230. számú pontok.

Szántó Tematikus Előíráscsoportban a „Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keveréke, illetve zöldugar vagy méhlegelő kaszálása, silózása és szárzúzás során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök
alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).” előírás abban az esetben teljesíthető, amennyiben a gazdálkodó vállalta a vetésszerkezeti előírást is, azaz az előíráscsomag összterületének legalább 20%-án az adott évben pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keverékének termesztése, illetve zöldugar vagy méhlegelő fenntartása történik.

E szerint módosulnak az 1. számú mellékletben a 12., 188., 209., 231. számú előírások.

A módosítással a felhívás 1. számú mellékletben pontosításra került, hogy amennyiben a gazdálkodó vállalta „A kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal a területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) visszaforgatása a talajba” előírást, úgy az „önállóan választható, viszont az előírás szálas pillangós, illetve zöldugar visszaforgatásával nem teljesíthető. Vetésszerkezeti előírás betartása esetén (...) minimum a KET 20%-án szükséges az előírás teljesítése.” Érintett előírások: 20., 84., 113., ,145., ,173.,194., 215., 237.

>>> 2. Egyes AKG-hoz kapcsolódó vis maior esetek az aszályhoz kapcsolódóan
Az aszály miatt az új telepítésű AKG ültetvényekben jelentős tőszámpusztulás léphet fel (85 % alá csökken a beállottság). Ez esetben is vis maior bejelentéssel lehet élni, csatolni nem kell dokumentumot.

Ugyancsak az aszály miatt az idei évi zöldugar/méhlegelő szegélyek kelése gyér volt, majd a kikelt állomány kisült. Természetesen ez esetben is jelenthető vis maior az EK felületen, azonban az fontos, hogy az ügyfélnek igazolnia kell a friss telepítést számlával, valamint visszatelepítési kötelezettség is terheli a területet. A visszatelepítési kötelezettség teljesítése direkt kiválasztás során kerül ellenőrzésre. Amennyiben a vis maior kérelem elfogadásra kerül, akkor az adott évre fog vonatkozni, vagyis a kedvezményezett nem fog mentesülni a kötelezettségvállalási időszak további éveire. Amennyiben lehetséges hasznosítási kódot, ne változtassuk pihentetettre, hiszen ez esetben a növény vetésszerkezet szempontjából egyéb növénynek fog számítani.

Amennyiben az újratelepítésnek nem teszünk eleget, vagy 2. évben is vis maior eseményre hivatkozással a szegély ismételten nem funkcionál, úgy a zöldugar/zöldugar szegély, méhlegelő szegély elfogadhatósága megszűnik, és az első év tekintetében is ismételten sor kerül a vetésszerkezeti ill. szegély előírások teljesítésének vizsgálatára.

A pályázati felhívás ugyanis az alábbi kötelezettséget tartalmazza: „Ha ugyanazon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen legalább kettő évben vis maior körülmény miatt nem történik meg a tematikus előíráscsoport előírásainak megfelelő hasznosítás, akkor az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a támogatásból, a területre addig felvett támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége nélkül, a tematikus előíráscsoport támogatási időszakának lejártáig kizárásra kerül.” Tehát ez a terület – az egész KET, nemcsak a szegély - kiesik a teljes kérelemből visszamenőlegesen is, ami befolyásolja a pl. vetésszerkezet meglétét.
NAK/Sztahura

Nincs profilkép
#5412 Agrokópé
2022-08-29 21:20:54

Válasz Wilde #5404. hozzászólására

Pontosítok, bocsi, a zöldtrágyázási igényt kellett tavasszal benyújtani

#5411 Zoli 63
2022-08-29 14:40:41

Válasz MrPoke #5408. hozzászólására

Előző 5 éves végén 3% levonás lett 16ha táblából, mert huszonpár m2 hiányzott egyik jelentési kötelezettségnél ( utolsó 2 szám kevesebbre lett írva ) , másik tábla hiába lett akár duplán teljesítve hektárszámra is , egyesével nézik a KET-eket . Most szétvágtam 5 ha alattira a nagyobbakat , a 16-ból 1,5ha szegély lett, többi 5 alatti , szegélynél 1 trágya - lazítás - tavaszi vetéssel lerendezve , a KET-ben másik kicsiben teljesíthetem a második trágyázását + szármaradványozást , ezért egyik kicsiben a 3. évben is kénytelen vagyok trágyázni min 1,5ha kiváltására . A zöldugar táblám külön van 1 , azt meg a lucernásokkal együtt másik csomagba tettem, azokat nem tudom szárbedolgozni , AKG fejtágítón reklamáltam, nézzenek utána az utolsó évben bedolgozott pillangós + zöldugar elfogadásának, elvégre utolsó kaszálás elhagyásával ott maradna a szára .

