Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 615 Ft EUR 392.77 Ft USD 363.64 Ft CHF 411.35 Ft GBP 458.72 Ft

Fórum

NAK tagdíjak

Létrehozta: csuklosbusz , 2023-11-05 15:51:47

Kedvencekhez Segítség

80 hozzászólás
Nincs profilkép
#80 az őrző
2023-12-13 09:44:59

Válasz csuklosbusz #77. hozzászólására

Az ombudsman ajánlásokat tehet, semmi többet. A Törvény biztosít jogorvoslatot.

"IX. Fejezet *
TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS ÉS JOGORVOSLAT


44. § * Ha az agrárkamara tagja szerint az általa fizetendő tagdíjat és más pénzügyi kötelezettséget megállapító határozat e törvény rendelkezéseibe, más jogszabályba, az alapszabályba vagy más önkormányzati szabályzatba ütközik, az alapszabályban meghatározottak szerinti határidőben és módon jogorvoslattal élhet. A jogorvoslat kérdésében eljáró szerv 90 napon belül dönt. A tag a jogorvoslati kérelem elbírálásáról szóló döntés közlésétől, vagy a döntésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított harminc napon belül közigazgatási pert indíthat. A határidő elmulasztása ellen igazolásnak nincs helye."


A Törvény szövegéből egyértelműen megállapítható, hogy a kamarának a tagdíjról szóló levélben fel kell hívni a figyelmet a jogorvoslati lehetőségre, annak menetére, már csak azért is, mert nem várható ek egy tagtól. hogy átrágja magát az alapszabályon. A nekem küldött levélben a kamra ezt elmulasztotta, tehát jogszabálysértést követett el. Az egy más kérdés, hogy miután a kamarának szabad keze van a tagdíj meghatározásában, így egy peresítéssel sem sokra mennénk.
Nincs profilkép
#79 Pont
2023-12-13 08:17:06

Válasz bardospince #76. hozzászólására

Sajnos Mo.-on az "érdekképviseleti" oldalon külön részleg foglalkozik azzal, hogy miért ne kellejen foglalkozniuk az ügyekkel.....

#78 medikus
2023-12-13 07:22:36

Válasz csuklosbusz #77. hozzászólására
Olyan,mint a fogyasztóvédelem! Nem a te érdekedet képviseli!!!!!!!smile hammersmile hammersmile hammer

Nincs profilkép
#77 csuklosbusz
2023-12-13 06:41:37

Válasz bardospince #76. hozzászólására

Akkor ha én is írok nekik meg mások is már foglalkoznak vele?

Nincs profilkép
#76 bardospince
2023-12-12 17:36:31

Válasz csuklosbusz #69. hozzászólására

Megjött az ombudsman válasza. .A kérdésben csak a NAK- hoz lehet fordulni. Amennyiben több polgár azonos problémájáról lenne szó akkor foglalkoznának vele. Mindenesetre egy illúzióval kevesebbem van.

Nincs profilkép
#75 az őrző
2023-12-10 08:24:33

Válasz Rabó001 #73. hozzászólására

A NAK erre a jogszabályi helyre hivatkozik:

"(14) * Amennyiben az érintett személynek a kamarai tagság adott jogcímen történő megszűnését követő napon más jogcímen kamarai tagsága keletkezik, agrárkamarai tagságát folyamatosnak kell tekinteni."

Na ezt mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja.
El kell vinni egy tagdíj ügyet a bíróságra, a jogerős döntés után, vagy a Kúria határozata után meglesz a helyes jogértelmezés.

Nincs profilkép
#74 Praetor
2023-12-04 20:48:09

Válasz Rabó001 #73. hozzászólására

Még ha védhető is az az értelmezés, amit őrző írt (mert tényleg lehet úgy értelmezni), az nem jelenti azt, hogy a NAK gépezete asszisztál majd hozzá. Ha meg a jelenség számottevővé válik, akkor meg meg fogják módosítani a törvényt, mert eléggé gyanús, hogy a jogalkotói szándék nem ez volt, csak szerényebb képességűek fogalmazták a törvény, hasonlóan a kamara alapító okiratához.

Nincs profilkép
#73 Rabó001
2023-12-04 20:24:50

Válasz csuklosbusz #69. hozzászólására
Be lett szurva a törvény, őrző tette be. Szó nincs benne a földműves nyilvántartás kamarai tagsággal való kapcsolatáról. Az hogy egyes dilettáns hivatali ügyintézők mit próbálnak megmagyarázni az egy más kérdés.
Szerintem ha valaki mondjuk őstermelő és foldmuves is, akkor ha megszünteti az őstermelőiét akkor a következő éven már nem lesz nak tag. Viszont így akkor hivatalosan nem tud eladni terményt.

Nincs profilkép
#72 Praetor
2023-12-04 20:11:40

Válasz csuklosbusz #71. hozzászólására

Azt nem tudom, hogy ki kapott "csekket" és ki nem, de nekem úgy tűnik, hogy a földművesek ex lege lettek agrárkamarai tagok 2015. január 1-étől (2014. évi CX. tv.).

Nincs profilkép
#71 csuklosbusz
2023-12-03 15:49:52

Válasz Praetor #70. hozzászólására

De akkor akik régebb óta szerepelnek a földműves nyílvántartásban Ők miért nem kerültek NAK tagság alá?

Tehát ha kijelentkezek majd vissza de nak tagság nélkül akkor én is megúszom?

Nincs profilkép
#70 Praetor
2023-12-03 15:34:25

Válasz csuklosbusz #69. hozzászólására

A jogszabály szerint a földműves nyilvántartásban szereplők a törvény erejénél fogva tagok, és kötelesek sarcot fizetni. Ezekre nem vonatkoznak az önkéntes tagságról szóló rendelkezések, mert nem azok.

Nincs profilkép
#69 csuklosbusz
2023-12-03 13:44:14

Szép kis témát indítottam. :-)

Nos akkor aki tényleges gazdálkodó annak nincs menekvés ahogy látom.

De akik csak regisztrált földművesek, de amúgy kb semmi közük az egészhez nekik még mindig nem teljesen világos számomra hogy nekik van-e menekvés töröltetés és fizetés nélkül?

Mert tényleg sokan akik regisztráltak a földhivatalnál nos Ők nem lettek automatikusan agrárkamarai tagok, ismerősöm is se csekket se semmit nem kapott.

Én viszont regisztráltam önkéntesen, de kilépni már nem engednek a törlés nélkül.

Ez így tényleg ombudsman...! Pláne hogyha nem FMH meg VH behajtás módja hanem adók módján próbálkoznak meg...

Törvény:

(5) Az önkéntesen vállalt agrárkamarai tagság az agrárkamara alapszabályában meghatározottak szerint szűnik meg.


Alapszabályzat:

https://www.nak.hu/kozerdeku-adatok/2-tevekenysegre-mukodesre-vonatkozo-adatok/2-1-a-szerv-alaptevekenysege-feladat-es-hataskore/7128-alapszabaly-egyseges-szerkezetben-20230329-alairt/file
05. Aki önkéntesen vállal kamarai tagságot, a kamarai tagságát év végi hatállyal,
egyoldalú nyilatkozatával bármikor megszüntetheti.


Akkor ha én nyilatkozok nekik hogy kiakarok lépni miért kérik a földműves nyilvántartásból való törlést?