#5410 gyorfy10
2022-08-29 14:03:56

Sziasztok. Zala megyében indul valahol Akg képzés?

#5409 Wilde
2022-08-29 12:47:37

Válasz MrPoke #5406. hozzászólására
Ha belépek az igényléshez ott az van :Területalapú igénylések SAPS+Zöldítés
VP igénylések: VP AKG 2021.
Ez akkor így rendben lehet?

Nincs profilkép
#5408 MrPoke
2022-08-29 12:42:40

Válasz Zoli 63 #5407. hozzászólására

Szankció lehet olcsóbb.

Zöldugaron, szegélyen hogyan teljesíted a melléktermény bedolgozást?

Nem olyan vészes összegek azok a büntetések. Minden papír legyen rendben az a lényeg.

#5407 Zoli 63
2022-08-29 12:27:49

Válasz colizoli #5402. hozzászólására Szervestrágyázást jelenthetsz rá , nekem van ahol szegély második trágyázását is meg kell oldani, ezért a másodikját + 1 öthektár alattiban tudom teljesíteni, az mindhárom évben trágyázva lesz , mert a 16ha-t egyben szankcióznák akár 1m2 hiány miatt is, 5 év alatt könnyebb volt , de a 3 év szűkös lesz .

Nincs profilkép
#5406 MrPoke
2022-08-29 12:13:56

Válasz Wilde #5404. hozzászólására

Zöldtráhyázhatsz. Viszont nem adható le az AKG nak megfelelő jogcímen.

Így nem is fogják elfogadni AKG ban....

Nincs profilkép
#5405 Blackalex
2022-08-29 09:46:10

Válasz Wilde #5404. hozzászólására
Hétvégén voltam kötelező AKG tanfolyamon és ott is azt mondta az oktató, hogy ezt még tavasszal kell előre jelezni. A hideg futott rajtam végig mert nem emlékeztem, hogy be lett-e írva. Ma megnyitottam és már a tábla felsorolásnál a jogcímeknél ott van a SAPS+Zöldítés, EFA, VP AKG 2021
Így most engedte felvinni, berajzolni a zöldítést. A tavaszi beadáskor konkrétan nem volt berajzolva. Gondolom csak a jogcímeknél lett bepipálva, hogy lesz zöldítés.

#5404 Wilde
2022-08-29 09:21:14

Válasz Agrokópé #5403. hozzászólására
Ez érdekes.falugazdász tavasszal azt kérdezte meg aki ennek az ellenőrzésével foglalkozik,mégpedig be kell -e jelenteni előre. válasz:NEM. múlt héten jelentettem le zt-t elfogadta a rendszer.

Nincs profilkép
#5403 Agrokópé
2022-08-29 08:15:48

Válasz colizoli #5402. hozzászólására

Nem tudod beadni, nem engedi a rendszer, ezt a területalapú beadásnál kellett volna be X-elni, haver is így járt. Most 2 évig zöldíthet mindent, hogy teljesüljön a vállalás.

#5402 colizoli
2022-08-29 06:16:13

Válasz Zoli 63 #5399. hozzászólására

Tehát, ha tavasszal nem jeleztem, hogy zöldtrágyázok, akkor be se tudom adni, hogy vetettem zöldtrágyát? Itt görcsölök, már másfél órája, de nem bírom beadni.smile cursingsmile cursingsmile cursingsmile cursingsmile cursing

#5401 oprita
2022-08-26 19:59:23

Az akg-ből az értelem,okszerű,ésszerű (naprakész) döntések lehetősége úúniós stíl szerint kizárt.
Nem élvezem már ezt a kiváltságot.
Jövőre a lucernát se fehérjézem.
Szabad a Gazda alapon támogatás nem valószínű,tehát dolgozzon a jd-vel a cseléd.Nekem sajátkézi Szergej van,még...

Nincs profilkép
#5400 Koczka József
2022-08-26 18:29:27

Válasz Zoli 63 #5399. hozzászólására

Igen ezt írtam én is, hogy most tavasszal jelezni kellett ha vetni akartál mert csak akkor fogadták el. És ugye 60 napig úgy kell legyen.

#5399 Zoli 63
2022-08-26 17:09:56

Válasz Koczka József #5398. hozzászólására

Pár évvel ezelőtt szeptemberben hívogattak falugazdászoktól párszor figyelmeztetésként, mert az aug 15-re beírt vetés még nincs bejelentve, és ki ne csússzak a szept végéig vethetőségből , eső nélkül nem kapkodtam el . Most a 3 év alatt szorosabb a 2 trágyázást zöldtrágyával teljesíteni , eddig a bacik segítettek korrigálni . Ha nem teljesül az nem baj, de ha nem írták be előre, akkor hiába van vetve, nem számítódik be , így több táblára is beírom , ki tudja mi lesz a lehetőségem , most aki lesilózott, váratlanul tudna vetni erre az évre elszámolva is .
.

Nincs profilkép
#5398 Koczka József
2022-08-26 11:45:12

Válasz Blakey #5397. hozzászólására

Szia szerintem az nem baj csak az letvolna baj ha kalászos után vetni akartál volna és a tavasszal ezt nem jelezd. Mondjuk én ezzel sem értek egyet mert a tavasszal honnét tudjam mi lesz ősszel?

Nincs profilkép
#5397 Blakey
2022-08-26 11:21:46

Sziasztok!

A támogatás beadásának időszakában nyilatkozni kellett a tervezett zöldtrágya másodvetések várható időpontjáról. Amennyiben a tavaszi kultúrák (napraforgó, kukorica) után a tervezett zöldtrágya másodvetést mégsem idén valósítom meg a vetésszerkezet átalakítása miatt, (pl. kalászost vetnék a korán betakarított napraforgó vagy a lesilózott kukorica után) és a vállalást a következő évben/években valósítom meg az jelent problémát? Kell adatmódosítást végezni emiatt?

Nincs profilkép
#5396 ..,-:)
2022-08-24 17:14:39

Osztatlan közös, államilag megszüntetve, kimérve és természetesen, szinte mindenki máshova kerül, egybe lesz, stb…
Én, mikor ez az utóbbi akg kiírásra került, direkt rákérdeztem az “okosoktól”, hogy beadható-e az ilyenekre is(nem kevés hektárt jelent ez felénk, mert sok az ilyen osztatlanban is gazdálkodó akg-t nyert gazda) és akkor zöld utat kaptunk. Ez így állítólag, akkori megbeszélések, levelezések, egyeztetések szerint vismaior eset. Sima ügy…..elméletileg……smile sweatdrop

#5395 Csera
2022-08-23 15:42:43

Válasz otis #5393. hozzászólására
Köszönöm a válaszod, ez nagyon logikusnak hangzik...
(Bár a kis magyar valóságunk néha elég messze van az ésszerűségtől.)

#5394 Csera
2022-08-23 15:40:27

Válasz hegesztocsabi #5388. hozzászólására
"Ha csak a sajátját akarta volna,egy kiméretlen dologba az sem egy jó gondolat."

-Igen, a sajátját, nyilván. Bár azt nem értem, hogyan adhatott be nagyobb területet,
mint amennyi tulajdona az osztatlanban van...
- Az a kérdés, hogy lehet-e ebből visszavonni.
- A visszavonás esetében újra fel kell-e méretni az adott területet ? (feltéve, hogy még a helyükön vannak a kiméréskor leütött karók)
- Ha az új koordinátákat megadta a földmérő, akkor azok alapján lehet számítógépen is csökkenteni a területet...