Nincs profilkép
#68 falugazdász22
2023-11-30 19:06:24

Nem kell képben lennie újabb 150 falugazdászt vesznek fel , hogy jobban tudják a gazdákat kiszolgálni.Na persze az egyetemi padból kiesve 0 gyakorlati tapasztalat nélkül ! A sajtó tálalása a következő a 2024-s évben meginduló új beadandó pályázatokhoz adnak segítséget + a gazdálkodási napló kitöltésében végeznek majd tevékenységet ! Ja most jőn a fondorlat ez útobbit ingyenesen csinálják! De ingyen ebéd ugye nincsen majd kitalálnak valamit aminek a címén tudnak tagdíjaz emelni persze van lehetőség arra is hogy a költségvetésből pénzt kapjanak.Csak Brüssel ne adjon pénz mert akkor ugye külföldi támogatás !!!!!!!!!!!!???????????De az is lehetséges hogy lesz valamilyen választás 2024-ben ??????????,

Nincs profilkép
#67 Megmondó
2023-11-28 19:11:43

Válasz igazmondó juhász #61. hozzászólására

Figyelj! Kiépitettek 1 kifizetőhelyet! A lekötelezettvagy mert!
Legutóbbi beszélgetésszerint amikor ügyintőző mondta 25 évesvagyok nemtdom mi az az almás! Igaz védendő gyepfedvénytraktakrá!
Beszélgetésután elgondolkoztam! Fejem csatornábaverembe?
Vagy van hivatalokban aki képbenvan?

#66 Zoli 63
2023-11-28 13:19:07

Válasz az őrző #59. hozzászólására

Ez az utolsó annyira aranyos, " (5) Az önkéntesen vállalt agrárkamarai tagság az agrárkamara alapszabályában meghatározottak szerint szűnik meg. " >>> önkéntes smile lol mint a Tszcs-be lépés, jaaaa nem, mert abból többen ki tudtak maradni az erőszak ellenére is, mint a mostani gyengédebb fojtogató erőszak alól !

Nincs profilkép
#65 bardospince
2023-11-28 12:00:45

Válasz KrSzilvia #51. hozzászólására
Az ügyfélszolgálat válaszai ugyanazt hajtogatják Fizesd be 2022re és majd küldik 2023 ra is mert a nyilvántartásból, csak most töröltettem ki magamat, hiszen korábban ennek szükségességéről fogalmunk sem volt. Mindenesetre az Ombusmani Hivatalhoz fordultam, hogy törvényes e a kötelező tagság tényleges gazdálkodói tevékenység nélkül, csak mert szerepelünk egy nyilvántartáson, aminek az volt a lényege, hogy kiszűrje a spekuláns földvásárlókat és nem az hogy tag nyilvántartást hozzon létre. Mindenkinek javaslom, hogy forduljanak az Ombusmannhoz.
ügyfélazonosítás után egyszerűen leírható a panasz.

Nincs profilkép
#64 az őrző
2023-11-28 10:43:53

Válasz Pont #60. hozzászólására

Nem erre gondoltam. Szerintem az itt felvetett problémák egy részében jogtalan a tagdíj "kivetése".

Menjünk sorba. Hogyan keletkezik kamarai tagság:


"A kamarai tagsági viszony keletkezése
5. § * (1) Kamarai tagság e törvény alapján:

a) * mezőgazdasági őstermelőként történő nyilvántartásba vétellel;

b) * egyéni vállalkozó esetén bármely agrárgazdasági tevékenység folytatásának kezdő napjával;

c) a 2. § b) pont ba) alpont szerint újonnan alapított gazdálkodó szervezet esetén a szervezet bírósági bejegyzésével, működő jogalany főtevékenységének agrárgazdasági tevékenységre történő kiterjesztése esetén az agrárgazdasági tevékenység folytatásának kezdőnapjával;

d) a 2. § b) pont bb) alpont szerinti gazdálkodó szervezet esetén az agrárgazdasági tevékenység folytatása és az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben történő nyilvántartásba vétel együttes fennállásának napján;

e) az a)–d) pontban foglaltak szerinti feltételek hiányában földművesként vagy mezőgazdasági termelőszervezetként történő nyilvántartásba vétellel; valamint

f) az e törvényben szabályozott egyéb feltétel bekövetkezésével

keletkezik."

Tehát, ha valaki eleve kamarai tag, mert östermelőként, vállakozóként már regisztrálták, akkor a földműves nyilvántartásba vétellel nem keletkezik tagsági jogviszonya, csak abban az esetben, ha az előző két feltétel nem áll fen.