Ja, és köszönöm az eddigi válaszokat, és várom a továbbiakat, ha valakit esetleg belefutott hasonlóba...smile wink

#5393 otis
2022-08-23 08:19:49

Válasz Csera #5386. hozzászólására

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnél kisebb terület is visszavonható, többek között akkor is, amikor az osztatlan megszűnése miatt csökken a terület, vagy változik az elhelyezkedése. Szerintem azt az 50 métert le kell csípni, újra felmérni az EOV koordinátákat, shp.-t feltölteni a visszavonási kérelemmel együtt. És mivel eddig még kifizetésre nem került sor, így vissza sem kell fizetni semmit.

Nincs profilkép
#5392 Újbizonylat
2022-08-23 07:47:32

Válasz Alföldi #5381. hozzászólására
Előző ciklusban 5 évig volt feldolgozás alatt,végigcsináltuk támogatói okirat nélkül ,gondolván,hogy TO nélkül nem is ellenőrizhetneksmile biggrin a hatodik év elején kilőtték az 5 évnyi pénzt és kijöttek ellenőrizni mindent az elmúlt 5 évről .Minden megtörténhet és annak az ellenkezője issmile unsure

#5391 Anicska
2022-08-22 19:55:40

Válasz Csera #5386. hozzászólására
50 méter sok a tolerancia határ 3 méter . Menj be a kormányhivatalhoz kérj véleményt és inkább lépj vissza ,Ha szerencséd van és plusz az 50 méter akkor lehet meg kapod .A földhasználati lapot is át kell rendezni .

Nincs profilkép
#5390 Selvin
2022-08-22 18:45:34

Válasz hegesztocsabi #5388. hozzászólására

Önmagában az osztatlannal nincs baj, amíg nem rajzolnak egymásra. A földhasználatot nem csak földhivatali bejelentéssel (amihez majd 10 éve kérik a megosztási szerződést) lehet igazolni, hanem pl bérleti szerződéssel vagy csak egyszerűen tulajdonjoggal. Ebben az esetben most az a baj, hogy a beadott ket máshol van, mint a kimért rész.

Nincs profilkép
#5389 Antónia
2022-08-22 18:38:09

Válasz Csera #5386. hozzászólására
A falugazdászoknál biztos van ilyen esetre nyomtatvány, vagy kérelem!
Szerintem ehhez be kell mellékelni például az új mérési jegyzőkönyvet !

#5388 hegesztocsabi
2022-08-22 17:59:40

Válasz Csera #5386. hozzászólására

Hát ilyenre beadni elég veszélyes!
Igen bátor a kedves ismerős!
Ezt szerintem kurvára bukta ha nem volt szerződése mindenkivel.
De ez csak az én személyes véleményem.
Semmi konkrétumot nem írtál,hogy volt e bérleti szerződés mindenkivel,stb.
Ha ezeket tudnák a hozzá értők biztos tudnának segíteni.
Ha csak a sajátját akarta volna,egy kiméretlen dologba az sem egy jó gondolat.
Mert ugye a sarok pontok majdnem milliméter ,meg ilyen aproság.
Lényeg ,hogy ez igy nem lesz jó.
De nem akarok bele okoskodni,mert ugy vagyok vele ,hogy a saját agyam is kevés nem,hogy osztogassam.smile lol

Nincs profilkép
#5387 Selvin
2022-08-22 17:33:57

Válasz Csera #5386. hozzászólására

Sima területalapúnál ameddig nem kapsz ellenőrzésről tájékoztatást, addig vissza lehet vonni területeket akár nyár végén is. Én már csináltam ilyet, mert használhatatlan állapotban volt a frissen szerzett terület és nem kaptam engedélyt időben megcsinálni. Lehet, hogy ezen alapon az akg-t is vissza lehet vonni arra a ketre és nem lesz baj. Mivel arrébb került, így biztos nem lesz jó.

#5386 Csera
2022-08-22 15:57:38

Üdv Mindenkinek!
A kérdésem a következő: kedves ismerősöm osztatlan közös tulajdonú területet adott be AKG-ba.
A terület azóta kimérésre került, nagysága és elhelyezkedése is változott, kb. 50 m-rel el lett csúszva..
-Mit tehet ilyen esetben a gazda?
Tudok olyanról is, aki nem is merte beadni az osztatlant AKG-ba.smile sweatdrop
Ti mit gondoltok, mi a helyes?
Esetleg Vis maior?
Köszönöm a segítséget!