"(e) az a)–d) pontban foglaltak szerinti feltétel HIÁNYÁBAN földművesként vagy mezőgazdasági termelőszervezetként történő nyilvántartásba vétellel; )"

Ugyan ez érvényes a tagság megszűnésére is. Ha valaki östermelőként, vagy vállalkozóként lett regisztrálva, akkor megszűnik a kamarai tagsága ha

a) az őstermelő:

"ab) * az őstermelői nyilvántartásból törlésre kerül,

vagy

"b) az egyéni vállalkozó:

bb) az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó összes tevékenységét megszünteti,

bc) egyéni céggé alakul át, feltéve, ha az egyéni cég agrárgazdasági tevékenységet nem folytat;"

Nincs olyan rendelkezése a törvénynek, hogy emellett töröltetni kell magát a földműves nyilvántartásból is.

Erre abban az esetben van szükség ha:

"c) az a) és b) pont HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ személyt a földművesekről vezetett nyilvántartásból törlik;"

Nincs profilkép
#63 Rabó001
2023-11-28 10:35:35

Válasz az őrző #59. hozzászólására
És láss csodát, egy szó nincs benne a földműves nyilvántartásból. Mint ahogy mondtuk is páran.

Nincs profilkép
#61 igazmondó juhász
2023-11-28 09:15:27

Válasz Pont #60. hozzászólására

Ez nem érdekképviselet, vagyis az, csak a kormány érdekeit képviselik az oda ültetett káderek a gazdák érdekeivel szemben. Csak akkor a gazdáknak miért kötelező a tagság, miért kell tagdíjat fizetniük, az miért hajtható be köztartozásként, ha valaki nem fizeti meg? Miért többszörözheti meg a tagdíjat önkényesen a kamara, főleg ezekben az időkben nem etikus ez a lépés, mikor gazdák ezrei mennek tönkre, igaz, az egész működésük, a puszta léte az egész szervezetnek nem etikus ebben a formában.

Nincs profilkép
#60 Pont
2023-11-28 08:47:39

Válasz az őrző #59. hozzászólására

Senki sem vitatja, hogy törvényes a kiszabás, csak maga a törvény nem az állampolgárok érdekeit szolgálja. Ha S.ZS holnap benyújt egy törvényt, hogy a vadászok bárkit lelőhetnek, akkor majd a következő adandó alkalommal nem kell bohóckodni még egy bírósági eljárással sem. Tehát továbbra is gyilkolhatnak kedvükre büntetlenül, törvényesen, de nem igazán hiszem, hogy ez a 10 millió Magyar érdeke lenne, de lehet mutogatni a törvényt. Egy jó/igazságos törvényekkel rendelkező országban elképzelhetetlen, hogy egyik szakmának kötelező a kamarai tagság a másiknak nem. Eleve mi az hogy kötelező, egy elvileg érdekvédelmi szövetség tagság. Ha úgy érzem, hogy ezek megvédik az érdekeimet akkor majd belépek és fizetem a tagdíjat. Ami itt van az egy hatalmaskodó réteg luxus életkörülményeinek a biztosításához szükséges pénzek behajtása, gyakorlatilag még látszat tevékenységet sem végeznek

Nincs profilkép
#59 az őrző
2023-11-28 08:10:37

2012. évi CXXVI. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról


Az agrárkamarai tagság megszűnése
6. § * (1) * Megszűnik az agrárkamarai tagság, ha

a) az őstermelő:

aa) meghal,

ab) * az őstermelői nyilvántartásból törlésre kerül,

ac) *

b) az egyéni vállalkozó:

ba) meghal,

bb) az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó összes tevékenységét megszünteti,

bc) egyéni céggé alakul át, feltéve, ha az egyéni cég agrárgazdasági tevékenységet nem folytat;

c) az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó személyt a földművesekről vezetett nyilvántartásból törlik;

d) a gazdálkodó szervezet:

da) jogutód nélkül megszűnik,

db) a 2. § b) pont ba) alpontja szerinti esetben az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó főtevékenységét megszünteti,

dc) a 2. § b) pont bb) alpontja szerinti esetben az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerből kivezetésre kerül, illetve valamennyi agrárgazdasági tevékenység folytatását megszünteti,

dd) a db) és a dc) alpont hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezet a mezőgazdasági termelőszervezetekről vezetett nyilvántartásból való törléssel.