Nincs profilkép
#5385 Alföldi
2022-08-15 13:29:28

Válasz Farmergirl #5384. hozzászólására

A 2016 ban beadott és 2021 decemberében jóváhagyott AKG pályázatra annak ellenére, hogy nem volt támogatói okirat 2017-től minden évben megkapták a területalapú támogatással együtt az AKG programban meghatározott pénzösszeget?Vagy csak úgy gazdálkodtak de nem kaptak egy fillér AKG-s pénzt sem?Tetőzve egy komoly ellenőrzéssel a program végén...
Mást amúgy én sem tudok tenni, úgy gazdálkodok azokon a földeken amiket bevittem az ÖKO pályázatba, mint ha nyertes lennék és rendelkeznék támogatói okirattal...nem igazán értem, hogy ez kinek és miért jó...

Nincs profilkép
#5384 Moderátor
2022-08-15 12:42:18

Moderálási elveink miatt törölve: 2022-08-15 17:53:59

Nincs profilkép
#5383 Dokicsabi
2022-08-14 11:26:44

Válasz Alföldi #5381. hozzászólására

Üdv!
Sajnos AKG-s pályázatom nekem is van még feldolgozás alatti állapotban. A szörnyű az egészben, hogy a családban ugyanazzal a vállalásokkal simán nyert 2 pályázat is. Telefonon hívogattam a budapesti MVH-t, de semmi tájékoztatás nem adnak. A szaktanácsadó szerint nem lesz vele gond, csak valamiért fenn akadt a rendszerben. Mi úgy csinálunk mindent, mintha nyert volna a pályázat.

Nincs profilkép
#5381 Alföldi
2022-08-12 10:35:21

Tisztelt Gazdatársak!

AKG, ÖKO pályázatok elbírálása van még valakinek "feldolgozás alatti" státuszban az ügyfél tájékoztatási rendszer szerint?
Van még rajtam kívül ilyen "kiváltságos" helyzetben lévő gazdálkodó, akivel nem hajlandó az MVH közölni, hogy nyert e az AKG vagy ÖKO pályázata és ebből kifolyólag úgy gazdálkodik mint ha támogatói okirattal rendelkezne?

Nincs profilkép
#5380 marcesz.ga85
2022-07-31 14:50:37

Sziasztok!

Van itt fórumtag akinek gyümölcsös kataszter hiányában elutasították a pályázatát.?
Pl. vásárolt területet, de a katasztert nem íratta a nevére.

Nincs profilkép
#5379 Füle
2022-07-25 09:03:07

Válasz Manfanatics #5378. hozzászólására

Értelmezd amit írtam, azt ismételted meg!

Nincs profilkép
#5378 Manfanatics
2022-07-25 09:00:12

Válasz Füle #5373. hozzászólására

Miért zárnák ki? Csak akkor zárják ki, ha nem tesz eleget a felszólítás ellenére sem az elkülönítésnek.

Nincs profilkép
#5375 Füle
2022-07-14 22:37:25

Válasz trikolor5 #5374. hozzászólására

A bevitt AKG-s területed mindegyikét ellenőrizték,vagy csak néhányat?

Nincs profilkép
#5374 trikolor5
2022-07-14 20:14:37

Válasz Füle #5373. hozzászólására

Megcsinálom az nem kérdés. Beismerem, hogy hibáztam felületesen olvastam át. Már most én is megtaláltam az erre vonatkozó részt. Az is ott van, hogy nem támogatott a nem elkülönített terület, igaz zárójelben.
Ellenőrtől nem kérdeztem nehogy kötözködésnek vegye, de ennek az előírásnak mi értelme úgy alapból, illetve miért számít olyan súlyok dolognak? Józan paraszti ésszel ez elég pitiáner dolog. Főleg, hogy ezekben az aszályos terményhiányos időben egy jó hosszú naprasávot kikell csapatni.

Nincs profilkép
#5373 Füle
2022-07-14 19:09:47

Válasz trikolor5 #5372. hozzászólására

Az AKG kiírásba benne volt!Az 5% az már valószínüleg biztos ha megcsinálod,ha nem,ebben az évben azt a területet amit ellenőrzött kizárják!