(2) *

(3) Az agrárkamarai tagsági viszony megszűnésével – a (4) és (5) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – az agrárkamara a volt agrárkamarai tagot törli a tag jegyzékből.

(4) * Az őstermelői igazolvánnyal rendelkező, egyéni vállalkozói tevékenységet folytató agrárkamarai tag tagsági viszonya kizárólag abban az esetben szűnik meg, ha a tagsági viszony megszűnésének mind az őstermelőkre, mind az egyéni vállalkozókra vonatkozó feltételei együttesen állnak fenn.

(5) Az önkéntesen vállalt agrárkamarai tagság az agrárkamara alapszabályában meghatározottak szerint szűnik meg.

#58 subikiss
2023-11-27 14:51:23

Bojkott? Mitől féltek, miért fizetitek be? Attól féltek, hogy átadják végrehajtásra? Nem önálló végrehajtó fogja beszedni hanem vagy a NAV-on keresztül vagy a MÁK-on keresztül. Nekem azt a 5-10e Ft.-os végrehajtási költséget bőven megéri hogy ne fizessek. Még egyszer sem utaltam magamtól nekik. Egyszer valahogy behajtották különösebben nem érdekelt.

Nincs profilkép
#57 falugazdász22
2023-11-26 15:34:36

Nekem az a véleményem ha az Orvosi Kamarának nem kötelező tagja lenni akkor a Nemzeti Agrárkamarának se mert mindegyik kamara és szerintem ugyanúgy kell eljárni. Most hogy a földműves 20000ft-ért földműves az egy jó kérdés miért nem 50000ft-ért.És az elnökség mi alapján állapította meg ezt az ősszeget. Megkérdezném a tagok nevében minden vármegyében ki szavazta meg ezt az összeget mert rajta kellene elverni a port. Kit kérdezett meg ez a vármegyei bátor ember a tagok közül és készüljön fel mert a fórumokon ez is lesz egy kérdés a jővőben !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!

Nincs profilkép
#56 Rabó001
2023-11-26 10:48:19

Válasz az őrző #55. hozzászólására
Ugyan már, hova gondolsz! :)

Nincs profilkép
#55 az őrző
2023-11-26 06:47:21

Semmi? Lefagyott a rendszer? Senki nem vette a fáradsaágot, hogy elolvassa a kamarai törvényt, annak is a 6. §-át?
Pedig elég világosan benne van a válasz a feltett kérdésekre.

Nincs profilkép
#54 Moderátor
2023-11-25 20:32:22

Moderálási elveink miatt törölve: 2023-11-27 08:42:06

Nincs profilkép
#53 Moderátor
2023-11-25 17:28:24

Moderálási elveink miatt törölve: 2023-11-27 08:32:58

Nincs profilkép
#52 az őrző
2023-11-25 17:23:09

Olvasta már valaki a kamarai törvényt? És értelmezni is tudja?

Nincs profilkép
#51 KrSzilvia
2023-11-25 16:52:49

Válasz bardospince #49. hozzászólására

Erre tippeltem, hogy akiknek 20 000 Ft-os tagdíjról jött csekk, többségében 75-80 év felett vannak. Én várok december 14-ig, közben még kitalálom milyen levelet írok az ügyfélszolgálat válaszára. Biztatok mindenkit, hogy a NAK ügyfélszolgálatára legalább írjon egy panasz e-mailt, ha így járt. Hátha történik valami...

Nincs profilkép
#50 KrSzilvia
2023-11-25 16:48:59

Válasz Pont #45. hozzászólására
Próbáltam észérvekkel meggyőzni őket, de az nem jött be. Várok még, hátha valaki tud egy ütős érvet a fórumozók közül. December 15-ig még van idő.

Nincs profilkép
#49 bardospince
2023-11-25 10:44:09

Válasz KrSzilvia #44. hozzászólására

Kedves Szilvia a helyzetem ugyanaz mint az édesanyjáé. Én 83 éves vagyok és évekkel ezelőtt átadtam a gazdaságot az unokámnak. Én nem fogok fizetni. Várom a végrehajtót, hogy utána a nyílvánosság elé tárhassm ezt az igazságtalan és jogtalan eljárást.

Nincs profilkép
#47 Megmondó
2023-11-24 21:07:48

Uraim! Lehet népszavazástkellenetartani!
Orvosikamarai ttageágot kormányhatározatban eltörölték!
Nemkell kamaraitaglenned!
Részemről kamarai feleslegesen befizetettel beszálok ha valaki tud tökös ügyvédet!
Agrárkamara kell a f..._nak!
Oké hogy piramisban felvanépitve!
Nincs unióspénz? Hálózatot fennkelltartani!
Engem nemképvisel!

Nincs profilkép
#46 Megmondó
2023-11-24 20:55:35

Üdv Mindenkinek az újvilágban!
Nemjönnek unióspénzek?
Nemértem miértiskellene befizetnem ezt a brutális pénzt amit kiküldtek!
Érdekképviseletünk nincs!
Agrárkormányzatutnk bevállal mindeben minket miközben minket szivat!
Kellene az unióspénz!
Közben Kincstártól kapjuk laveleket! Nemvállalt másodvetésre?
Igen elvetettem másodvetésre buzatarlót!
Ezt mikorforgathatomalá! Igaz kaptam ebben a levélben alternálókaszárólis
elektronikus gazdálkodásinapló?
Igaz mégnicskész! Romániai gazdálkodók röhögnekrajtunk!

Nincs profilkép
#45 Pont
2023-11-24 20:01:42

Válasz KrSzilvia #44. hozzászólására

Szerintem engedd szabadjára a fantáziádat, öntsd ki rájuk dühödet válogatott "jókívánságok" formájában. Pénzről úgysem mondanak le, legalább érezzék a társadalom megvetését az aljas tettükért.

Nincs profilkép
#44 KrSzilvia
2023-11-24 19:51:42

Anyukám szintén kapott 20 000 Ft-os csekket 80 évesen. 2020.07 hóban adta vissza az őstermelői igazolványát és nem mondta a falugazdász, hogy töröltessük földművesként is. Szerintem ők sem tudtak erről. A NAK visszaírta a méltányossági kérelmére, hogy amiatt kell fizetnie, mert szerepel a földműves nyilvántartásban és sajnos csak részletfizetési lehetőséget tudnak biztosítani. Ráadásul csak azért kellett kényszerből regisztrálni földművesként 2019.09 hóban, mert nekem ajándékozta a földjét és december 31-ig szívességi szerződést kellett kötnöm vele, hogy meglegyen a teljes 2019-es gazdasági évre a földhasználata az EK-hez. Előtte nem volt földműves állítólag mégis minden működött. Azóta se földje, se bevétele nincs. Igazán hozhatnának legalább az ilyen idős emberekre vonatkozóan egy méltányossági döntést, hogy elengedik a díjat. Nem életszerű, hogy ha átadta a gazdaságát, akkor miért is akarna tag maradni. Most azon gondolkodom mit is írhatnék még vissza a NAK-nak, hogy meggyőzzem őket az etikátlanságukról. Sajnos jogszabályok mögé mindig be tudnak bújni ők is, az Államkincstár is....