Nincs profilkép
#5372 trikolor5
2022-07-14 17:36:37

Válasz Agrárman #5370. hozzászólására

Nem tudom, hogy most a hivatalos dokumentált ellenőrzés majd csak azután lesz miután elválasztom a területeket, vagy már most is bejegyzett valamit. Remélem annyi lesz csak, hogy előleget nem kapok az ellenőrzés miatt. Vagy max ez az 5% amit Füle kolega ír. Igaz az ellenőr mondta, hogy ez a támogatás elvesztésével járó szabályszegés. Nem mentség, de a falugazdász sem hívta föl a figyelmem, nem is értem miért így több kat-al lett beadva, vagy ha már így adtuk be, jó lett vna ha felhívja a figyelmem erre.

Nincs profilkép
#5371 Füle
2022-07-14 15:16:27

Válasz trikolor5 #5369. hozzászólására

Valószínűleg már ellenőrzött, azért szólt mert ha 15 napon belül megcsinálod akkor 5% a büntetés, de ha nem akkor azt a területet kizárják a támogatásból!

Nincs profilkép
#5370 Agrárman
2022-07-14 14:08:08

Válasz trikolor5 #5369. hozzászólására

Szia! De most ellenőrzés után szólt, hogy csináld meg, vagy ellenőrzés előtt. Mert ha ellenőrzés előtt jelezte akkor a jóindulat meg van a részéről. Vagy nem jól gondolom?

Nincs profilkép
#5369 trikolor5
2022-07-14 13:45:21

Ellenőrzést kaptam. Ellenőr telefonon jelezte, hogy külön kat-okat, de azonos kultúrákat pl egy kétfejes ekével válasszam el. Gondolom azért szólt, hogyha megcsinálom nem bukom a támogatást. Milyen következményekkel járhat ez? Mit vizsgálnak még ilyenkor, csak a földeket vagy pl. a gazdálkodási naplót? Mennyire visszamenőleg?

#5368 Radocz
2022-07-10 16:42:06

Melyik alakú ülő fára ül több madár?

T I

Esetleg villany pásztor?

smile cowboy

Nincs profilkép
#5367 ASRFeri
2022-07-10 16:01:24

Válasz ASRFeri #5366. hozzászólására

különben tegnap arattunk, volt időm, egy pár képet lőni ha már akg

mondjuk itt elkezdtek aratni, gyorsan rájöttek hogy nincs mit, szomorú, sülős föld.smile sad


t ülőfa


lucerna zöldugar elválasztás és a 6 méteres kaszálatlan sáv lucernánál

Nincs profilkép
#5366 ASRFeri
2022-07-10 15:46:15

Válasz endypapa_20120 #5365. hozzászólására

gyepnél a karónak elégnek kell/kellene lennie.

#5365 endypapa_20120
2022-07-09 20:18:07

Válasz ASRFeri #5364. hozzászólására

Ki van karózva, de a fáma szerint, azonos kultúra esetén......

Alkatrész katalógusok

Cikkajánló


Ennyibe kerül majd a liszt, ha megszűnik az ársapka
Ennyibe kerül majd a liszt, ha megszűnik az ársapka
A gabonaárak drasztikus csökkenése hatással van a liszt árának alakulására.
Stratégiai megállapodás jött létre az agrárium jövőjéért
Sajtóközlemény
Stratégiai megállapodás jött létre az agrárium jövőjéért
Funkcionális és gyógyászati célú élelmiszerek kifejlesztése a cél.
Mascar szemenkénti vetőgép
Mascar szemenkénti vetőgép

3.500.000 Ft

Muhar fedett helyen tárolt130cm bála eladó
Muhar fedett helyen tárolt130cm bála...

22.000 Ft

Geo EFG-165 Vízszintes tengelyű szárzúzó,  mulcsozó,  mulcser
Geo EFG-165 Vízszintes tengelyű...

430.000 Ft

Geo EFG-155 Vízszintes tengelyű szárzúzó,  mulcsozó,  mulcser
Geo EFG-155 Vízszintes tengelyű...

420.000 Ft

Minden jog fenntartva.
© 2023 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]