Nincs profilkép
#43 bardospince
2023-11-24 10:49:19

Válasz pankaasszony #41. hozzászólására

Kedves Pankaasszony, Köszönöm, hogy hozzászólt a bejegyzésemhez. Engem nem is annyira a pénz összeg, mint annak jogtalan és igazságtalan oldala izgat. Nem tudom más hogy van ezzel, de az ehhez hasonló esetek nálam a mentális egyensúlyom felborulásával jár. ( felmegy a vérnyomásom, rosszul alszok) mindez rontja az egészségemet és ezt tekintem a pénznél is nagyobb kárnak. A nyilvántartások automatikus felhasználása mindenképpen aggályos. Ugyanakkor a z Agrárkamarai Törvény dátuma 2012. A földnyilvántartásról hozott Törvényé pedig 2014. Aktív gazdálkodóként megszámlálhatatlan hatóságnak kellett megfelelni. Igazán megedződhettem volna. Mindenesetre a túlszabályozottság és az evvel járó adminisztráció az egyik oka, hogy eltűntek a kis termelők. Jártam osztrák, olasz szőlő és bortermelő kisgazdáknál, ott kb. legfeljebb fele hatóság működik. Ugyanakkor a kistermelőket Ferenc József óta működő termelő és értékesítő szövetkezetek tartják életben.Elnézést kicsit eltértem a tárgytól

Nincs profilkép
#42 Pont
2023-11-21 14:12:41

Válasz pankaasszony #41. hozzászólására

Ezzel csak az a probléma, hogy ugyan ez a kamarai tagság eddig nem járt ekkora tagdíjjal. Az emelésről egy állítólagos közgyűlésen döntöttek, nem tudom miért nem kérdezték meg az összes tagot, hogy egyet ért-e vele. De ha már így van illet volna küldeni egy levelet, hogy mostantól ennyi meg ennyi, fen kívánja e tartani a tagságát, vagy esetleg lemond a földműves státuszról. Nyilván a normál gazdálkodók azok amúgy is sokkal több tagdíjat fizetnek, ez most azokat nyúlja le akik csak mivel úgy gondolták nem kerül semmibe kiváltották. Egyébként a probléma jövőre fog kiteljesedni, mert ugye a normál tagdíj az bevétel arányos, és mivel többek közt a NAK sem tett semmit a felvásárlási árak rendezéséért, jövőre fele terményár az bevétel az fele tagdíjbevételt fog okozni, legalább erre gondoltak volna miközben tétlenül végignézték a magyar mezőgazdaság tönkretételét....

Nincs profilkép
#41 pankaasszony
2023-11-21 13:11:31

Válasz bardospince #35. hozzászólására

Ez nem teljesen igaz, az ún. agrárkamarai törvény szabályozza azt, hogy kik és hogyan válnak tagjaivá, ezen felsorolásban az is benne van, hogy a földműves nyilvántartásba vétellel egyidejűleg automatikusan agrárkamarai taggá válik a személy. Értelemszerűen, mivel egyből "élvezi" a tag az agrárkamarai tagság előnyeit fizetési kötelezettsége is keletkezik. Nem lehet ám elvárni, hogy ingyenesen harcoljanak és védjék meg az érdekeinket. smile sweatdropsmile lol

Nincs profilkép
#40 bardospince
2023-11-21 10:45:40

Válasz csuklosbusz #39. hozzászólására
Először azt kellene megvizsgálni, hogy a 20000 Ft. kivetésének van e törvényi alapja.. Az igazság tartalom lényegtelen , mert avval nem törődnek. Levelükben a 2012 es törvényük 6§ (1) pontjára hivatkoznak. a földműves nyilvántartással kapcsolatban. Ugyanakkor az említett F.Ny -ról szoló törvény a 38/2014 (Ii. 24) Kormány rendelet szól. A 2012 es rendeletben nem szerepelhetett a két évvel később létrehozott nyilvántartás. A kivetés mértékét a törvényességén kívül is vitathatjuk. Milyen alapon? Kiknek számolnak el vele? stb.

Nincs profilkép
#39 csuklosbusz
2023-11-21 06:38:45

Töröltessem magam a földhivatalba mint regisztrált földműves és csak akkor törölnek a tagok közül mondták. De jogszabályilag még ezt nem láttam alátámasztani. Meg nem tájékoztattak előre az emelésről... Szóval szerintem bukó nekik, de tényleg kellene egy ügyvéd aki ért hozzá.

Nincs profilkép
#38 Joco7211
2023-11-20 14:18:45

Válasz bardospince #37. hozzászólására

Abban bízok egyedül én is.

Nincs profilkép
#37 bardospince
2023-11-20 12:46:22

Válasz Joco7211 #30. hozzászólására

Ez egyedül nem fog menni . Összefogásra van szükség.

Nincs profilkép
#36 bardospince
2023-11-20 12:44:56

Válasz csuklosbusz #31. hozzászólására

Én is szeretném tudni. Mindenesetre Jó lenne összefogva várni és elhajtani a végrehajtót.

Nincs profilkép
#35 bardospince
2023-11-20 12:42:17

Válasz Rabó001 #24. hozzászólására

Kamarai tagdíjat csak mezőgazdasági Vállalkozónak kell fizetni. A Földműves Nyilvántartásba vétel, csak lehetőség, hogy földet vegyél és majd vállalkozóvá válj. Esetemben a föld megvétele után a vállalkozással együtt a földet az unokámnak adtam, mivel beteg és 81 éves lettem. A családi gazdálkodó az unokám lett, tehát én már nem voltam vállalkozó, mégis küldik a 20 000Ft. os csekket a földműves nyilvántartásra hivatkozva. Mindenesetre szeretném tudni hol lehet jogorvoslatot kérni. Hogyan tudnánk a hasonló gonddal küzdő volt gazdatársakkal egy jogász vezetésével összefogni. Amig a kis mikró szőlő gazdaságommal küszködtem a legnagyobb megoldandó problémát a ránk rótt mérhetetlen bürokrácia jelentette. Ennek nagy részét A NAK-nak köszönhettük. Szeretném ha az említett borász ismerőse segíteni tudna a gazda társaknak segíteni.

Nincs profilkép
#34 ..,-:)
2023-11-19 07:15:02

Válasz falugazdász22 #33. hozzászólására

RO-ban is nyitott a vezér Falugazdász irodákat de minek/kinek…….kb azokat is mi fizetjük, mert hogy ott se önként de erővel nem fizetnek a magyarnak az tutti….

Nincs profilkép
#33 falugazdász22
2023-11-18 21:38:50

Kell a pénz mert kb 150 falugazdásszal akarják bővíteni a hálózatot meg ugye bért is kellene emelni most egy új profillal akarják bővíteni a tevékenységí kört. De szerintem a beadandó terület 70%-át külsösők adják be és sajnos ebben az évben az alacsony felvásárlási árak miatt sok kis gazdaság bedobja a törülközőt !

Nincs profilkép
#32 roberttorma11
2023-11-17 07:20:23

Válasz Joco7211 #30. hozzászólására
Felhívtam a NAK ott és nem kell befizetni a 20 ezer Ft ott ! 2 jogcímen nem kell fizetni ! Én már fizettem az idén NAK díjat !

Nincs profilkép
#31 csuklosbusz
2023-11-15 21:37:07

Van aki ellen végrehajtót küldenek?

Vagy csak mindenkinél bepróbálkoznak? Aztán elévül aki nem fizet....?

Nem automatik hanem önkéntesen léptem be, akkor önkéntesen ki is lehet lépni nem?

Alkatrész katalógusok

Cikkajánló


Mit érdemes tudni a drónos kijuttatás kérelmezéséről?
Mit érdemes tudni a drónos kijuttatás kérelmezéséről?
A Nébih összegyűjtötte a legfontosabb ismereteket.
Támogatott tartalom
Milliárdokról van szó: a jövőben is támogatják a kertészeti növénytermesztést
Burgonya pörgető szedő egysoros
Burgonya pörgető szedő egysoros

365.000 Ft

Peugeot Partner
Peugeot Partner

1.990.000 Ft

Peugeot Partner
Peugeot Partner

1.990.000 Ft

Mélyszántó Eke
Mélyszántó Eke

1.250.000 Ft

Minden jog fenntartva.
© 2024 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]